Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng

Ngày 06/8/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã chia tổ thảo luận. Đã có 41 ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia ý kiến vào các nội dung của Hội nghị

Về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hầu hết các ý kiến đều nhận xét đề cương được chuẩn bị kỹ, đã bám sát vào nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cơ bản nhất trí với bố cục, chủ đề, phương châm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá của dự thảo đề cương báo cáo, đồng thời các ý kiến cũng làm sáng tỏ và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung dự thảo đề cương trước khi ban hành chính thức. Hội nghị đã khẳng định Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có vai trò hết sức quan trọng, là tư tưởng chính trị, kim chỉ nam của Đảng bộ tỉnh trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và là căn cứ quan trọng để các Đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện đại hội Đảng của cấp mình. Hội nghị Đánh giá cao sự chủ động thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và công tác chuẩn bị của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI đã xây dựng các phương án trình và hoàn thành dự thảo đề cương lần 1 trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo về tiến độ thời gian, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, giao Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu chỉnh và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung dự thảo đề cương trước khi ban hành chính thức.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng. Việc học tập và làm theo Bác cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tính tiền phong, gương mẫu tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thể hiện rõ hơn và cụ thể hơn. Việc hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai nghiên cứu cẩn trọng, triển khai thực hiện từng bước trên cơ sở rà soát, xây dựng các đề án. Đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang dần được tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ không còn chồng chéo, nhất là việc hợp nhất Sở Giao thông – Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, đây là mô hình đầu tiên trên cả nước thực hiện mô hình hợp nhất, được Trung ương đánh giá cao về hiệu quả sau hợp nhất. Ngoài ra, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt gắn với đó là việc tinh giản biên chế công chức, viên chức, đến nay đã đạt trên 10% theo quy định của Trung ương, xong trước thời hạn 02 năm (theo quy định phải hoàn thiện trong năm 2021). Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và đổi mới và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tự đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, đổi mới cách ra nghị quyết ngắn gọn, phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, quy chế làm việc của cấp uỷ. Việc đánh giá phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được đổi mới theo hướng đánh giá cụ thể theo tiêu chí đã được cụ thể hóa. Công tác kết nạp đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, từ đầu đại hội đảng bộ đến nay đã kết nạp được 8.552 đảng viên, chất lượng đảng viên được nâng cao cả về nhận thức, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chủ doanh nghiệp tư nhân. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thường xuyên được quan tâm, chú trọng thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự của Trung ương và của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch, cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên rõ rệt.

Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đổi mới, hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát được nâng lên, kịp thời xử lý những cán bộ, đảng viên có vi phạm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả bước đầu, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng. 

Tại Hội nghị lần này đã thực hiện quy trình bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị chúc mừng đồng chí Đinh Văn Toản - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đồng chí Nông Tiến Cương - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Y tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

 

Ảnh: Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí nghỉ chế độ

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 43
Tháng 12 : 6.631
Năm 2019 : 206.237