Hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VB QPPL
Số ký hiệu văn bản 01/2017/TT
Ngày ban hành 31/03/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VB QPPL
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Mai Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm 01.2017.TT.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn