Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4549/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Dương
Tài liệu đính kèm k 4549.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn