Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn chủ động tham mưu thực hiện công tác tuyên vận

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Văn Bàn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chất lượng không ngừng được nâng cao. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả đó là sự vào cuộc tham mưu chủ động, tích cực cho Thường trực, Ban Thường vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành 13 văn bản chỉ đạo các loại, trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch công tác tuyên vận năm 2019, công văn chỉ đạo tăng cường việc dự, chỉ đạo hội nghị tuyên vận đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng  kế hoạch công tác tuyên vận năm 2019 bảo đảm sát thực tiễn từng địa bàn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện kiện toàn lại ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn bản sau khi tổ chức sáp nhập thôn, tổ dân phố bảo đảm kịp thời, lựa chọn được cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực, sở trường để thực hiện công tác tuyên vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở chỉ đạo và tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn đã tổ chức biên tập lại tài liệu các chuyên đề tuyên truyền bảo đảm phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên cơ sở. Biên soạn 17 tin nội bộ của huyện, 3 bản tin thời sự, 02 đề cương tuyên truyền chuyên đề cung cấp triển khai tại hội nghị tuyên vận cơ sở; phân công các cơ quan, đơn vị dự, chỉ đạo hội nghị tại các xã, thị trấn, xây dựng lịch tổ chức hội nghị… 

Công tác tuyên vận huyện Văn Bàn được Ban Tuyên giáo Huyện ủy

tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đảng ủy các xã chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận cấp xã theo đúng lịch đăng ký. Quy trình tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng được chỉ đạo thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của từng thành viên ban tuyên vận xã, các tổ chức, đoàn thể đối với công tác tuyên vận. Theo đó, việc tổ chức hội nghị tuyên vận được đảng ủy các xã, thị trấn cơ bản thực hiện theo các bước gồm: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (không thực hiện khai mạc); thông tin thời sự quốc tế, trong nước, tỉnh, huyện (thành phố), xã (phường, thị trấn); chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; các chuyên đề thuộc chức năng các ngành, đoàn thể; tuyên truyền, phổ biến bộ luật, các luật, nghị quyết... do Quốc hội và HĐND tỉnh ban hành; giải lao; đánh giá và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên vận tháng (có thể kết hợp giao ban bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố); thông qua dự thảo báo cáo công tác tháng trước, mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng sau; báo cáo đánh giá, xếp loại của đảng ủy xã, thị trấn đối với chi bộ và tự đánh giá của đảng ủy cấp xã về công tác tuyên vận;  thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hiện công tác tuyên vận; phát biểu chỉ đạo của đại biểu cấp huyện (hoặc tỉnh trong trường hợp huyện không có ý kiến hoặc cần làm sáng tỏ thêm các vấn đề liên quan); kết luận của chủ tọa.

Một số Ban Tuyên vận xã đã đưa thêm các nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương, đặc biệt là thường xuyên biên soạn tài liệu và tuyên truyền thêm nội dung về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.. Chỉ đạo các chi bộ thôn bản tổ chức các buổi tuyên truyền đến quần chúng nhân dân. Phân công báo cáo viên phù hợp, chỉ đạo thành viên ban tuyên vận biên soạn, chuẩn bị tài liệu hội nghị, hồ sơ hội nghị theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức được 138 hội nghị tuyên vận, 3.672 buổi tuyên truyền tại các thôn thu hút trên 101.000 lượt người tham gia. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi kết thúc hội nghị hằng tháng và nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đủ, đúng thời gian quy định. 

Riêng trong tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tuyên vận trên địa bàn huyện đúng các văm bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tham mưu cho Huyện ủy phát hành 02 công văn, 02 văn bản hướng dẫn tuyên truyền, 01 thông báo về công tác tuyên vận. Biên soạn thông tin nội bộ của huyện với 4 tin bài về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo huyện, các sự kiện nổi bật trên địa bàn huyện trong tháng; phân công các cơ quan, đơn vị  dự, chỉ đạo hội nghị tại 19/23 xã thị trấn, xây dựng lịch tổ chức hội nghị…

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác tuyên vận 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn xác định tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện cũng như trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên vận 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện các nội dung như: Thực hiện nghiêm túc việc phân công dự, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện; nâng cao chất lượng biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên vận theo quy định; tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận năm 2019 gắn với xây dựng, ban hành kế hoạch công tác tuyên vận năm 2020./.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 290
Tháng 09 : 6.928
Năm 2019 : 163.295