Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 480/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Ngày hiệu lực 22/02/2017
Trích yếu nội dung Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Công
Tài liệu đính kèm 480 QD BGT.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn