Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lào Cai tổ chức 4 đợt tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch tuyên truyền – khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó Lào Cai triển khai thực hiện 4 đợt tuyên truyền – khánh tiết, trong đó trọng tâm là dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đợt một thực hiện từ tháng 08/2019 đến tháng 8 năm 2020 dịp trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và trong thời gian diễn ra đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo chỉ đạo, công tác tuyên truyền đợt một tập trung vào các nội dung trọng tâm đó là: (1) Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (2) Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm và đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. (3) Nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. (4) Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. (5) Kết quả thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp đảng bộ trực thuộc giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 28-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (6) Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức như thông tin lưu động và chiếu phim; trên sóng phát thanh - truyền hình từ tỉnh đến cơ sở; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội các địa phương 5 năm 2015 – 2020; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tại cơ sở; các hoạt động trang trí khánh tiết, cổ động trực quan; khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội; tuyên truyền miệng thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận.

Đợt hai thực hiện trong 2 tháng 8 và 9 năm 2020 dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm sáng tỏ tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn từ tỉnh đến cơ sở, tiêu biểu như: Tổ chức thông tin lưu động và chiếu phim chào mừng Đại hội, chiếu các phim tài liệu về tỉnh Lào Cai, chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 5 năm 2015 – 2020 trong đó trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật, ấn phẩm… về Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng 2020-2025; triển lãm ảnh nghệ thuật. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm tiêu biểu như: Kết quả nổi bật trong thực hiện 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020; Tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tiêu biểu viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ giai đoạn 2015 – 2020; phát hành số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh phát tại khai mạc; sản xuất đĩa DVD ca nhạc đặc biệt tuyển chọn những ca khúc hay nhất về Lào Cai; xuất bản sách “Vẻ đẹp Lào Cai qua nghệ thuật nhiếp ảnh”. Xây dựng phim tài liệu “Lào Cai - hành trình trở thành tỉnh phát triển của khu vực” tuyên truyền trên sóng phát thanh – truyền hình tỉnh và Đài Truyền hình Việt Nam. Tường thuật trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội. Họp báo tuyên truyền về Đại hội. Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận.

Đợt ba tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Nội dung tập trung tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Niềm tin, sự phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các hoạt động tiêu biểu được thực hiện đó là: Họp báo nhanh về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; phát hành số báo đặc biệt và tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc Lào Cai và 7 giải thể thao cấp tỉnh.

Đợt bốn thực hiện trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền trước Đại hội làm nổi bật thành tựu của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 – 2020); phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội và tình cảm của các tầng lớp nhân dân. Trong thời điểm diễn ra Đại hội tập trung tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau thời điểm diễn ra Đại hội tập trung tuyên truyền hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; thông báo nhanh kết quả và Nghị quyết Đại hội; hoạt động quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội; dư luận tích cực của nhân dân trong nước và thế giới về kết quả Đại hội.

Nhằm bảo đảm chất lượng, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động trang trí khánh tiết, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Tuyên truyền khánh tiết là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 70
Tháng 01 : 9.259
Năm 2020 : 9.259