Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trong những năm qua Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo qua các nhiệm kỳ đại hội, được sự đồng thuận, đóng góp của Nhân dân, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao. Lào Cai đã từng bước vượt qua khó khăn, tạo dựng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống nhân dân, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc.                             

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Giai đoạn 2005 - 2019, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ban hành 11.842 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cấp tỉnh ban hành 1.280 văn bản; cấp huyện ban hành 1.838 văn bản quy phạm pháp luật, cấp xã ban hành 8.724 văn bản. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 (từ năm 2005 đến trước 01/7/2016) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (từ 01/7/2016 đến nay). Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007, quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và tổ chức hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các cấp, cán bộ pháp chế ngành, cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Để việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm việc chủ động trong tổ chức công tác khảo sát, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương, vào cuối quý IV hàng năm, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều có văn bàn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản đề xuất về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị (văn bản quy phạm pháp luật) gửi về Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp. Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua tại kỳ họp cuối năm; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh được ban hành vào tháng một hằng năm, làm cơ sở cho các ngành, các địa phương chủ động thực hiện và duy trì thực hiện tốt. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan tham mưu đã thực hiện tốt quy trình ban hành văn bản, đặc biệt là các bước tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động của văn bản cũng như công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trước khi ban hành, cơ bản các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định, thẩm tra, trong đó 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình xem xét thông qua hoặc ban hành. Việc thực hiện tốt quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản, đảm bảo tính khả thi, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật. Nội dung các quy định trong văn bản cụ thể, chi tiết, dễ áp dụng và có tính khả thi cao, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính hệ thống trong hệ thống pháp luật; góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong toàn tỉnh đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng và đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền: tỉnh, huyện và xã. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết của văn bản quy phạm pháp luật, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thêm một bước hệ thống pháp luật ở địa phương. Từ năm 2005 đến năm 2019 tỉnh Lào Cai đã thực hiện tự kiểm tra 2.013 văn bản. Theo định kỳ tháng, quý, năm các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã chủ động, thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành theo thẩm quyền kịp thời kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đôi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc ban hành văn bản mới thay thế. Từ năm 2005 đến năm 2019, thực hiện rà soát 28 chuyên đề, kết quả đã thực hiện rà soát đối với 3.590 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Qua rà soát đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thay thế và sửa đổi, bổ sung các văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Qua 15 năm triển khai thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đã bảo đảm theo quy trình pháp luật. Văn bản sau khi ban hành thường xuyên được kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, thay thế; bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương được ban hành đúng về thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng yêu cầu triển khai, quy định cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 673
Tháng 02 : 10.015
Năm 2020 : 21.596