Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bảo Yên: Tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên vận

Một là, công tác tuyên vận năm 2018 tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện nền nếp từ huyện đến cơ sở, đạt hiệu quả thiết thực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên vận, năm 2018 Huyện ủy Bảo Yên đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện thực hiện, trong đó có 02 kế hoạch thực hiện và kế hoạch kiểm tra công tác tuyên vận năm 2018, 05 công văn chỉ đạo việc tổ chức hội nghị và các nội dung công tác tuyên vận, 14 thông báo, 12 báo cáo; 01 quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyên vận. Trong năm, huyện tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền, vận động cho cơ sở. Để nắm bắt tình hình thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ sở, Thường trực Huyện ủy đã thực hiện 23 cuộc hội nghị, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên vận. Các cơ quan, đoàn thể trực thuộc huyện tích cực, chủ động trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Ngoài chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng và ban hành 05 công văn đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên vận. Biên soạn 12 chuyên đề thời sự cấp huyện với gần 60 tin thời sự đảm bảo chất lượng để gửi cơ sở triển khai tại hội nghị tuyên vận hằng tháng. Trong năm, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, UBND huyện đã cử lãnh đạo, cán bộ thực hiện được 208 lượt dự hội nghị, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở.

Công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở được đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện cơ bản nghiêm túc, có tính chủ động, sáng tạo. Tính đến hết năm 2018, toàn huyện có 18 ban tuyên vận với 211 thành viên, 275 tổ tuyên vận với 825 thành viên. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ do đó phát huy được hiệu quả trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hiện nay trong 18 phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách của huyện có 10 người là cán bộ văn phòng thống kê, 3 người là cán bộ tư pháp hộ tịch, các chức danh văn hóa xã hội, địa chính nông lâm nghiệp, văn phòng đảng ủy, đoàn thể, kế toán mỗi chức danh có 1 người. Ban tuyên vận đã tham mưu cho đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức được 216 hội nghị với trên 15.952 lượt đại biểu tham gia; thực hiện biên soạn, tuyên truyền 216 chuyên đề thời sự cấp xã tại hội nghị. Hằng tháng, các thành viên tổ tuyên vận tham gia hội nghị tuyên vận tại xã, sau đó thông qua các cuộc họp chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố, hội nghị của các đoàn thể…để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tại cơ sở. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, đã tổ chức tuyên truyền miệng được 3.541 buổi cho hơn 312.339 lượt người. Việc ghi chép Sổ nhật ký tuyên vận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ kết quả trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận, kết thúc năm 2018, có 17 ban tuyên vận được Huyện ủy đánh giá, xếp loại tốt, 1 ban tuyên vận xếp loại khá, 10/18 phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách được phân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Huyện ủy Bảo Yên cũng nghiêm túc đánh giá những vấn đề công tác tuyên vận còn yếu hoặc chưa thực hiện tốt trong năm 2018. Nổi bật trong đó là công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại một số đảng ủy xã chưa thực sự được quan tâm. Chất lượng biên soạn tài liệu thời sự của xã một số tháng ở một số đơn vị còn dài, có đơn vị thông tin thời sự chưa thật nổi bật; một số báo cáo viên còn chưa dành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng truyền đạt, chủ yếu là đọc tài liệu, chưa thuyết phục được người nghe; thành phần dự một số hội nghị chưa thật sự đầy đủ. Một số xã báo cáo công tác tuyên vận tháng còn sơ sài, chưa cụ thể bằng số liệu, dữ liệu trong tháng và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng trước; mục tiêu, nhiệm vụ tháng tiếp theo còn chung chung, qua loa.

Hai là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận năm 2019

Phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, để công tác tuyên vận trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên đã xác định những nhiệm vụ vừa mang tính toàn diện những cũng giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương. Một trong những vấn đề quan trọng được huyện xác định là Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các ban tuyên vận. Cấp ủy các xã chỉ đạo ban tuyên vận xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, quý. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên vận viên trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Ban tuyên vận các xã, thị trấn tham mưu kịp thời cho cấp ủy trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, đẩy mạnh quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các đề án, chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp thu và cung cấp thông tin đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy. Nâng cao năng lực của ban tuyên vận trong việc tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, xã. Chủ động, tích cực tuyên truyền về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020. Ngoài ra cần làm tốt, thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên vận; kịp thời phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 36
Tháng 05 : 15.743
Năm 2019 : 125.688