Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Xã Thanh Bình: Một số điểm nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận

Là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện Mường Khương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận từ năm 2012, đến nay sau 7 năm thực hiện với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã, công tác tuyên vận xã Thanh Bình đã từng bước đi vào nền nếp.

Tình hình thực hiện công tác tuyên vận năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, trong năm 2018 Ban Tuyên vận đã tham mưu kịp thời cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, tham mưu tổ chức hội nghị tuyên vận trước mùng 10 hằng tháng theo đúng quy định. Trên cơ sở dự các hội nghị báo cáo viên và công tác tuyên vận do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức và tài liệu do cấp trên cung cấp, Ban tuyên vận xã đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tuyên vận, biên soạn bổ sung phần thông tin thời sự của xã đồng thời phân công báo cáo viên thực hiện thông tin tuyên truyền các chuyên đề tại hội nghị, xây dựng báo cáo đánh giá công tác tuyên vận trong tháng, thảo luận thống nhất mục tiêu nhiệm vụ tháng tới. Các tổ tuyên vận sau khi dự hội nghị tuyên vận do Đảng ủy xã tổ chức theo định hướng chỉ đạo của Ban tuyên vận tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra. Trong quá trình thực hiện tại thôn, hằng tháng Ban tuyên vận phân công các thành viên trong Ban hướng dẫn tổ tuyên vận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm sát thực tiễn, mang lại hiệu quả.

Công tác tuyên vận được Đảng ủy xã Thanh Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Ban tuyên vận đã tham mưu tổ chức được 17 hội nghị tuyên vận, tuyên truyền gần 20 tài liệu về thông tin thời sự, gần 40 chuyên đề của các sở, ngành, 17 chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ tuyên vận thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhờ sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự cố gắng tích cực của các thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận, trong năm 2018 công tác tuyên vận đã đạt hiệu quả rõ rệt, cơ bản thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới. Ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã tuyên truyền, vận động kịp thời được 08 hộ gia đình không cưới tảo hôn, 02 hộ gia đình không xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và 06 hộ gia đình không xây dựng nhà ở vi phạm hành lang giao thông, tuyên truyền vận động được 20 hộ gia đình hiến trên 24.410m2 đất và trên 3.000 cây soan….phục vụ việc mở đường nội đồng, đường trục thôn, xây dựng nhà văn hóa, nhà trường. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, năm 2018 xã Thanh Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện còn phát sinh những khó khăn, hạn chế nhất định. Một số tài liệu, thông tin đến cơ sở bị chậm, một số tài liệu tuyên truyền còn quá dài, chưa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Kinh phí hoạt động cho công tác tuyên vận còn hạn hẹp. Việc tuyên truyền các nội dung tài liệu tiếp thu tại hội nghị tuyên vận xã của một số tổ chưa thực sự đầy đủ. Phụ cấp cho cán bộ thôn hạn hẹp, tổ trưởng tổ tuyên vận kiêm nhiều chức danh trong một thôn nên một số tổ hoạt động chưa sôi nổi. Nguyên nhân của những hạn chế đó là: Các thành viên Ban tuyên vận thực hiện nhiệm vụ chủ yếu làm kiêm nhiệm, lượng công việc chuyên môn nhiều nên một số thành viên chưa thật sự nhiệt tình, tâm huyết đối với với công việc được ban phân công. Một số tổ tuyên vận còn hạn chế về khả năng tuyên truyền miệng và tổng hợp thông tin cần tuyên truyền tại thôn. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, còn tư tưởng trong chờ ỷ lại của nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyền truyền, vận động, nhất là vận động góp công, góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới.

Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy sau hội nghị đánh giá công tác tuyên vận và cổng thông tin điện tử năm 2018 được tổ chức ngày 22/3/2019 cũng như căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Đảng ủy xã Thanh Bình xác định tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên vận với một số giải pháp trọng tâm.

Một là, tiếp tục thực hiện trình tự, hình thức, nội dung hội nghị tuyên vận hằng tháng bảo đảm theo khung chương trình tại phụ biểu số 01, quy định 11 - QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận.

Hai là, phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên vận, chỉ đạo các thành viên đi dự, đôn đốc, kiểm và đánh giá hoạt động của các tổ tuyên vận.

Ba là, kiện toàn những tổ tuyên vận hoạt động yếu, kém để hoạt động có hiệu quả các nội dung tài liệu, các chủ trương, chính sách kịp thời đến với nhân dân.

Bốn là, tiếp tục nâng cao năng lực xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể công tác tuyên vận hằng tháng, quý, năm để thực hiện đạt hiệu quả gắn với phân công nhiệm vụ và đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm chính xác, khách quan. Hướng dẫn các tổ tuyên vận thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, bảo quản ghi chép công việc vào sổ nhật ký tuyên vận làm căn cứ để tổng hợp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục khai thác tài liệu tuyên vận của Tỉnh ủy, Huyện ủy được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Huyện ủy; tham gia viết tin, bài để đăng tải trên chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy.

Năm là, làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của nhân dân trong các thôn trên các lĩnh vực đối với cấp ủy. Tham mưu tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 132
Tháng 08 : 6.924
Năm 2019 : 152.614