Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 và công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh (gồm quản lý vận tải hành khách bằng xe taxi theo Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016)
Số ký hiệu văn bản 133/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 và công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh (gồm quản lý vận tải hành khách bằng xe taxi theo Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 133 TB.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn