Tỉnh Ủy Lào Cai
Ban Tuyên vận xã Cam Cọn tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên vận
Phát huy kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm, trong tháng 5 năm 2019 Ban Tuyên vận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Đây là nội dung được các đại biểu thống nhất đánh giá tại Hội nghị tuyên vận tháng 6 được Đảng ủy xã Cam Cọn tổ chức ngày 07/6/2019.
Xã Bản Lầu tổ chức đánh giá công tác tuyên vận tháng 6 năm 2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 10/6/2019 Đảng ủy xã Bản Lầu, huyện Mường Khương tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 6 nhằm thông tin tình hình thời sự chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy Mường Khương. Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân công dự hội nghị và nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận
Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn, ngày 03/6/2019 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản phân công các đồng chí Lãnh đạo và các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban dự hội nghị tuyên vận tháng 6 và nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận 6 tháng đầu năm 2019.
Xã Thanh Bình: Một số điểm nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận
Là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện Mường Khương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận từ năm 2012, đến nay sau 7 năm thực hiện với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã, công tác tuyên vận xã Thanh Bình đã từng bước đi vào nền nếp.
Xã Quang Kim, huyện Bát Xát tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 05/2019
 Nhằm đánh giá kết quả cũng như xác định nhiệm vụ công tác tuyên vận tháng 5/2019, ngày 10/5/2019 Đảng ủy xã Quang Kim đã chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 5 với sự tham gia của các đồng chí đại biểu thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bát Xát, Thường trực Đảng ủy – UBND xã cùng các thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận trên địa bàn xã.
Hòa Mạc thực hiện tốt công tác tuyên vận tháng 4 năm 2019
 Xác định rõ nội dung và vai trò công tác tuyên vận, trong tháng 4 năm 2019 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Mạc (huyện Văn Bàn) đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban tuyên vận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng, chỉ đạo tổ chức hội nghị theo lịch đúng quy định.
Xuân Thượng quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên vận
Xuân Thượng là xã vùng 3 của huyện Bảo Yên, cùng với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, xã cũng tồn tại những tập quán lạc hậu trong đời sống tinh thần. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là từ khi thực hiện mô hình tuyên vận năm 2013 đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị cũng như cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn xã đã đạt những kết quả nổi bật.
Thị trấn Phong Hải: Vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên vận năm 2018.
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền, vận động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Năm 2018, Đảng ủy thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng) tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên vận qua đó góp phần hoàn thành tốt các nội dung trong từng lĩnh vực công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng thị trấn phát triển.
Tỉnh ủy Lào Cai xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019
Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện năm 2018 và những năm trước đây, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019 với những nội dung cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo và thực hiện mang tính xuyên suốt.
Ban Tuyên vận xã Khánh Yên Trung tham mưu thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức hội nghị tuyên vận
 Sau 05 năm thực hiện Đề án thí điểm và 02 năm thực hiện công tác tuyên vận theo Quy định 11- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên vận. Với nhận thức nghiêm túc về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động Ban tuyên vận Đảng ủy xã Khánh Yên Trung (huyện Văn Bàn) đã tham mưu thực hiện tốt các nội dung tuyên vận theo Quy định cũng như chỉ đạo của Huyện ủy Văn Bàn. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả nổi bật là là việc tuân thủ, thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức hội nghị tuyên vận cũng như triển khai nhiệm vụ hằng tháng.
Đăng nhập
Hôm nay : 80
Tháng 06 : 3.917
Năm 2019 : 133.138