Tỉnh Ủy Lào Cai
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai được thực hiện theo Quy định số 05- QĐ/TU ngày 22/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Khối).
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai được thực hiện theo Quy định số 01- QĐ/TU ngày 09/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Lào Cai và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối các cơ quan tỉnh (sau đây gọi tắt là Khối).
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam được thực hiện theo Quy định số 20- QĐ/TU ngày 01/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đảng uỷ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Công ty) là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty.
Đăng nhập
Hôm nay : 654
Tháng 02 : 9.996
Năm 2020 : 21.577