Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đảng bộ huyện Bảo Thắng lãnh đạo thực hiện tốt công tác biên soạn lịch sử Đảng

Bảo Thắng là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, có đường biên giới Việt - Trung dài 6,743 km, diện tích trên 69.000 ha, dân số trên 112 nghìn người với 20  dân tộc. Để giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2003 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và học tập lịch sử Đảng” trong tỉnh Lào Cai, Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, địa phương, đơn vị giai đoạn 2017-2020”, trong những năm qua Huyện ủy Bảo Thắng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

 

Ảnh: Công bố cuốn lịch sử Đảng bộ xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, thực tiễn của Đảng bộ, Huyện ủy Bảo Thắng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ cơ sở. Trong công tác chỉ đạo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở huyện Bảo Thắng còn gặp một số khó khăn đó là khi tỉnh Lào Cai được tái lập năm 1991, huyện Bảo Thắng có 15 đảng bộ cấp xã, tại thời điểm này chưa có đảng bộ xã nào tổ chức biên soạn cuốn “Lịch sử đảng bộ” của cơ sở mình do công tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ của các đảng ủy xã thực hiện chưa tốt, chưa đầy đủ theo quy định, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác lưu trữ chưa đảm bảo, nguồn tài liệu lưu trữ từ những năm 1991 trở về trước rất thiếu, thậm chí có cơ sở chỉ lưu giữ được tài liệu từ năm 2000 trở lại đây, làm cho một số cơ sở còn lúng túng trong việc xác định ngày thành lập chi bộ tổ chức tiền thân của đảng bộ cơ sở ngày nay.

Trước những khó khăn trên, Huyện ủy Bảo Thắng đã lập kế hoạch và tập trung chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể trong từng năm để các cơ sở làm căn cứ thực hiện biên soạn, chỉ đạo các cấp ủy bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở sưu tầm, cung cấp các tài liệu liên quan được lưu trữ tại Huyện ủy, xây dựng mẫu đề cương cuốn lịch sử đảng bộ, hướng dẫn thành lập các tổ giúp việc đồng thời hướng dẫn cách thức sưu tầm tài liệu từ các nguồn lưu trữ thuộc các đơn vị liên quan và tư liệu lịch sử do đảng viên, nhân thân đảng viên, các nhân chứng lịch sử; thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Các tư liệu để xây dựng lịch sử các đảng bộ được căn cứ chủ yếu trên 3 tập cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng, trong đó tập I (1930-1954) được xuất bản năm 1991 (được tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý, bổ sung tháng 10/2002), đây là nguồn tài liệu giúp cho các đảng bộ xã dựa vào làm tư liệu để ghi chép lại hoạt động của tập thể cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở; tập II (1954 - 1975) được xuất bản tháng 10/1998; tập III (1976 - 2000) được xuất bản tháng 10/2009. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là trong công tác lập hồ sơ lưu trữ lịch sử theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương, Huyện ủy Bảo Thắng luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong quá trình khai thác và biên soạn. Sau khi Văn kiện Đảng bộ Lào Cai toàn tập được xuất bản năm 2015, tháng 10/2018 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện được tái bản dựa trên cơ sở của 3 tập đã xuất bản từ năm 1991, 1998, 2009 và bổ sung thêm nhiều tư liệu lịch sử có giá trị từ nhiều nguồn khác nhau, phản ánh quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện cũng như kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn 2000 - 2018.

Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã ghi lại thông tin trong suốt giai đoạn từ năm 1930 đến những năm gần đây, chứa đựng nhiều thông tin có giá trị, là căn cứ pháp lý, nguồn tài liệu chính giúp cho các đơn vị cơ sở tra cứu thông tin thực hiện kế hoạch biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ cơ sở. Có thể khẳng định đây là một thành công rất lớn của Đảng bộ huyện Bảo Thắng trong công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai trong việc biên soạn lịch sử đảng bộ cơ sở. Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng (1948-2018) được coi là “văn bản” có tính chất pháp lý làm căn cứ cho các đảng bộ cơ sở cấp xã sử dụng làm nguồn tài liệu cơ bản cho việc biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung cuốn lịch sử đảng bộ của đơn vị mình.

Từ sự nỗ lực của tập thể cấp ủy cơ sở, cùng với việc khai thác thông tin từ các bậc lão thành cách mạng đã từng công tác và sinh sống trên địa bàn và khai thác nguồn tài liệu do các cơ quan, đơn vị quản lý lưu trữ, đến nay 100% Đảng bộ xã của huyện Bảo Thắng đã hoàn thành cuốn “Lịch sử đảng bộ”. Kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng, đã đóng góp rất lớn vào kho tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai.


Tác giả: ThS. Bùi Thị Ánh Hồng - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 639
Tháng 02 : 9.981
Năm 2020 : 21.562