Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh Lào Cai

Để chuẩn bị góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 04/4/2019, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của tỉnh được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm 2016 - 2018 bình quân 10,1%/năm (cao hơn bình quân chung cả nước); GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tăng từ 47,4 triệu đồng lên 61,84 triệu đồng năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; các lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản giảm tỉ trọng, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Hoàn thành nhiều công trình lớn trên địa bàn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao. Môi trường đầu tư được cải thiện. Bản sắc văn hoá các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Các lĩnh vực phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn đều đạt nhiều kết quả tốt.

Ảnh: Các đại biểu tại buổi làm việc

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ... bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Lào Cai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Lào Cai, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Cùng ngày Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại huyện Bát Xát.

 

 


Tác giả: Xuân Quyết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 235
Tháng 07 : 4.805
Năm 2019 : 141.627