Tỉnh Ủy Lào Cai
Xuân Thượng quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên vận

Xuân Thượng là xã vùng 3 của huyện Bảo Yên, cùng với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, xã cũng tồn tại những tập quán lạc hậu trong đời sống tinh thần. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là từ khi thực hiện mô hình tuyên vận năm 2013 đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị cũng như cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn xã đã đạt những kết quả nổi bật.

Thị trấn Phong Hải: Vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên vận năm 2018.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền, vận động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Năm 2018, Đảng ủy thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng) tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên vận qua đó góp phần hoàn thành tốt các nội dung trong từng lĩnh vực công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng thị trấn phát triển.

Tỉnh ủy Lào Cai xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019

Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện năm 2018 và những năm trước đây, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019 với những nội dung cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo và thực hiện mang tính xuyên suốt.

Ban Tuyên vận xã Khánh Yên Trung tham mưu thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức hội nghị tuyên vận

 

Sau 05 năm thực hiện Đề án thí điểm và 02 năm thực hiện công tác tuyên vận theo Quy định 11- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên vận. Với nhận thức nghiêm túc về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động Ban tuyên vận Đảng ủy xã Khánh Yên Trung (huyện Văn Bàn) đã tham mưu thực hiện tốt các nội dung tuyên vận theo Quy định cũng như chỉ đạo của Huyện ủy Văn Bàn. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả nổi bật là là việc tuân thủ, thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức hội nghị tuyên vận cũng như triển khai nhiệm vụ hằng tháng.

Lào Cai nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục phát luật thông qua mô hình tuyên vận

 

Với đặc điểm một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là thông qua loại hình tuyên truyền miệng. Từ nhận thức đó trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong những giải pháp nổi bật là thông qua hoạt động của mô hình tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở.

Sa Pa tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận

Trên cơ sở thực trạng tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại địa phương thời gian qua, trong tháng 3 năm 2019 huyện Sa Pa tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đánh giá, khắc phục hạn chế việc triển khai thực hiện nhờ đó đã cải thiện chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban tuyên vận xã, thị trấn trong huyện.

Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận tỉnh Lào Cai năm 2018

Với sự quyết tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, công tác tuyên vận năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được thực hiện nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị.

Một số kết quả nổi bật công tác tuyên vận trên địa bàn xã Thái Niên năm 2018

Thái Niên là xã vùng III của huyện Bảo Thắng, đến hết năm 2018 toàn xã có 21 thôn, 10 dân tộc, 2.736 hộ với 10.123 nhân khẩu, trong đó có 7 thôn 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã Thái Niên hiện có 30 chi bộ trực với 295 đảng viên. Cùng với sự quyết tân của toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, việc thực hiện tốt  công tác tuyên vận đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thái Niên trong năm 2018.

Nhìn lại công tác tuyên vận năm 2018 tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà

Với những điều kiện đặc thù, Bản Phố là một trong những địa phương của huyện Bắc Hà được chọn thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận trong giai đoạn 2 (từ năm 2013). Với kinh nghiệm và sự quyết tâm trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác tuyên vận trên địa bàn xã năm 2018 tiếp tục được đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều cách làm chủ động.

Quang Kim: Kết quả và một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2018

Với sự lãnh đạo sát sao, chủ động của Đảng ủy xã, vai trò tham mưu, thực hiện tích cực của Ban tuyên vận, các tổ tuyên vận, công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn xã năm 2018 đã đạt những kết quả nổi bật từ đó cũng rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thực hiện.

Đảng ủy xã Bảo Hà tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 3 năm 2019

Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2019, ngày 11/3/2019, Đảng ủy xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) tổ chức hội nghị tuyên vận nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tháng 2, xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của Thường trực Đảng ủy xã, thành viên Ban tuyên vận, các tổ tuyên vận trên địa bàn.

Đăng nhập
Hôm nay : 673
Tháng 04 : 15.879
Năm 2019 : 104.155