Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bảo Thắng: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân, đồng thời thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Ngày 06/5/2019 Huyện ủy Bảo Thắng ban hành Văn bản số 1780-CV/HU nhằm chấn chính công tác tiếp dân trên địa bàn huyện gửi UBND huyện và các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, Huyện ủy yêu cầu UBND huyện thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1811/UBND-TCD, ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai có hiệu quả, đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền đảm bảo đúng nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục, không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né trách trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiên hà cho công dân.

Chủ động rà soát, xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người không để phát sinh thành “điểm nóng” đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị.

Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của Ban Tiếp công dân, Hội đồng tư vấn trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đảm bảo chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục, giải thích, hòa giải để công dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thực hiện tốt việc đối thoại trong việc giải quyết khiếu nại của công dân; trong quá trình đối thoại cần xem xét đầy đủ, toàn diện nội dung vụ việc, vận dụng các quy định, chính sách theo pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, qua đó vận động thuyết phục người khiếu nại chủ động rút đơn khiếu nại.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân không những đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội mà còn xây dựng được mối quan hệ vững chắc, bền vững giữa nhân dân và chính quyền, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện./.


Tác giả: Nguyễn Mạnh Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 234
Tháng 07 : 4.804
Năm 2019 : 141.626