Tỉnh Ủy Lào Cai
Đảng ủy xã Võ Lao, huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 2 năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 14/02/2019, Đảng ủy xã Võ Lao, huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 2 năm 2019 với sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, thành viên Ban tuyên vận, thành viên 24/24 tổ tuyên vận. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn.

Huyện Văn Bàn: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận năm 2019

Nhằm bảo đảm tiếp tục duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyên vận theo Quy định 11- QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp và người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện công tác tuyên vận, ngày 16/01/2019 Huyện ủy Văn Bàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2019 với nhiều nội dung chỉ đạo cụ thể, sát thực tiễn.

Hội nghị tuyên vận tháng 2 năm 2019 sẽ được tổ chức sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn, ngày 28/01/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành thông báo phân công dự hội nghị tuyên vận tháng 2 năm 2019. Cũng theo hướng dẫn, hội nghị tuyên vận tháng 2 năm 2019 sẽ được tổ chức sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Đảng ủy xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 1 năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên vận tháng 12 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2019, ngày 05/01/2018 Đảng ủy xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 1 năm 2019 với sự tham dự đông đảo của đại diện các cơ quan phụ trách thuộc Tỉnh đoàn, Thanh niên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thường trực Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên tuyền tại hội nghị tuyên vận năm 2019

Trên cơ sở đăng ký nội dung của các đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2019. Theo nội dung kế hoạch, trong năm 2019, ngoài tuyên truyền, triển khai thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đảng ủy 164 xã, phường, thị trấn sẽ triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền 36 chuyên đề tại hội nghị tuyên vận hằng tháng thuộc các lĩnh vực thông tin thời sự, phổ biến, giáo dục pháp luật, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, công đoàn, phụ nữ.

Bát Xát: Công tác tuyên vận tiếp tục khẳng định được vị trí, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 của huyện

Công tác tuyên vận trên địa bàn được thực hiện nền nếp, chất lượng tham mưu đội ngũ làm công tác tuyên vận đặc biệt là chất lượng tham mưu của phó ban tuyên vận chuyên trách được nâng lên. Ban Tuyên vận, Tổ Tuyên vận đã khẳng định được vị trí quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương nhanh chóng đến người dân; đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cơ sở giải quyết kịp thời.

Điểm sáng trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận năm 2018 của huyện Si Ma Cai

Phát huy kết quả thực hiện năm 2017, công tác tuyên vận năm 2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều biện pháp quyết liệt, đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đồng thuận, chung tay thực hiện. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thể hiện trên một số mặt như sau.

Đảng ủy xã Vĩnh Yên thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận năm 2018

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Bảo Yên, Đảng ủy xã Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Ban Tuyên vận và các ban, ngành, đoàn thể trong xã, thôn thực hiện tốt công tác tuyên vận theo chương trình, kế hoạch năm 2018. Cùng với sự tham mưu chủ động, tích cực của Phó ban tuyên vận chuyên trách, sự vào cuộc có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội, công tác tuyên vận đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xã Chiềng Ken: Công tác tuyên vận góp phần thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới năm 2018

Bám sát Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Lào Cai và chỉ đạo của Huyện ủy Văn Bàn, năm 2018 công tác tuyên vận của Đảng ủy xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn đã có nhiều khởi sắc, thực hiện bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đăng nhập
Hôm nay : 128
Tháng 02 : 21.343
Năm 2019 : 45.332