Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm
Số ký hiệu văn bản 3574/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2017
Ngày hiệu lực 11/08/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3574 QĐ.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn