Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bắc Hà: Phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2019

Xác định việc thực hiện công tác tuyên vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019 Huyện ủy Bắc Hà tiếp tục coi trọng và phát huy hiệu quả vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả chung của toàn huyện.

Với vai trò là cơ quan thường trực trong tham mưu, thực hiện công tác tuyên vận, trong năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng 30 văn bản hướng dẫn, tổng hợp và biên soạn 12 bộ tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận. Cử lãnh đạo, chuyên viên dự, chỉ đạo tại 30/36 hội nghị tuyên vận, cùng đoàn công tác các cơ quan cấp tỉnh dự 03 hội nghị tuyên vận tại xã Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Tà Chải. Trong năm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hằng tháng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng báo cáo, chấm điểm phân xếp loại công tác tuyên vận. Tổng hợp 252 lịch tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng của các xã, thị trấn gửi các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, phối hợp theo quy định; phân công các cơ quan, đơn vị dự, chỉ đạo hội nghị tuyên vận tại các xã, thị trấn; cập nhật thường xuyên số lượng tổ tuyên vận, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo, tổ chức tốt hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019, trong đó thu hút 20/21 đồng chí phó ban tuyên vận chuyên trách tham gia; 02 đồng chí (có 01 phó ban tuyên vận) được lựa chọn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, đoạt 01 giải khuyến khích, 01 giải chuyên đề cấp tỉnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác tuyên vận cho trên 200 cán bộ cấp huyện, cấp xã.

Công tác tuyên vận góp phần xây dựng Bắc Hà ngày càng phát triển.

Ban Dân vận Huyện ủy cử chuyên viên dự, chỉ đạo tại 30/36 hội nghị tuyên vận. Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện lĩnh vực tuyên vận trong đó trọng tâm là công tác vận động quần chúng. Một số nội dung nổi bật đó là: Tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” thực hiện trên địa bàn huyện; kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2019; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020. Tham mưu tổ chức hội sơ kết mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn theo Đề án 17 của Tỉnh ủy; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai.

Ủy ban MTTQ huyện cử cán bộ, lãnh đạo dự 21/24 hội nghị tuyên vận tại xã Tà Chải, Na Hối. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 158 mô hình “Tổ, nhóm nòng cốt” phối hợp với tổ tuyên vận tuyên truyền pháp luật và thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở khu dân cư. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện giúp đỡ xã Bản Phố tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 01 buổi với trên 50 người tham dự; tổ chức tư vấn trực tiếp và hướng dẫn sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp sân ngõ đối với 21 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn làm 02 cổng vào thôn, triển khai thực hiện 02 mô hình Làm nhà đại đoàn kết” và mô hình Thôn Bản Phố 2B sáng, xanh, sạch, đẹp”. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức tuyên truyền được 76 buổi với 2.891 lượt người tham dự; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2019 thu hút được 1.308 lượt người tham dự, tổng số tiền ủng hộ năm 2019 là gần 350 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cử lãnh đạo, cán bộ dự, chỉ đạo tại 22/24 hội nghị tuyên vận tại xã Lùng Phình, Cốc Lầu. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống rét cho gia súc, đón tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm. Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhgắn với việc triển khai phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”. Vận động xây dựng quỹ tiết kiệm và tự quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội, tổ phụ nữ, trong năm đã có 5.583 hội viên tham gia tiết kiệm tại 126/189 chi hội với số tiền 478.591.000 và cho 231 hội viên vay phát triển sản xuất với tổng số tiền 432.430.000. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế qua đó đã hỗ trợ 42 hội viên thoát nghèo, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức chương trình tuyên truyền cộng đồng vì bình đẳng giới, vai trò kinh tế của phụ nữ và hành động tập thể của nông dân trong tiếp cận thị trường, thu hút 143 hội viên tham gia. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Nhà sạch, vườn đẹp” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện và cơ sở với 158 cuộc thu hút 8.475 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Mặt trận tổ quốc, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và “Ngày thứ Bảy tình nguyện – Chung tay xây dựng Nông thôn mới” tại xã Thải Giàng Phố, Bản Phố thu hút 190 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Hướng dẫn 22 cơ sở Hội thực hiện 22 công trình nhỏ, một việc làm tốt, một gương điển hình tiêu biểu và đạt 100% chỉ tiêu.

Huyện đoàn cử lãnh đạo, cán bộ dự 20/24 hội nghị tuyên vận tại xã Tả Củ Tỷ,  Lùng Cải. Tổ chức tuyên truyền, vận động 150 đoàn viên thanh niên thực hiện lễ ra quân Tháng thanh niên - Ngày thứ 7 tình nguyện năm 2019: tổ chức dọn vệ sinh 3km tuyến đường trung tâm xã Bản Phố, thu gom và xử lý trên 250kg rác thải, tặng 25 xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chỉ đạo 100% cơ sở đoàn tổ chức ra quân đồng loạt ngày “Chủ nhật xanh” năm 2019 thu hút được 4.875 đoàn viên tham gia. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham tình nguyện phục vụ Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019 - Sự kiện mùa hè thu hút được hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Hội Nông dân huyện cử lãnh đạo dự 20/24 hội nghị tuyên vận tại xã Nậm Mòn, Cốc Ly. Tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp 6.742 ngày công lao động làm các công trình công cộng. Vận động giúp đỡ hội viên nông dân xây 3 hầm bể Bioga; tuyên truyền, vận động 17 hộ làm chuồng trại gia súc hợp vệ sinh

Công tác tuyên vận đã góp phần cùng các cấp, các ngành trong huyện tuyên truyền, vận động được các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp được 9,8 tỷ đồng, 10.200 ngày công lao động, hiến 51,178m2 đất và nhiều hiện vật có giá trị khác trong xây dựng nông thôn mới. Người dân đã xây dựng mới, sửa chữa được 580 nhà tiêu hợp vệ sinh, 382 chuồng gia súc, đào mới 1.577 hố rác. Có thêm xã Nậm Đét được công nhận về đích xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo giảm từ 3.834 hộ (năm 2018) xuống còn 2.799 (năm 2019). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Bắc Hà tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020, nhất là việc chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 477
Tháng 02 : 9.819
Năm 2020 : 21.400