Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Công tác tuyên truyền, vận động - yếu tố tạo nên những thành công trong xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2015, tỉnh Lào Cai đã có 21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Lào Cai là một trong 13 tỉnh thành trong cả nước được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Để tiếp tục phát huy kết quả nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí đã đạt được ngày 19/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

Kết quả sau hai năm thực hiện tháng 12/2018 tỉnh Lào Cai đã có 44/143 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” bằng 30,07% tổng số xã trên địa bàn, đạt 88% mục tiêu Đại hội; thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2018 là 24,51% (giảm 5% so với năm 2017), một trong những yếu tố tạo nên thành tích trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai phải nhắc tới đó là công tác tuyên truyền vận động có vai trò đặc biệt quan trọng, động viên cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ảnh: Mô hình trồng dưa lưới tại Bảo Thắng

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là cơ quan chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động góp phần không nhỏ trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; thường xuyên đăng tải các gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của chương trình; nâng cao chất lượng các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp để người dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các nội dung chuyên đề, phù hợp với từng địa phương, từng tiêu chí phụ trách; tập trung nêu cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, chủ động và tự nguyện tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; làm đường giao thông nông thôn gắn với duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn.

Sau 02 năm (2016 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21 của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú về cả nội dung và hình thức tuyên truyền: Tổ chức trên 34.000 hội nghị tuyên truyền, tập huấn các cấp với trên 1 triệu lượt người tham gia; tổ chức trên 1.500 buổi biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật thu hút trên 430.000 lượt người xem; tuyên truyền 10.000 lượt chương trình, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng với hơn 15.000 tin, bài; hơn 5.000 lượt tin bài đăng trên các báo, bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử... trọng tâm là tuyên truyền thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì và làm mới là trên 2.000 điểm pa - nô và trên 3.000 băng - zôn, áp phích, khẩu hiệu... Tổ chức phát động các cuộc thi viết về đề tài xây dựng nông thôn mới; tổ chức hội thi phát thanh viên cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ nhất năm 2017; tổ chức các hội thi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 8.313 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. In và phát hành 85 đĩa CD cấp phát cho các Trung tâm văn hóa huyện, thành phố lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được lồng tiếng Kinh, Dao, Mông, Phù Lá. Riêng trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 11.000 buổi tuyên truyền cho trên 550.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Tổ chức 28 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút trên 8.000 cán bộ, hội viên, người dân tham gia.  Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thi bìa 1 trình bày đẹp và bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới”, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hút được nhiều bài viết đăng trên bản tin thuộc các sở, ban ngành, trong đó đã có 11 bài viết xuất sắc được trao giải. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền 5 nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện nông thôn mới năm 2018, phát sóng 36 chuyên mục “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; trên 4.000 tin, bài phát thanh truyền hình phỏng vấn, tọa đàm và nhiều tin bài về xây dựng nông thôn mới trong các chuyên mục “Lào Cai xây dựng nông thôn mới”, “Quản lý chất lượng nông sản”, “Khởi nghiệp”…; đăng tải trên 1.500 tin, bài, ảnh và phóng sự truyền hình về nông thôn mới trên các ấn phẩm; tổ chức 561 buổi tuyên truyền lưu động, 750 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, 206 buổi chiếu bóng lưu động...

Từ những kết quả hoạt động của công tác tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ và đảng viên, nhất là nhận thức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên, mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm của mình với vai trò là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng kết quả xây dựng nông thôn mới. Do đó đã có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là những tấm lòng vàng đã hiến đất, đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất để “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để biểu dương, nhân rộng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương, các cơ quan báo chí tích cực phát hiện, giới thiệu những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để nêu gương cổ vũ kịp thời.

Từ các phong trào thi đua chuyên đề hằng năm và sự tích cực tuyên truyền vận động, từ năm 2016 đến nay nhân dân các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp... đã tự nguyện đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất và nhiều hiện vật khác với tổng giá trị gần 340 tỷ đồng, trong đó trên 104 tỷ đồng tiền mặt; trên 01 triệu ngày công lao động, hiến trên 300.000 m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang, bãi rác… và nhiều hiện vật có giá trị khác. UBND tỉnh đã kịp thời khen thưởng những cá nhân tiêu biểu có thành tích cao đóng góp trong xây dựng nông thôn mới; Các tổ công tác của các cơ quan, doanh nghiệp đã trực tiếp xuống cơ sở ủng hộ được gần 06 tỷ đồng tiền mặt, tặng trên 12.000 suất quà, 800 tấn xi măng; 1.404 m3 cát, đá; hỗ trợ làm mới 3,5km đường, 10 phòng học, 6 nhà văn hóa thôn, xây dựng 36 nhà tình nghĩa; đã trao 620 suất học bổng, 77 bộ máy tính; 2.600 ngày công lao động, khám chữa bệnh miễn phí cho 2.669 lượt người... tổng trị giá quy ra tiền khoảng trên 35 tỷ đồng.

Để phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tiếp tục duy trì 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 2019-2020 có thêm 6 xã đạt chuẩn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Công tác tuyên truyền, vận động xây nông thôn mới của tỉnh được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Lấy kết quả tuyên truyền, vận động của giai đoạn trước làm tiền đề thúc đẩy tuyên truyền, vận động cho giai đoạn sau. Gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, vừa “tuyên” vừa “vận”, lấy kết quả vận động để đẩy mạnh tuyên truyền. Tạo được động lực thi đua trong công tác tuyên truyền góp phần hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới./.

 

 

 

 


Tác giả: Trần Nguyên Tuấn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 130
Tháng 08 : 6.922
Năm 2019 : 152.612