Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lào Cai phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã xác định khoa học và kỹ thuật chiếm vị trí, vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 26/8/2010 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được nâng lên rõ nét. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học… đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham gia các hoạt động khoa học, kỹ thuật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung, Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai (Liên hiệp Hội tỉnh) nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Toàn hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện được hơn 100 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho khoảng hai triệu lượt người là cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh; xuất bản hàng nghìn ấn phẩm các loại; tổ chức được hơn 400 lớp dậy nghề cho gần 20.000 người tham gia học tập. Cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh xuất bản hơn 120 số với gần 20.000 cuốn “Bản tin Khoa học, Kỹ thuật và Cuộc sống”; xây dựng và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử (http://lienhiephoi.laocai.gov.vn); trực tiếp tổ chức hơn 20 hội nghị, tập huấn cho gần 1.000 lượt người tham gia học tập các kiến thức kỹ thuật phục vụ sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; xuất bản 05 ấn phẩm phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...

Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tỉnh Lào Cai trong việc tham gia nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học với quy mô cấp tỉnh, cấp bộ, ngành, cấp vùng. Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu khoa học do đội ngũ trí thức tỉnh Lào Cai làm chủ đề tài, dự án được các cấp, các ngành đánh giá cao, mang lại giá trị to lớn về mặt khoa học công nghệ và hiệu quả kinh tế, góp phần không nhỏ vào công nghiệp hóa, hiện địa hóa và đổi mới bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Những hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững tỉnh Lào Cai. Năm 2013 - 2014, tổ chức thực hiện Đề tài “Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật trồng một số giống cỏ mới phát triển chăn nuôi tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Năm 2014, tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng công tác thông tin phổ biến kiến thức phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn các tỉnh trung du và miền núi vùng Tây Bắc Việt Nam”. Năm 2016-2017, tổ chức thực hiện Dự án nghiên cứu “Đánh giá thực trạng khai thác, tiềm năng sử dụng các loài cây thuốc bản địa; đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và mô hình phát triển bền vững các loài cây thuốc bản địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai” thuộc lĩnh vực Bảo vệ môi trường. Trong các năm 2017 - 2018, Liên hiệp Hội tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững tài nguyên và Phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á (thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam) triển khai hoạt động nghiên cứu về quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp tại các cộng đồng, về chuỗi giá trị sa nhân tại huyện Bát Xát. Năm 2019 đang triển khai thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, đề tài dự kiến thực hiện từ 2019 đến hết 2021.

Các hội thành viên trong Liên hiệp Hội tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành, như: Hội Môi trường đô thị tổ chức một số hội thảo khoa học về: Xử lý chất thải rắn, thoát nước đô thị, hệ thống chiếu sáng và trang trí cảnh quan đô thị ...; Hội Kiến trúc sư phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo “Kiến trúc - Quy hoạch Lào Cai trong quá trình hội nhập Quốc tế”; Hội Nông dân tổ chức các Hội thảo chuyên đề về: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; mục tiêu, giải pháp công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013 - 2018; nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011 - 2015... Một số hội thành viên đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tích cực đề xuất và tổ chức thực hiện được hơn 40 đề tài, dự án khoa học theo lĩnh vực chuyên ngành, điển hình như: Hội làm vườn (5 dự án), Chi hội văn nghệ dân gian (30 đề tài),...

Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong thời gian tới tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ: Rà soát, giải thể các tổ chức hội thành viên không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; vận động hợp nhất các tổ chức hội thành viên đủ điều kiện. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn của tỉnh, trong đó chú trọng về phát triển khoa học công nghệ trên các lĩnh vực quan trọng là công nghiệp, xây dựng, giao thông, khai khoáng, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, an sinh xã hội và chính sách đối với trí thức, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, tiến bộ khoa học công nghệ. Triển khai tốt các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống, nhất là những yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, sinh thái… trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Xuân Quyết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 45
Tháng 12 : 6.633
Năm 2019 : 206.239