Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 71

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 31/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 71. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận trực tiếp các nội dung dự thảo: (1) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghệ thông tin thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. (2) Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (3) Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (4) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. (5) Công tác tổ chức cán bộ.

Hội nghị đã tham gia ý kiến về các nội dung dự thảo: (1) Chỉ thị về đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở và văn hóa nơi công cộng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (2) Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. (3) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. (4) Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. (5) Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”. (6) Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (7) Chỉ thị lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tác giả: Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 60
Tháng 12 : 6.648
Năm 2019 : 206.254