Về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 01/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày hiệu lực 02/04/2017
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Chí Dũng
Tài liệu đính kèm 01_2017_TT-BKHDT.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn