Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lào Cai tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Qua 15 năm thực hiện Nghị  quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ban hành 11.842 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cấp tỉnh ban hành 1.280 văn bản; cấp huyện ban hành 1.838 văn bản quy phạm pháp luật và cấp xã ban hành 8.724 văn bản. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật về trình tự xây dựng và thông qua văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007, quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và tổ chức hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các cấp, cán bộ pháp chế ngành, cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Để việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm việc chủ động trong tổ chức công tác khảo sát, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương, vào cuối quý IV hàng năm, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản đề xuất về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị (văn bản quy phạm pháp luật) gửi về Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp. Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua tại kỳ họp cuối năm; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh được ban hành vào tháng một hàng năm, làm cơ sở cho các ngành, các địa phương chủ động thực hiện và duy trì thực hiện tốt. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan tham mưu đã thực hiện tốt quy trình ban hành văn bản, đặc biệt là các bước tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động của văn bản cũng như công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trước khi ban hành, cơ bản các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định, thẩm tra, trong đó 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình xem xét thông qua hoặc ban hành.

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong toàn tỉnh đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng và đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết của văn bản quy phạm pháp luật, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thêm một bước hệ thống pháp luật ở địa phương. Qua công tác tự kiểm tra và kiểm tra, còn có một số văn bản còn sai sót do sơ suất trong quá trình biên tập, xây dựng văn bản dẫn đến văn bản còn sai về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày, một số văn bản còn sử dụng văn bản hết hiệu lực làm căn cứ ban hành, quy định hiệu lực của văn bản chưa phù hợp, một số văn bản do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành có nội dung chưa đúng quy định của pháp luật hầu hết là các nội dung được quy định để đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương cần thiết phải có văn bản để điều chỉnh trong khi văn bản nguồn của Trung ương chưa có quy định cụ thể, một số văn bản hành chính cá biệt trong nội dung có chứa quy phạm pháp luật được ban hành do chưa hiểu đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Ngay sau khi phát hiện văn bản có dấu hiệu chưa đúng quy định pháp luật hoặc nhận được các kết luận kiểm tra của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu chưa đúng quy định pháp luật theo quy định.

Theo định kỳ tháng, quý, năm các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã chủ động, thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành theo thẩm quyền kịp thời kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc ban hành văn bản mới thay thế. Từ năm 2005 đến năm 2019, thực hiện rà soát 28 chuyên đề, kết quả đã thực hiện rà soát đối với 3.590 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Qua rà soát đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thay thế và sửa đổi, bổ sung các văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Đã tiến hành 03 đợt tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, qua các đợt tổng rà soát đã xác định, công bố danh mục các văn bản còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành (một phần hoặc toàn bộ), các văn bản đang có hiệu lực nhưng không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành để kịp thời xử lý theo quy định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương với hệ thống pháp luật hiện hành.

Nhìn chung, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương bảo đảm được thực hiện theo quy trình pháp luật. Văn bản sau khi ban hành thường xuyên được kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế đối với những văn bản không còn phù hợp; bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương được ban hành đúng về thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng yêu cầu triển khai, quy định cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng; nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thuộc địa bàn quản lý. Nội dung các quy định trong văn bản rất cụ thể, chi tiết, dễ áp dụng và có tính khả thi cao, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và tính hệ thống trong hệ thống pháp luật góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 70
Tháng 01 : 9.259
Năm 2020 : 9.259