Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lào Cai tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Cụ thể hóa Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lịch sử Đảng và Đề án số 17 về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai  đoạn 2016 - 2020”, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch về nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020. Một trong những nội dung trọng tâm trong tư tưởng chỉ đạo là tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong toàn đảng bộ tỉnh.

Những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2019

Với sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, vai trò tham mưu chủ động, tích cực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, năm 2019 công tác đánh giá, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; đồng thời triển khai kế hoạch đề tài nghiên cứu Lịch sử tỉnh Lào Cai giai đoạn 1907 – 2017; tổ chức sưu tầm tư liệu, tuyển chọn và đọc 2.000 đầu danh mục, lập 140 đầu tài liệu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia; bảo vệ và nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Gia đình với sự phát triển tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp”.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được các đảng bộ trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tích cực triển khai kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, địa phương, đơn vị giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn 03 đơn vị cấp tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh, Trường cao đẳng Lào Cai, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) hoàn thành nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử ngành; 02 đơn vị (Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) hoàn thành bản thảo được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho phép làm thủ tục xuất bản; 16 đơn vị xây dựng kế hoạch và đang triển khai nghiên cứu lịch sử đảng bộ, lịch sử ngành, đơn vị. Trong năm, huyện Bát Xát và Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành nghiên cứu, tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ; 7 đơn vị (các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Sa Pa, thành phố Lào Cai; Đảng bộ Công ty Apatit, Đảng bộ Công an tỉnh) xây dựng và triển khai nghiên cứu tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ. Cấp xã có 28 đảng bộ, đơn vị hoàn thành nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đơn vị; 34 đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc cấp huyện xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành.

Quán triệt cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng năm 2020.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, đơn vị trong tỉnh; yêu cầu công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử địa phương đơn vị phải thực hiện đúng các quy định và chỉ đạo. Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020 của các tổ chức Đảng trực thuộc. Ban Thường vụ cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, đơn vị và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Lào Cai tập trung nguồn lực phấn đấu có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ gồm các huyện: Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai; có 48 đơn vị cấp xã thuộc các huyện, thành phố hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành; 13 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống ngành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Gp các thế hệ nhân dân Lào Cai hiểu rõ hơn sự ra đời, phát triển, những đóng góp của các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị đối với sự phát triển của tỉnh Lào Cai qua các chặng đường lịch sử; cung cấp tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn của các cấp, các ngành. Các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội có kế hoạch sử dụng có hiệu quả các cuốn lịch sử đã xuất bản vào việc tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố và các nhà trường tiếp tục giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua việc thực hiện giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ trong chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Với sự quyết tâm của cấp ủy và hệ thống chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2020 hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 593
Tháng 02 : 9.935
Năm 2020 : 21.516