Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hòa Mạc thực hiện tốt công tác tuyên vận tháng 4 năm 2019

 

Xác định rõ nội dung và vai trò công tác tuyên vận, trong tháng 4 năm 2019 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Mạc (huyện Văn Bàn) đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban tuyên vận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng, chỉ đạo tổ chức hội nghị theo lịch đúng quy định.

Trong tháng, Thường trực Đảng ủy luôn chỉ đạo Ban Tuyên vận nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, yêu cầu tham mưu cho Đảng ủy về công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác tư tưởng và định hướng công tác tuyên truyền; vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Ban tuyên vận tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên vận trong tháng theo Quy chế làm việc của Ban tuyên vận, thông tin hai chiều và đồng thời nắm bắt thông tin dư luận tại thôn, từ đó có được những thông tin trực tiếp từ nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã có kế hoạch chỉ đạo, giải quyết, thực hiện những vấn đề bức súc, dư luận còn tồn tại ở các thôn bản; Biên sọan bổ sung các tài liệu của cấp trên chuyển đến. Xây dựng lịch tổ chức tuyên truyền tại thôn, phân công các thành viên trong ban tuyên vận của xã đi xuống thôn bản (Tổ tuyên vận) dự các buổi tuyên truyền, đồng thời nắm bắt tình hình của từng tổ, tham mưu đánh giá, phân xếp loại, chấm điểm và báo cáo lại cho Ban tuyên vận xã để tổng hợp.

Hội nghị tuyên vận hằng tháng được Đảng ủy xã Hòa Mạc chỉ đạo thực hiện nền nếp, có chất lượng

Chất lượng xây dựng mục tiêu, kế hoạch tuyên vận trong tháng được bảo đảm. Các tổ tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện sản xuất vụ xuân năm 2019, thường xuyên duy tu bảo dưỡng các tuyến mương để đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ xuân; tuyên truyền chủ động vệ sinh môi trường nông thôn, tiếp tục nâng cấp nhà ở và các công trình phụ trợ; tăng cường trong chăn nuôi để tạo thu nhập... Tổ Nà Lộc tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, tiêu chí thu nhập nông thôn. Tổ Trung Đoàn tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, đặc biệt là cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao thu nhập và đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Các tổ tích cực tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi như phun thuốc, rắc vôi khử trùng khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, Ban tuyên vận xã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tại xã, chủ động xây dựng các nội dung phong phú, phù hợp với địa phương để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng thời tiếp thu, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các thành viên tổ tuyên vận và quần chúng nhân dân. Các thành viên Ban tuyên vận chủ động xuống thôn bản phụ trách, đôn đốc các tổ tuyên vận thôn bản tổ chức các buổi tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn. Tiếp tục tăng cường viết tin bài, tuyên truyền những thông tin nổi bật của quốc tế, trong nước và địa phương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ban tuyên vận thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, vận động của các ngành tới toàn thể nhân dân trên địa bàn, tổ chức nhận xét, đánh giá, chấm điểm đối với các thành viên ban tuyên vận và các tổ ở thôn bản định kỳ theo quy định. Tổ chức theo dõi, chấn chỉnh, hướng dẫn việc ghi chép sổ nhật ký, sổ nghị quyết của các tổ tuyên vận do đó đã có 7/7 tổ cập nhật, ghi chép thường xuyên và đầy đủ.

Vai trò, chất lượng tham mưu của Phó ban chuyên trách được bảo đảm. Phó ban chuyên trách chủ động tham mưu cho Ban tuyên vận xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị theo quy định. Thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nắm bắt tư tưởng của nhân dân để có định hướng tuyên truyền và vận động. Chủ động biên soạn, in ấn tài liệu và các điều kiện phục vụ cho hội nghị tuyên vận trong tháng. Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chấm điểm các tổ tuyên vận thôn bản nhằm chấn chỉnh nhiệm vụ công tác tuyên vận trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên vận theo quy định số 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Tuy nhiên trong công tác phối hợp tham mưu chỉ đạo viết tin bài chưa hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến thôn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động theo kế hoạch và phân công của cấp ủy đảng. Tập hợp, phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ tuyên truyền viên và người có uy tín tham gia hoạt động tuyên truyền; khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở thôn bản; thực hiện phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt, phản ảnh tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân với Ban tuyên vận và Đảng ủy xã. Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương. Đã phối hợp thực hiện được 11 buổi tuyên truyền, vận động đến hơn 3.500 lượt người tham gia với các chuyên đề chủ yếu như: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); chuyên đề giáo dục cho thế hệ trẻ các cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và thực hiện sản xuất vụ xuân và chuẩn bị cơ cấu giống cho vụ hè thu năm 2019....

Trên cơ sở kết quả thực hiện tháng 4, Đảng ủy xã Hòa Mạc xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên vận tháng 5 với các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tuyên truyền Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của BCH Đảng bộ các cấp và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2019; (2) Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 như Kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019), 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); (3) Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng; công tác giám sát, kiếm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; các giải pháp phòng, chống gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm....; (4) Nâng cao chất lượng xây dựng mục tiêu, kế hoạch công tác tuyên vận và tuyên truyền các văn bản của Luật; (5) Chỉ đạo các tổ tuyên vận thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt phát triển sản xuất, đặc biệt là thực hiện đăng ký cơ cấu giống cho vụ hè thu; thường xuyên duy tu bảo dưỡng các tuyến mương, chủ động thăm đồng ruộng để nhằm phát hiện sớm các bệnh hại trên cây lúa...; tuyên truyền việc thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cấp nhà ở và các công trình phụ của gia đình; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 214
Tháng 07 : 4.784
Năm 2019 : 141.606