Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, các khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông tương đối thuận lợi, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn, dân số trên 730 nghìn người là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành của tỉnh, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 148-CT/TU ngày 26/12/2013 về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công tác an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tỉnh Lào Cai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, 100% doanh nghiệp nhà nước và nhiều doanh nghiệp dân doanh đã thành lập được Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động, bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động chuyên trách hoặc bán chuyên trách; xây dựng kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động, sử dụng thiết bị, công nghệ mới, từng bước cơ giới hóa và tự động hóa nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành chế độ tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động. Các chế độ, quyền lợi của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được quan tâm như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, giảm thời giờ làm việc đối với lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... Trong 5 năm qua trên địa bàn toàn tỉnh đã có 83.608 lượt người lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có 30.036 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được cấp thẻ an toàn lao động; kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 455.707,92 triệu đồng.

Hoạt động kiểm định, khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường. Các sở, ngành, địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn, chấp hành khai báo, đảm bảo an toàn trước khi đưa vào sử dụng theo quy định. Trong 5 năm đã có 9.263 lượt máy, thiết bị được kiểm định kỹ thuật an toàn, việc đăng ký, khai báo sử dụng thực hiện tại Bộ phận một cửa đảm bảo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trong các thành phần kinh tế. Trong 5 năm (2013 - 2018) các sở, ngành, địa phương đã chủ trì, phối hợp thực hiện 301 cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tại 4.321 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung ở các đơn vị có nhiều yếu tố lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; các cơ sở có nguy cơ cao dễ gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chế độ, quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo; chưa quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và phòng chống cháy nổ... đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 433 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 1,59 tỷ đồng.

Những kết quả trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người lao động về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được nâng lên rõ rệt, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động là nhiệm vụ chung của cấp ủy, chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và bản thân mỗi người lao động; công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm các chế độ, quyền lợi người lao động.

 

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 673
Tháng 02 : 10.015
Năm 2020 : 21.596