Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quang Kim: Kết quả và một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2018

Với sự lãnh đạo sát sao, chủ động của Đảng ủy xã, vai trò tham mưu, thực hiện tích cực của Ban tuyên vận, các tổ tuyên vận, công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn xã năm 2018 đã đạt những kết quả nổi bật từ đó cũng rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thực hiện.

Tích cực chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận mang lại hiệu quả thiết thực

Quang Kim là xã biên giới vùng thấp của huyện Bát Xát, có đường biên giới dài 6,5 km tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Năm 2018 toàn xã có 1.610 hộ với 6.310 khẩu phân bố ở 14 thôn, bản. Dân tộc Giáy chiếm tỷ lệ đa số với 70%, còn lại là dân tộc Dao, Kinh. Quang Kim là xã đang phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và bộ mặt nông thôn được thay đổi từng ngày, đời sống người dân ngµy cµng được nâng lên rõ rệt; năm 2013 là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh đạt xã nông thông thôn mới, từ 2014 đến nay xã Quang Kim đang duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng đơn vị Anh hùng lao động. Trong những năm qua công tác tuyên vận ở xã được triển khai thực hiện thường xuyên, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Sau hội nghị Ban chấp hành, Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận vào ngày 10 hằng tháng với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức xã, Ban tuyên vận xã, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế, thành viên 18 tổ tuyên vận; trong năm 2018 đã tổ chức 12 hội nghị (6 hội nghị tại Nhà văn hóa xã, 6 hội nghị tại Nhà văn hóa các thôn với 771 lượt đại biểu tham dự). Nội dung, chương trình và tài liệu đảm bảo theo quy định, chọn lọc thông tin phù hợp với địa phương, Ban tuyên vận phân công các thành viên và mời các ngành như Hội phụ nữ, Hội nông dân, MTTQ, cán bộ tư pháp và một số ban ngành khác tham gia  tuyên truyền pháp luật với 17 chuyên đề tại các hội nghị tuyên vận xã.

Qua các hội nghị tuyên vận đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền xã tới cán bộ xã và các thôn, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền đồng thời tạo sự thống nhất trong hành động của các ban ngành. Sau hội nghị tuyên vận, thành viên Ban tuyên vận xã và tổ tuyên vận các thôn đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong tuần, tháng, với hàng trăm lượt cán bộ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua. Ban tuyên vận đã tham mưu và tham gia 4 hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân về các chủ đề triển khai đề án sáp nhập các thôn, vấn đề môi trường và đất đai qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tháo gỡ khó khăn tại các thôn. Ngoài nguồn tài liệu do huyện, tỉnh cung cấp, Đảng ủy xã đã phân công đồng chí Phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách thường xuyên cập nhật nhật các trang thông tin chính thống để cập nhật các thông tin mới, đặc biệt là nguồn thông tin tuyên vận từ Cổng thôn tin điện tử của Tỉnh ủy Lào Cai và Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Bát Xát phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên vận đã góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức thành hành động của nhân dân trong xã. Trong năm 2018 có 26 nhà xây mới (luỹ kế đến hết năm 2018 toàn xã có 1.530/1.610 nhà đạt chuẩn nông thôn mới). Vận động nhân dân sửa chữa và xây mới 30 nhà vệ sinh, sửa chữa và xây dựng 28 chuồng trại chăn nuôi, cán bộ và nhân dân tham gia trồng trên 400 cây cảnh và 600m2 hoa tại các tuyến đường trên địa bàn xã. Cán bộ, công chức, các trường học và nhân dân các thôn tham gia 431 buổi vệ sinh môi trường với tổng số 14.000 lượt người tham gia. Năm 2018 nhân dân đóng góp trên 2.000 ngày công lao động, trên 600 triệu đồng và trên 1.300m2 đất triển khai nâng cấp mở nền đường trục thôn, đường nội đồng; đổ bê tông 2km đường liên thôn, ngõ xóm, liên gia; góp trên 700 ngày công, 400 triệu đồng để thi công xây dựng mới 2 nhà văn hóa thôn Làng Pẳn 2, An Quang và chỉnh trang nhà văn hóa các thôn An Quang, Kim Thành 2, Làng Kim 1. Hoàn thành xây dựng thôn Làng Pẳn 2 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở

Một là, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành của xã cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tuyên vận, quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất nhận thức và hành động trong chỉ đạo thực hiện mô hình. Phát huy đầy đủ vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Hai là, xác định công tác tuyên vận là của toàn hệ thống chính trị, do đó cấp uỷ phải chỉ đạo thực hiện thường xuyên, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, thường xuyên của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cụ thể hoá nhiệm vụ tuyên vận phù hợp với nhiệm vụ của xã, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban tuyên vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên gần gũi lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo ra mối quan hệ mật thiêt với nhân dân.

Ba là, quan tâm kiện toàn tổ chức Ban Tuyên vận cơ sở, nâng cao trách nhiệm của Thường trực UBND xã trong công tác tuyên vận; giao nhiệm vụ hợp lý để Phó Ban tuyên vận chuyên trách chuyên sâu thực hiện công tác tuyên vận; đồng thời phát huy trách nhiệm các thành viên Ban tuyên vận, từng bước nâng cao năng lực của các tổ tuyên vận thôn, bản.

Bốn là, làm tốt việc nêu gương điển hình tiên tiến, kịp tời gắn với công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện tuyên truyền, vận động, nhất là đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Năm là, thường xuyên cập nhật thông tin của Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Huyện ủy để có các thông tin chính thống, kịp thời phục vụ cung cấp, làm tài liệu tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 7
Tháng 02 : 14.546
Năm 2020 : 26.127