Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Tuyên vận xã Cam Cọn tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên vận

Phát huy kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm, trong tháng 5 năm 2019 Ban Tuyên vận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Đây là nội dung được các đại biểu thống nhất đánh giá tại Hội nghị tuyên vận tháng 6 được Đảng ủy xã Cam Cọn tổ chức ngày 07/6/2019.

Trong tháng 5, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban tuyên vận xây dựng kế hoạch tuyên vận, các tổ tuyên vận thôn bản, trường học duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ban Thường vụ đã chỉ đạo ban tuyên vận tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 5 và tháng 6 bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Phó trưởng Ban Tuyên vận chuyên trách đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy tham mưu cho thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên vận xã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tuyên vận theo đúng yêu cầu; đồng thời tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch tuyên vận của 14/14 tổ tuyên vận và các thành viên ban tuyên vận xã; xây dựng báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW và Quy định số 28 – QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tháng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực thực hiện các chương trình, đề án chuyên đề của huyện và xã đã đề ra, nhất là tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhân nội dung, ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn Châu phi, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị và quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Trong tháng Ban Tuyên vận phân công các thành viên, thường xuyên xuống thôn kiểm tra, giám sát đôn đốc các tổ tuyên vận tổ chức tuyên truyền hội nghị tại thôn theo quy định. Các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Tuyên vận và các tổ tuyên vận báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên vận về Đảng ủy qua Ban tuyên vận bảo đảm yêu cầu.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá trong tháng 5 Ban tuyên vận và các tổ tuyên vận đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thực hiện tốt nội dung tuyên truyền, vận động. Tổ tuyên vận Bỗng 2 tổ chức họp thôn, lồng ghép tuyên truyền, thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2019, tuyên truyền về phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi thu hút hơn 60 hộ dân tham gia; Tổ tuyên vận Cam 1 phối hợp vận động chị em phụ nữ tham gia lớp học xóa mù chữ tại thôn, kết quả được 38 chị em phụ nữ tham gia; Tổ Tuyên vận Lỵ 3 vận động 07 hộ dân tham gia mô hình trồng Dâu nuôi tằm, với quy mô 3 ha diện tích; Tổ Tuyên vận Tân Thành vận động nhân dân đóng góp 20 ngày công tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây cổng làng văn hóa thôn; Tổ Tuyên vận Cam 4 vận động nhân dân hoàn thành 1km đường bê tông xi măng tại thôn; Tổ tuyên vận Bỗng Buôn vận động nhân dân xây mới 02 nhà, chỉnh trang nhà cửa 01 hộ, xây mới 02 nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó trên địa bàn xã đã căng treo mới được 5 băng rôn, khẩu hiệu phục vụ các nội dung tuyên truyền; duy trì phát sóng các cụm loa ở thôn bản thông tin kịp thời các tin tức thời sự trong nước, quốc tế; biên soạn và phát sóng các tin tức nổi bật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác nắm bắt tình hình của đội ngũ cán bộ tuyên vận được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng ủy xã biện pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp như đạo lạ, cờ bạc, trộm cắp, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương… Với kết quả trong thực hiện công tác tuyên vận, tháng 5 năm 2019 Ban Tuyên vận đã tham mưu cho Đảng ủy xã Cam Cọn đánh giá 9 tổ tuyên vận xếp loại tốt, 5 tổ tuyên vận xếp loại khá.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, Đảng ủy xã Cam Cọn xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận tháng 6 năm 2019, đó là: Tập trung tuyên truyền kết quả sau 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức, triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XII của Đảng; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2019; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 28 – QĐ/TU, ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng  ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền kết luận số 368 – KL/TU ngày 03/10/2017 của Ban Bí Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tuyên truyền 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6); 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày môi trường thế giới (05/6); Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia  xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh cho người, vật nuôi; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai mùa mưa lũ, đuối nước mùa hè. Ban tuyên vận tiếp tục tham dự hội nghị báo cáo viên tại huyện theo đúng thành phần quy định; tham mưu cho Đảng ủy tổ chức hội nghị, đánh giá công tác tuyên vận tháng 6/2019 và tổ chức hội nghị tuyên truyền tháng 7/2019, biên soạn tài liệu tuyên truyền cho các tổ tuyên vận theo đúng quy định, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng. Phối hợp với UBND xã, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên vận, đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Ttuyên vận xã và các tổ tuyên vận thôn. Chỉ đạo tốt công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của nhân dân trong các thôn, tham mưu tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 65
Tháng 08 : 7.243
Năm 2019 : 152.933