Tỉnh Ủy Lào Cai
 • Nguyễn Văn Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 • Hà Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Đặng Xuân Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Kinh tế
Đăng nhập
Hôm nay : 673
Tháng 04 : 15.879
Năm 2019 : 104.155