Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả nổi bật công tác tuyên vận tháng 6 trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong tháng 6 năm 2019 công tác tuyên vận trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả nổi bật.

Nâng cao tinh thần, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Huyện ủy tiếp tục phân công và cử 13 lượt cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện dự, chỉ đạo và kiểm tra hội nghị tuyên vận tháng 6/2019 tại 13/13 xã theo Quy chế phối hợp. Trong quá trình dự và chỉ đạo, đánh giá những việc xã làm tốt và còn hạn chế kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Sau hội nghị, các cá nhân được cử đi dự và các cơ quan phối hợp tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hội nghị về Huyện ủy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn tài liệu gửi ban tuyên vận xã bảo đảm kịp thời, sát tình hình trên cơ sở đó các xã biên soạn thêm tình hình thời sự của xã để phục vụ trong Hội nghị tuyên vận. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 cho các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên ban tuyên vận xã và tổ tuyên vận thôn; làm tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các ba, ngành, đoàn thể huyện trong việc đi dự, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên vận tại 13 xã; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đoàn, hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên vận; hướng dẫn ban tuyên vận các xã phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, tình hình tôn giáo, tảo hôn, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai; tình hình thời sự quan trọng quốc tế, trong nước, tỉnh, huyện; tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt nguyên tắc “5 không”; việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án chăn nuôi của huyện; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn trong tháng 6. Tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 01 năm thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, huyện tháng 5 năm 2019; tuyên truyền, nêu gương điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên bảo đảm quy định về thành phần, nội dung.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo, trọng tâm là lĩnh vực tuyên vận tại xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai trong tháng 6 năm 2019.

Công tác chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận cấp xã bảo đảm yêu cầu, các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng 6 cơ bản đạt và vượt.

Huyện ủy chỉ đạo 13/13 xã tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 6/2019 trước ngày 10/6 theo đúng Quy định của Tỉnh ủy; trong tháng các xã tổng hợp báo cáo và biểu đánh giá chấm điểm thực hiện công tác tuyên vận gửi về Huyện ủy đúng thời gian quy định. Ban tuyên vận các xã đã tổ chức 13 hội nghị với tổng số hơn 540 lượt người tham gia, thôn đã tổ chức 83 buổi họp thôn và sinh hoạt chi bộ với hơn 4.200 lượt người tham gia trong đó có lồng ghép các nội dung tuyên vận. Tại các hội nghị tuyên, các buổi họp thôn và sinh hoạt chi bộ ngoài những nội dung thông tin về tình hình thời sự quan trọng trên thế giới, trong nước, tỉnh, huyện, các chuyên đề: Đánh giá kết quả 4 năm triển khai mô hình Trường học mới cấp trung học cơ sở; chuyên đề phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; giới thiệu Luật đất đai năm 2013... các xã đẩy mạnh tuyên truyền một số điều cần biết về dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại về người và của trong mùa mưa lũ; xã bổ sung thêm thông tin nổi bật trên địa bàn đồng thời giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn, nhất là những khó khăn trong vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, Đề án chăn nuôi và các nghị quyết chuyên đề của huyện.

Ban tuyên vận các xã đã hoàn thành các mục tiêu tuyên vận đề ra trong tháng, tiêu biểu như: Ban tuyên vận xã Lử Thẩn chỉ đạo các tổ tuyên vận vận động 339 hộ gia đình chăm sóc ngô và làm xong diện tích đất gieo cấy vụ lúa chính vụ; Ban tuyên vận xã Si Ma Cai chỉ đạo tổ tuyên vận thôn Na Cáng vận động 100% các hộ gia đình trong thôn tham gia hưởng ứng duy tu bảo dưỡng xong kênh mương cánh đồng Na Cáng; chỉ đạo các tổ tuyên vận phối hợp với Đoàn thanh niên xã khảo sát, tuyên truyền, vận động đoàn viên và các hộ dân thực hiện xong đề án thắp sáng đường giao thông nông thôn; Ban tuyên vận xã Nàn Sán chỉ đạo tổ tuyên vận thôn Đội 2, Sảng Chải 2 tuyên truyền vận động 55 hộ gia đình xây xong 75m kè mương thoát nước; Ban tuyên vận xã Sín chéng chỉ đạo tổ tuyên vận thôn Sản Sín Pao vận động 01 hộ gia đình sắp xếp gọn vật liệu xây dựng nhà ở không gây cản trở giao thông; Ban tuyên vận xã Thào Chư Phìn tuyên truyền cho 365 lượt người về thông tin tình hình thời sự, kinh tế - xã hội nổi bật tháng 5 năm 2019...

Với kết quả thực hiện trong tháng, đảng ủy các xã đã chấm và công nhận 55/74 tổ tuyên vận đạt loại tốt; 19/74 tổ đạt loại khá; Huyện ủy chấm và xếp loại 09/13 ban tuyên vận đạt loại tốt, 4/13 ban tuyên vận đạt loại khá.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận tháng 7

Huyện ủy tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, đánh giá công tác tuyên vận trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Phân công lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện dự và chỉ đạo hội nghị tuyên vận tháng 7/2019 tại 100% trên địa bàn. Tổ chức hội nghị báo cáo viên huyện bảo đảm chất lượng. Nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu thông tin thời sự của huyện và các đảng ủy xã. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện tăng cường nắm tình hình cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc công tác tuyên vận, dự và chỉ đạo hội nghị tuyên vận theo phân công, làm tốt việc tổng hợp báo cáo kết quả dự, nắm tình hình tại cơ sở.

Đảng bộ các xã tăng cường chỉ đạo các hoạt động tuyên vận theo mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu biểu như: Ban tuyên vận xã Si Ma Cai, Mản Thẩn chỉ đạo các thành viên trong Ban tuyên vận phối hợp tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, vận động các hộ chăn nuôi có nhu cầu xuất bán lợn thịt để giết mổ phục vụ tiêu dùng tại chỗ phải có đăng ký với UBND xã; vận động người tham gia dựng 17 cột đèn thắp sáng đường; Ban tuyên vận xã Cán Cấu chỉ đạo tổ tuyên vận thôn Cán Chư Sử phối hợp với các ngành, đoàn thể thôn tuyên truyền vận động trên 50 hộ gia đình tham gia nghe chuyên đề phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tổ tuyên vận thôn Chư Sang tuyên truyền, vận động 08 hộ gia đình chủ động ứng phó, khơi thông 02 cống rãnh đảm bảo khi mưa to không làm hỏng đường; tổ tuyên vận thôn Mù Tráng Phìn tuyên truyền vận động 70% hộ gia đình nắm bắt chuyên đề đánh giá kết quả 4 năm triển khai mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở; tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Ban tuyên vận xã Nàn Sán chỉ đạo tuyên truyền vận động 35 học viên tham gia lớp nề xây dựng K32 mở tại thôn.

Ngoài ra, Đảng bộ các xã tiếp tục chỉ đạo Ban tuyên vận tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn tuyên truyền tháng 7 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 279
Tháng 09 : 6.917
Năm 2019 : 163.284