Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhiều đổi mới trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Sa Pa

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, hợp với lòng dân. Trong những năm qua, với các chủ trương, chính sách, cơ chế sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, tích cực, đồng bộ và quyết liệt của tỉnh Lào Cai. Sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, làm nền tảng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và của huyện Sa Pa nói riêng.

 

                  Ảnh: Trang trại sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao ở Sa Pa

 Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện Sa Pa đã chỉ đạo, điều hành tổ chức tốt các nhiệm vụ đề ra, bám sát định hướng kế hoạch của tỉnh, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu và kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề năm 2018 đã hoàn thành 41/41 tiêu chí, hoàn thành 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tả Phìn), 01 thôn “kiểu mẫu” và 01 thôn “nông thôn mới” trong năm 2018, hoàn thành 100%  kế hoạch, tiêu chí bình quân đạt 10,24 tiêu chí/xã, đạt 106,1% kế hoạch tỉnh giao (kế hoạch tỉnh giao là 9,65 tiêu chí).

           Chỉ đạo các xã căn cứ lộ trình hoàn thành nông thôn mới của xã giai đoạn 2016-2020 và sau 2020 để đăng ký tiêu chí hoàn thành cụ thể trong năm; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các nội dung cần thực hiện để hoàn thành tiêu chí, phân công cụ thể, gắn trách nhiệm hoàn thành từng nội dung chi tiết cho từng cán bộ, công chức của xã để nâng cao ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức và thực hiện được hiệu quả hơn; đồng thời theo dõi kết quả thực hiện giúp đỡ các xã của các ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo định kỳ để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của các thành viên, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Chuyển đổi đất trồng ngô, đất nương rẫy kém hiệu quả sang đất trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được 315 ha; tăng vụ trên đất trồng lúa một vụ để trồng rau tăng vụ nhằm tăng hệ số sử dụng đất (đến cuối năm 2018 đạt 1,5 lần, đạt 100% kế hoạch); thành lập Ban Chỉ đạo tập trung đất đai để thực hiện nhiệm vụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến nay đạt 221,6 ha (tăng 70,1 ha so với năm 2017). Giá trị từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa năm 2018 ước đạt 790 tỷ  đồng, thu nhập trên một đơn vị diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 ước đạt 78 triệu đồng/ha (tăng 4 triệu đồng so với năm 2017). Chuyển đổi phương thức hỗ trợ cho người dân từ việc giảm hỗ trợ trực tiếp chuyển dần sang hỗ trợ bằng việc ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để người dân vay vốn, từ đó dần nâng cao được ý thức tự vươn lên cho các hộ dân, giảm gánh nặng hỗ trợ cho Nhà nước. Năm 2018 đến nay, vốn ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội cho người dân vay vốn phát triển kinh tế, thực hiện các dự án nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng đạt 10,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân/người tại các xã đạt 18,66 triệu đồng; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 8,99%; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đến tháng 12/2018 đạt 54,72%; phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì ở tất cả các xã, số xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở tăng. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày một tăng.

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đạt tiến độ và kế hoạch đề ra: Diện tích ngô xuân, lúa mùa thực hiện đảm bảo so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; các cây trồng ngắn ngày đảm bảo gieo trồng hết diện tích và kịp thời vụ, năng suất và sản lượng đều đạt so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như cây ăn quả ôn đới (đào, lê, mận), cây ăn quả có múi (cam, chanh), hoa Lily, hoa địa lan, rau an toàn, gia cầm, lợn bản địa, bò hàng hóa, ...

Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối kết hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành khối đoàn kết thống nhất cùng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với nhiều giải pháp đồng bộ - sáng tạo - linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, bộ mặt nông nghiệp - nông thôn và nông dân trong huyện Sa Pa đã thực sự thay đổi toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh, bền vững; nhận thức của người dân được nâng lên tầm cao mới; người người, nhà nhà có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

 


Tác giả: Anh Tuấn - Tuyết Chinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 114
Tháng 08 : 7.292
Năm 2019 : 152.982