Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bát Xát: Công tác tuyên vận tiếp tục khẳng định được vị trí, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 của huyện

Công tác tuyên vận trên địa bàn được thực hiện nền nếp, chất lượng tham mưu đội ngũ làm công tác tuyên vận đặc biệt là chất lượng tham mưu của phó ban tuyên vận chuyên trách được nâng lên. Ban Tuyên vận, Tổ Tuyên vận đã khẳng định được vị trí quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương nhanh chóng đến người dân; đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời.

Năm 2018, Huyện uỷ ban hành 55 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận, trong đó 27 văn bản của Huyện ủy, 28 văn bản của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Chỉ đạo các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nâng cao trách nhiệm dự, kiểm tra, cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận theo phân công hàng tháng. Chỉ đạo đảng uỷ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2018, đưa công tác tuyên vận vào chương trình công tác năm của đảng ủy, rà soát kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên vận đặc biệt là đồng chí phó ban tuyên vận chuyên trách; chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận thực hiện công tác tuyên vận theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh uỷ; tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các Ban Tuyên vận cơ sở sử dụng hòm thư điện tử trong công tác tuyên vận; thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Cổng thông tin điện tử Huyện ủy để tra cứu văn bản, tài liệu tuyên vận hàng tháng, đồng thời viết tin bài về công tác tuyên vận đăng tải trên cổng thông tin điện tử Huyện ủy. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện quan tâm dự hội nghị và đi kiểm tra công tác tuyên vận tại các xã, thị trấn theo phân công, đảm bảo đạt 100% mục tiêu hàng tháng đề ra.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, chăn nuôi, sản xuất; xây dựng nông thôn mới. Ban tuyên vận xã Bản Qua tuyên truyền vận động nhân dân thôn Tân Hồng, Bản Vai hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu năm 2018; hoàn thành 01 cầu dân sinh; bê tông hoá được 744m đường làng ngõ xóm; làm mới được 60 nhà và chỉnh trang nhà ở được 15 nhà ở; thực hiện 03 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (01 ha Mô hình cây địa liền, 0,7 ha nuôi cá lăng đen và 6 ha ớt)... đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban Tuyên vận xã Quang Kim tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt việc trồng rau sạch ứng dụng công nghệ cao, phát triển nuôi tôm càng xanh... Phối hợp với ban văn hoá xã tham mưu lắp đặt 30 panô nhỏ; thay mới mặt 03 cụm panô trung tâm xã; tổ chức 4 cuộc văn nghệ. Tuyên truyền vận động Nhân dân xây mới 26 nhà ở, 30 nhà vệ sinh, trồng trên 400 cây cảnh và 600m2 hoa tại các tuyến đường. Vận động nhân dân đóng góp trên 2.000 ngày công lao động, trên 600 triệu đồng và trên 1.300m2 đất mở nền đường trục thôn, đường nội đồng, đổ 2km đường bê tông liên thôn; góp trên 700 ngày công, 400 triệu đồng xây dựng 2 nhà văn hóa; hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban tuyên vận xã Bản Xèo tập trung tuyên truyền vận nhân dân xây dựng nông thôn mới hoàn thành 3 tiêu chí, nâng tổng số lên 19/19 tiêu chí hoàn thành đạt 100% mục tiêu đề ra; các chỉ tiêu được thực hiện như: Tuyên truyền vận động 65 hộ gia đình chỉnh trang nhà ở, làm mới 35 nhà vệ sinh, 42 chuồng trại, 226 hố phân, đổ 265m đường bê tông liên thôn, chỉnh trang và tu sủa 5 nhà văn hóa; vận động nhân dân hiến 4.200m2 đất làm đường đạt 100% mục tiêu đề ra; trong phát triển kinh tế Ban Tuyên vận, Tổ tuyên vận tuyên truyền vận động nhân dân trồng lúa với 169/168ha đạt 101% kế hoạch; trồng rừng 10,55/10ha đạt 105% mục tiêu, kế hoạch... Ban Tuyên vận xã Sàng Ma Sáo tuyên truyền vận động nhân dân chủ động làm đất trồng cây vụ mùa, cây vụ đông đảm bảo đúng tiến độ. Chỉ đạo các tổ tuyên vận tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới như chỉnh trang được 33 nhà, xây mới 9 nhà, làm 18 chuồng nhốt gia súc và xây 10 hố phân, làm 28 nhà vệ sinh, xây 26 nhà tắm, đổ 235m đường bê tông với 152 công lao động, tổ chức vận chuyển vật liệu xây nhà văn hóa thôn được 345 công đảm bảo 100% mục tiêu kế hoạch năm đề ra...

Bên cạnh đó, ban tuyên vận, tổ tuyên vận các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố; không truyền và theo đạo trái pháp luật, phòng chống tảo hôn, phòng chống tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi nơi cư trú; không di cư tự do; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm chắc diễn biến tư tưởng nhân dân. Sự hoạt động hiệu quả của công tác tuyên vận trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của toàn huyện; phát huy thế mạnh để chỉ đạo tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vùng lúa chất lượng cao, trồng rau an toàn, rau trái vụ, chè, cây dược liệu, Lê tai nung, chuối mô, mở rộng diện tích trồng cây đao riềng để tăng thu nhập cho nhân dân. Sản lượng lương thực cây có hạt trên địa bàn huyện đạt 46.926 tấn (đạt 104,9% kế hoạch, 106,7% so cùng kỳ). Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhân dân hiến 50.633m­2 đất, góp 12.148 ngày công, ủng hộ tiền mặt và hiện vật trị giá 2,835 tỷ đồng, đề nghị tỉnh công nhận 02 xã Mường Hum, Bản Xèo đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 7 xã), hoàn thành 5 thôn kiểu mẫu (lũy kế 12 thôn kiểu mẫu), hoàn 296 tiêu chí (tăng 35 tiêu chí so với năm 2017)...

Việc cung cấp tài liệu cho ban tuyên vận được thực hiện nền nếp, chất lượng. Bên cạnh tài liệu tuyên vận do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp, huyện đã biên soạn 36 thông tin thời sự nổi bật về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện; biên soạn 12 tài liệu tuyên truyền giáo dục pháp luật dành cho cơ sở. Hướng dẫn ban tuyên vận cơ sở khai thác thông tin tuyên vận trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy, Tỉnh ủy.  Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, dự hội nghị tuyên vận. Năm 2018, toàn huyện đi dự và kiểm tra công tác tuyên vận tại cơ sở trên 200 lượt như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy 41 lượt, Ban Dân Vận Huyện ủy 32 lượt, Hội Nông dân huyện 10 lượt, Huyện đoàn 12 lượt, Hội Cựu chiến binh huyện 10 lượt, Ban Tổ chức Huyện ủy 12 lượt, Hội Phụ nữ huyện 11 lượt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 11 lượt… Qua kiểm tra và dự hội nghị cho thấy Đảng uỷ các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận, phân công báo cáo viên phù hợp với chuyên đề tuyên truyền; chuẩn bị tài liệu, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá theo công việc cụ thể từng tháng; chất lượng hội nghị được nâng lên rõ nét. Các cơ quan đoàn thể quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên vận, chú trọng đến hiệu quả hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở

Chất lượng tổ chức các hội nghị tuyên vận hằng tháng cơ bản được bảo đảm theo Quy định. Đảng uỷ các xã, thị trấn chỉ đạo ban tuyên vận tham mưu chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng; triệu tập đại biểu dự hội nghị, ngoài thành viên theo quy định, đảng ủy các xã, thị trấn còn mời thêm đại diện đồn biên phòng đối với các xã vùng biên giới. Xây dựng chương trình, phân công báo cáo viên phù hợp với các chuyên đề tuyên truyền trong hội nghị; biên soạn tài liệu, thông tin thời sự nổi bật của xã, thị trấn; xây dựng dự thảo báo cáo tuyên vận; đánh giá chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận của chi bộ và của đảng uỷ tháng và năm, tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật; ra thông báo kết luận sau hội nghị. Năm 2018 toàn huyện tổ chức được 276 hội nghị với trên 13.800 lượt đại biểu. Đa số các hội nghị được tổ chức ở hội trường UBND, nhà văn hóa xã, một số hội nghị được tổ chức tại một số nhà văn hóa thôn có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thôn tiêu biểu trong hoạt động tuyên vận. Việc đổi địa điểm tổ chức hội nghị nhằm tạo điều kiện cho đại biểu các tổ tuyên vận được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại thôn. Nội dung hội nghị, triển khai các chuyên đề tuyền truyền theo định hướng của cấp trên; đánh giá công tác tuyên vận hàng tháng, năm; tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: Tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất vụ mùa, vụ đông, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển cây dược liệu; phòng dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lũ; tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, góp công tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng chống tình trạng phụ nữ đi khỏi địa phương, phòng chống tảo hôn, không truyền và theo đạo trái pháp luật... Năm 2018 có 17 xã được Huyện ủy đánh giá xếp loại tốt, 05 xã xếp loại khá

Có thể khẳng định, hiệu quả công tác tuyên vận đã góp phần quan trọng tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Nổi bật là các hoạt động của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng đã tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, tạo chuyển biến nhận thức, cổ vũ hành động của nhân dân tích cực thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống theo hướng bền vững./.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 133
Tháng 08 : 7.311
Năm 2019 : 153.001