Tỉnh Ủy Lào Cai
 • Nguyễn Văn Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 • Hà Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Đặng Xuân Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Kinh tế
 • Nguyễn Hữu Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Nguyễn Thanh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Đặng Phi Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • Mai Đình Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai
 • Lý Seo Dìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 • Đinh Tiến Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giám đốc Công an tỉnh
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Luật học
 • Thái Minh Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Vũ Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 • Tăng Ngọc Phòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Đăng nhập
Hôm nay : 643
Tháng 02 : 9.985
Năm 2020 : 21.566