Tỉnh Ủy Lào Cai
Thành phố Lào Cai: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trồng hoa, chỉnh trang khu dân cư
 Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn thành phố Lào Cai trong tháng 11 năm 2019 là đội ngũ cán bộ tuyên vận các xã, phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng hoa ven đường giao thông liên thôn, chỉnh trang khu dân cư theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, góp phần từng bước thay đổi không gian sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân.
Si Ma Cai: Công tác tuyên vận tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và 17 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong tháng 11 năm 2019 Huyện ủy Si Ma Cai đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên vận tại đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, vai trò của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tổ chức các hoạt động chào mừng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đăng ký chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2020
 Nhằm kịp thời tổng hợp, lựa chọn và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2020 bảo đảm theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai việc đăng ký nội dung tuyên truyền đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thành lập thị xã Sa Pa tại hội nghị tuyên vận tháng 11 năm 2019
Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 17/10/2019 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã phối hợp chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền chuyên đề thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa tại hội nghị tuyên vận tháng 11 năm 2019 trên địa bàn huyện Sa Pa.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền về  thành lập thị xã Sa Pa
Thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 17/10/2019 của Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa. Trên cơ sở Nghị quyết và các nguồn tài liệu liên quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận cơ sở tháng 11 năm 2019 và công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Bảo Thắng: Đánh giá nghiêm túc những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tuyên vận tháng 10
Bên cạnh việc đánh giá, ghi nhận những kết quả trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Huyện ủy Bảo Thắng cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tuyên vận tháng 10 đối với đảng ủy các xã, thị trấn cũng như một số cơ quan, đơn vị cấp huyện.
Bát Xát: Công tác tuyên vận quan tâm tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện
 Đó là một nội dung trọng tâm được Huyện ủy Bát Xát chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận các địa phương trong huyện triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2019.Trong tháng 9, Huyện ủy Bát Xát tiếp tục ban hành kết luận tại Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện, trong đó chỉ đạo các ban tuyên vận, tổ tuyên vận đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (10/10/1949 - 10/10/2019) và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu công tác tuyên vận của Tỉnh uỷ cho cơ sở: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền cơ sở về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động và quản lý lao động qua biên giới; triển khai chính sách hỗ trợ lao động thuộc diện chính sách ở các huyện nghèo và lao động ở ngoài huyện nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động qua biên giới làm việc theo quy định của pháp luật; những nội dung cơ bản của Luật Du lịch năm 2017; một số thành tựu quan trọng trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin thời sự trong nước…
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quan Thần Sán thực hiện tốt công tác tuyên vận
Ngày 10/9/2019 Đảng ủy xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2019 tại thôn Sừ Pà Phìn nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đại diện các ban, ngành của huyện theo phân công, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận; đại diện các hộ gia đình tại thôn Sừ Pà Phìn.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quan Thần Sán thực hiện tốt công tác tuyên vận
Ngày 10/9/2019 Đảng ủy xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2019 tại thôn Sừ Pà Phìn nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đại diện các ban, ngành của huyện theo phân công, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận; đại diện các hộ gia đình tại thôn Sừ Pà Phìn.
Bát Xát: 21/23 xã, thị trấn xếp loại tốt trong thực hiện công tác tuyên vận tháng 8 năm 2019
Từ việc quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy huyện và sự chủ động, tích cực tham mưu, triển khai nhiệm vụ, trong tháng 8 năm 2019 các nội dung công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Bát Xát tiếp tục đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài 2 xã (Nậm Pung và A Lù xếp loại khá), 21 xã, thị trấn còn lại được Huyện ủy đánh giá, chấm điểm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên vận năm 2019
Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận và Cổng thông tin điện tử năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, các huyện ủy, thành ủy đã và đang chỉ đạo triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận năm 2019 bảo đảm yêu cầu.
Đăng nhập
Hôm nay : 142
Tháng 12 : 4.682
Năm 2019 : 204.288