Tỉnh Ủy Lào Cai
Ðảng bộ xã Quang Kim: Nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình
Thường xuyên thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình, gắn với kiểm tra trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Đảng bộ xã Quang Kim (Bát Xát) đã tạo nên sức bật mới trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đăng nhập
Hôm nay : 653
Tháng 02 : 9.995
Năm 2020 : 21.576