Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2019

Trên cơ sở đăng ký nội dung của các đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2019. Theo nội dung kế hoạch, trong năm 2019, ngoài tuyên truyền, triển khai thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đảng ủy 164 xã, phường, thị trấn sẽ triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền 36 chuyên đề tại hội nghị tuyên vận hằng tháng thuộc các lĩnh vực thông tin thời sự, phổ biến, giáo dục pháp luật, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, công đoàn, phụ nữ.

Quý 1 thực hiện các 8 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề tuyên truyền,  giáo dục, phổ biến pháp luật, gồm: (1) Chính sách pháp luật về Nghĩa vụ quân sự (thực hiện tháng 2); (2) Pháp luật về giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (thực hiện tháng 3). Các chuyên đề này do Sở Tư pháp tỉnh biên soạn. Ngoài ra có 6 chuyên đề thuộc các lĩnh vực khác gồm: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân (thực hiện tháng 1, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn),  (2) Nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì số lượng học sinh ở vùng cao đảm bảo để nâng cao chất lượng giáo dục; quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh (thực hiện tháng 2, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (3) Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ (thực hiện tháng 2, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn), (4) Những điểm mới về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019; công tác tổ chức ôn tập cho học sinh thi THPT Quốc gia năm 2019những vấn đề cơ bản về công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2019 (thực hiện tháng 3, do Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (5) “Giảm thiểu sử dụng túi nilon” hưởng ứng phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” do Bộ TN&MT và UBND tỉnh Lào Cai phát động (thực hiện tháng 2, do Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn), (6) Thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai (thực hiện tháng 3, do Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn).

Quý 2 thực hiện 10 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật thực hiện vào các tháng 4, 5, 6 do Sở Tư pháp thực hiện gồm: Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (Một số tội phạm về ma túy); Luật Tố cáo, Luật hòa giải ở cơ sở; Pháp luật về đất đai, Luật Đặc xá 2018. Ngoài ra có 7 chuyên đề thuộc các lĩnh vực khác gồm: (1) Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2017 (theo Đề án) gắn với chủ đề hoạt động của Hội Phụ nữ năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”; Vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (thực hiện tháng 4, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn), (2) Các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (thực hiện tháng 4, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (3) Các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu lao động,  phòng tránh tai nạn, thương tích; các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ và các giải pháp phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh (thực hiện tháng 5, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (4) Công tác phối hợp giữa cha, mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong quản lý học sinh ở nội trú, ngoại trú, bán trú tại các trường học (thực hiện tháng 5, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (5) Tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thực hiện tháng 5, do Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn), (6) Chuyên đề về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh; Công tác phụ nữ trong tình hình mới (thực hiện tháng 6, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (7) Kết quả triển khai mô hình trường học mới cấp THCS; Mô hình trường học theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế (thực hiện tháng 6, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn).

Quý 3 thực hiện 9 chuyên đề trong đó có 3 chuyên đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật thực hiện vào các tháng 7,8,9 do Sở Tư pháp thực hiện gồm: Luật Công an nhân dân 2018; Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018; Luật Trồng trọt 2018. Ngoài ra có 6 chuyên đề thuộc các lĩnh vực khác gồm: (1) Kết quả triển khai một số hoạt động đổi mới giáo dục ở cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thực hiện tháng 7, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (2) Kết quả giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tiếp theo (thực hiện tháng 7, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn), (3) Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 06; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (thực hiện tháng 8, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (4) An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai (thực hiện tháng 8,  Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (5) Chính sách về hỗ trợ xuất khẩu lao động, lao động qua biên giới và quản lý lao động qua biên giới (thực hiện tháng 9, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (6) Luật Du lịch và những vấn đề về quản lý, phát triển du lịch  hiện nay tại Lào Cai (thực hiện tháng 9, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch biên soạn).

Quý 4 thực hiện 9 chuyên đề trong đó có 3 chuyên đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật thực hiện vào các tháng 10,11,12 do Sở Tư pháp thực hiện gồm: Pháp luật về phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm; Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020; Luật Chăn nuôi 2018. Ngoài ra có 6 chuyên đề thuộc các lĩnh vực khác gồm: (1) Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh (thực hiện tháng 10, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (2) Giáo dục STEM - Giải pháp tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thực hiện tháng 10, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (3) Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ); Thông tri số 01-TT/TU ngày 01/8/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ (thực hiện tháng 11, do Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn), (4) Giảm nghèo bền vững (thực hiện tháng 11, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn), (5) Hiệu quả của mô hình trường học du lịch ở cấp tiểu học (thực hiện tháng 12, do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn), (6) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (thực hiện tháng 12, do Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn).

Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp toàn bộ nội dung các chuyên đề do các sở, ngành đăng ký, biên soạn và cung cấp cho cơ sở phục vụ triển khai tại hội nghị tuyên vận hằng tháng. Ngoài các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh biên soạn cung cấp các chuyên đề khác tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận bảo đảm phù hợp từng tháng, quý, năm. Các sở, ngành đăng ký nội dung tuyên truyền chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu theo phân bổ tại kế hoạch bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, dễ hiểu, hoàn thành biên soạn và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, gửi cơ sở. Các sở, ngành cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan ngành dọc cấp huyện, xã, cử báo cáo viên phối hợp với cán bộ tuyên vận trực tiếp truyền đạt, triển khai các chuyên đề của ngành tại hội nghị tuyên vận hằng tháng. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đảng uỷ các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên vận bảo đảm theo Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy. Ngoài việc triển khai các nội dung thông tin tình hình thời sự, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chú trọng việc bố trí thời gian, báo cáo viên triển khai các nội dung chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật và các chuyên đề khác bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc xác định từng chuyên đề tuyên truyền hằng tháng, quý gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở nhằm bảo đảm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện công tác tuyên vận. Tập trung các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng tiết kiệm, hiệu quả cũng như nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa các sở, ngành, địa phương của tỉnh./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 65
Tháng 08 : 7.243
Năm 2019 : 152.933