Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những năm gần đây, Lào Cai có mức tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì hàng năm trung bình trên 10%/năm. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, ưu tiên phát triển công nghiệp luyện kim, phân bón, chế biến sâu các khoáng sản từ đồng, sắt, apatit; hoàn thành các dự án trọng điểm. Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, lợi thế về giao thông, cửa khẩu, du lịch được khai thác hiệu quả. Cùng với phát triển kinh tế, kéo theo một số vấn đề xã hội có chiều hướng phức tạp, trong đó diện tích đất sử dụng cho các dự án lớn cần phải thu hồi để thực hiện.... nên tình hình khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng gia tăng.

Tính từ năm 2014 đến tháng 12/2018 UBKT các cấp trong đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tiếp 56 lượt công dân và  tiếp nhận 577 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, gồm 288 đơn tố cáo đối với 256 đảng viên, trong đó có 164 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; 289 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Qua xử lý, UBKT các cấp đã phân loại: đơn không phải xem xét giải quyết là 232 đơn chiếm 40,2%;  số đơn xem xét giải quyết theo quy định là 345 đơn chiếm 59,8%. Nội dung tố cáo tập trung vào lĩnh vực đất đai, buông lỏng quản lý, tài chính, xây dựng cơ bản, và một số lĩnh vực khác.

 Về cơ bản các đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị và những nội dung được dư luận xã hội phản ánh, qua tiếp xúc cử tri, qua phản ánh của MTTQ và các đoàn thể…. được các cấp ủy, người đứng đầu cầu thị, lắng nghe và làm sáng tỏ, nên đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm và kết luận, xử lý theo quy định. Điển hình là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy nhận được nhiều đơn tố cáo, phản ánh về tình hình quản lý và sử dụng đất đai, quản lý tài chính, tài sản; chế độ, chính sách liên quan đến người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… sau khi khảo sát tình hình, UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận một số tổ chức đảng và đảng viên có những thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, công tác giải phóng mặt bằng. UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tâp thể và cá nhân có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm, đồng thời kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các ban ngành chức năng rà soát các quy định có liên quan, kịp thời đề xuất, điều chỉnh, bổ sung những quy định chưa phù hợp, thiếu chặt chẽ, bất cập để bảo đảm việc thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư, UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kỷ luật 01 tổ chức đảng (kết quả bỏ phiếu với hình thức khiển trách, tuy nhiên không ban hành quyết định thi hành kỷ luật do hết thời hiệu xử lý kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy đã xem xét bỏ phiếu kỷ luật 02 đảng viên với hình thức khiển trách, tuy nhiên không ban hành quyết định thi hành kỷ luật do hết thời hiệu xử lý kỷ luật;  xử lý kỷ luật 02 đảng viên, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Các cấp ủy chỉ đạo thi hành kỷ luật 16 đảng viên, đồng thời yêu cầu tổ chức đảng, đơn vị thu hồi trên 2 tỷ đồng để nộp ngân sách và trả cho các cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và công tác giải quyết tố cáo; chưa coi trọng đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nên chưa quyết liệt chỉ đạo giải quyết dẫn đến xử lý đơn thư chưa đúng quy định của Đảng; thiếu kiểm tra, đôn đốc một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời, kéo dài để đối tượng tố cáo bức xúc, tố cáo vượt cấp làm cho tình hình an ninh trật tự, công tác nội bộ phức tạp. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết tố cáo thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết tố cáo. Một số UBKT chưa thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; thẩm tra, xác minh không chặt chẽ nên kết quả giải quyết không đúng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo quản lý để một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lợi dung sơ hở trong quản lý, chính sách pháp luật của Nhà nước để tham nhũng, trục lợi, làm phát sinh nhiều đơn tố cáo từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỷ lệ đơn không giải quyết theo quy định khá cao, chiếm 40,2%, có nhiều trường hợp tố cáo không vì mục đích xây dựng đảng mà vì động cơ cá nhân, nhằm hạ uy tín, gây mất đoàn kết nội bộ….một số cán bộ, đảng viên và người dân, tuy biết có dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên nhưng ngại va chạm, sợ liên lụy đến bản thân và gia đình nên không dám tố cáo hoặc tố cáo dấu tên, mạo tên. Một số người tố cáo chưa nắm được các quy định của Đảng, Luật Tố cáo, khiếu nại hoặc đảng viên thiếu ý thức, có động cơ không trong sáng, chủ nghĩa cá nhân, nghe thông tin không chính xác, rồi viết đơn tố cáo không đúng bản chất sự việc, gây phức tạp, mất đoàn kết nội bộ nhất là trước, trong kỳ đại hội hoặc bầu cử HĐND các cấp, công tác điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ.

Từ thực trạng trên, trong thời gian tới để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ là:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, như Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 16-CT/UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính và tham gia tố tụng hành chính ....

Hai là, trong quá trình giải quyết tố cáo phải coi trọng công tác thẩm tra xác minh, căn cứ các quy định, nguyên tắc của đảng, pháp luật của Nhà nước để kết luận công tâm, khách quan, trung thực, không nể nang né tránh, kết luận rõ đúng, sai rõ ràng; có thái độ đúng mực với người tố cáo và người bị tố cáo; tránh mọi biểu hiện bao che cho người bị tố cáo hoặc có thái độ hăm dọa người tố cáo.

Ba là, cán bộ làm công tác tiếp công dân, đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng phù hợp, có trách nhiệm trong công tác, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến của người khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, giải quyết thấu tình đạt lý, dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, tránh tình trạng để người dân, cán bộ, đảng viên bức xúc gửi đơn vượt cấp làm cho tình hình thêm phức tạp.

Năm là, cán bộ được phân công giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải nghiên cứu kỹ nội dung đơn, đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, tham mưu giải quyết thấu tình, đạt lý.

Sáu là, tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác tiếp cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân công cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo điều hành cơ quan đơn vị.

Bảy là, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế của cơ quan đơn vị và giữ gìn đạo đức lối sống, thường xuyên học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; phải thường xuyên coi trọng tự phê bình và phê bình.

Nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức, cá nhân lợi dung dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật, đặc biệt là những đối tượng kích động tạo biểu tình, gây rối mất trật tự.  

Tám là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân... gắn với đẩy mạnh làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, trong đó chú trọng làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở khi có tranh chấp mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân./.


Tác giả: Kim Ánh Thép - UBKT Tỉnh ủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 234
Tháng 07 : 4.804
Năm 2019 : 141.626