Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 17

Ngày 28/3/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 17, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các nội dung: ((1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. (2) Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy. (3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. (4) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (5) Chất vấn trong Đảng.

Đã có 43 lượt ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia vào các nội dung của hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nội dung Hội nghị

Ngay từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy đã bám sát những định hướng, chủ trương lớn của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ở các huyện ủy, thành ủy, các ngành; chủ động làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế vùng và trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Trong quý 1/2019, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đạt kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ; sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao; chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định tăng 2,9% so cùng kỳ. Du lịch tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng 17% so cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 46,29% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12% so cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế tăng trưởng khá, đạt 533 triệu USD, tăng 13% so cùng kỳ. Văn hóa, thông tin, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. An ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, các vụ việc được giải quyết đúng quy định của pháp luật. Tình trạng đơn thư phát sinh mới giảm mạnh so với các năm trước. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả nổi bật; các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo. Việc tinh giản 10% biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đạt kết quả nổi bật đến nay tỉnh Lào Cai đã cơ bản thực hiện xong, khối Nhà nước tinh giản được 3.095 biên chế đạt tỷ lệ 9,6%; khối Đảng, đoàn thể tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế 117 người đạt 10,09%. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII, trong quý I/2019, toàn tỉnh đã tinh giảm được 01 đơn vị khối đảng, 8 đơn vị khối cơ quan hành chính nhà nước. Hoạt động của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được triển khai tích cực, hiệu quả và đúng kế hoạch.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2019, chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là:

- Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với Lào Cai và Sa Pa. Tăng cường liên kết vùng; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

- Tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nhiệm vụ, những dự án trọng điểm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề nghiệp; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm. Ưu tiên nguồn lực để phát triển vùng khó khăn, vùng bị thiên tai và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Củng cố quốc phòng, quản lý biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác.

- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề có thể làm nảy sinh nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ánh của dân, gắn với Quyết định 783-QĐ/TU ngày 02/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, sắp xếp và kiện toàn, tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 01/02/2018 và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; chuẩn bị các điều kiện để làm việc với các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh: Các đại biểu tại hội trường

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 214
Tháng 07 : 4.784
Năm 2019 : 141.606