Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng

Bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Nhằm kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 46 văn bản (tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018). Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức 6 hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề năm 2019. Đã tiếp nhận  2.573 văn bản; phát hành 402 văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra còn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, công tác tuyên vận, triển khai thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham gia 2 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Cương lĩnh 2011 và thực hiện Quyết định 221 về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”; Tổ chức 01 cuộc kiểm tra thực hiện công tác tuyên giáo tại huyện Si Ma Cai. Chủ trì tổ chức 17 hội nghị về các nội dung như báo cáo viên, giao ban báo chí, tập huấn...

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được thực hiện bảo đảm hiệu quả. Hoàn thành tổ chức hội nghị trực tuyến nói chuyện thời sự và chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đến điểm cầu 9 huyện ủy, thành ủy và một số xã trong tỉnh với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Triển khai nội dung Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và Trường Chính trị tỉnh”. Hướng dẫn 40 đơn vị trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, phát hành lịch sử đảng bộ (21 đơn vị cấp tỉnh, 10 đơn vị cấp huyện, 09 đơn vị cấp xã). Tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai 3 đề tài nghiên cứu khoa học: Lịch sử tỉnh Lào Cai (1907 - 1950); Lịch sử tỉnh Lào Cai (1950-1991), Lịch sử tỉnh Lào Cai (1991-2017); bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh “Gia đình với sự phát triển tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp”.

Kịp thời thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ và dư luận xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các loại hình từ tỉnh đến cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung định hướng tốt việc tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước của tỉnh đối với các ngành, địa phương thông qua hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, giao ban an ninh tư tưởng hằng quý, hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng. Triển khai có hiệu quả các nội dung: (1) Tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo và Gặp mặt văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; (2) Trao giải 02 cuộc thi: Giải Búa liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ 3 năm 2018 và Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai. Phối hợp Lữ đoàn 131 - Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải Quân tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh, khám và cấp pháp thuốc tại huyện Bảo Thắng. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đánh giá việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X. Tham mưu triển khai các nội dung Ban Chỉ đạo 94 tỉnh bảo đảm yêu cầu. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được duy trì, bảo đảm đúng quy chế. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019; tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho cán bộ ban tuyên vận xã, phường thị trấn. Việc biên soạn, xuất bản Bản tin Thông báo nội bộ, hoạt động Cổng thông tin điện tử bảo đảm theo Quy chế và kế hoạch. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được chú trọng, đã tiếp nhận, tổng hợp trên 1.200 tin dư luận xã hội và tin, bài báo chí phản ánh; đề xuất, kiến nghị 130 nội dung với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ về các lĩnh vực bảo đảm yêu cầu. Xây dựng kế hoạch, thẩm định các bài tham luận để tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng dân số, phát triển toàn diện con người Lào Cai, khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá 12 nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo, tiêu biểu như các nội dung: Vấn đề phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới; bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hóa đất nước; công tác y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình...  

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã hoàn thành tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày triển lãm 09 gương điển hình xuất sắc nhất của Tỉnh Lào Cai năm 2018; chuẩn bị nội dung xuất bản 4.000 cuốn sách “Những tấm gương điển hình tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2018). Hướng dẫn cấp ủy các cấp tổ chức các họat động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu cho Tỉnh ủy trao huy hiệu Bác Hồ cho 41 điển hình tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên vận và Đề án số 17 về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020 (Đề án 17) năm 2019 được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm quy định. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên vận và hoạt động cổng thông tin điện tử năm 2018. Biên soạn 06 bộ tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận, thông báo cử 78 lượt cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham dự hội nghị tuyên vận hằng tháng, trong đó riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện được 25 cuộc. Phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh thẩm định và cấp kinh phí thực hiện công tác tuyên vận theo hướng đổi mới, ngay từ đầu năm 2019. Trình Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 17 và ban hành kế hoạch thực hiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổng hợp, trình dự toán kinh phí thực hiện. Các phòng, đơn vị cơ bản hoàn thành xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Kết quả trong thực hiện công tác tuyên giáo thời gian qua là tiền đề quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tham mưu, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bảo đảm về đích các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo nội dung Đề án 17 giai đoạn 2015 – 2020./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 130
Tháng 10 : 9.707
Năm 2019 : 179.747