Tình hình thương mại, xuất nhập khẩu tháng 4 năm 2021

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 1.953,29 tỷ đồng, tăng 45,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.527,09 tỷ đồng, tăng 28,78%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 254,09 tỷ đồng, tăng 223,82%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 2,67 tỷ đồng, tăng 28,36%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 169,44 tỷ đồng, tăng 124,26% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm năm 2021, tong mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 7.777,76 tỷ đồng, tăng 19,58% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 6.209,28 tỷ đồng, chiếm 79,83% tổng mức và tăng 19,90% so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các ngành hàng đều tăng mạnh: Lương thực, thực phẩm tăng 25,46%; may mặc tăng 18,45%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 18,82%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 24,43%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồ) tăng 14,20%; Phương tiện đi lại, trù ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 17,30%; xăng dầu các loại tăng 16,09%; nhiên liệu khác tăng 14,98%; đá quý, kim loại quý tăng 18,06%; hàng hóa khác tăng 17,62%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 928,39 tỷ đồng, chiếm 11,94% tổng mức và tăng 29,09% so với cùng kỳ năm trước, tăng do các cơ sở hoạt động lưu trú và ăn uống hoạt động ổn định, các lễ tiệc được tổ chức tại các nhà hàng tăng, chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch được tổ chức, nên thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến với tỉnh Lào Cai. Lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 546,40 nghìn lượt khách, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,75% (+137,87 nghìn lượt khách), ngày khách phục vụ ước đạt 451,97 nghìn ngày khách tăng 30,23% (+ 104,91 nghìn ngày khách). Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 12,32 tỷ đồng, chiếm 0,16% tổng mức và đạt 42,57% so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách ước đạt 2,95 nghìn lượt khách, so với cùng kỳ năm trước đạt 23,84%; ngày khách ước đạt 3,23 nghìn ngày khách, so với cùng kỳ năm trước đạt 11,27%. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 627,77 tỷ đồng, chiếm 8,07% tổng mức và tăng 8,70% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục đạt 95,30%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Trong tháng, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản diễn ra ổn định, công tác phối hợp, trao đổi, nắm thông tin về tình hình xuất nhập khẩu giữa các cơ quan, đơn vị quản lý cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai. Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ, hoạt động thông quan hàng hóa cơ bản vẫn được các cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi, tuy nhiên qua phản ánh của doanh nghiệp nhiều thời điểm công tác điều tiết phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu chưa đạt hiệu quả, có mặt hàng (xoài) không thuộc diện ưu tiên thông quan, nhiều khi không giao hàng kịp thời, bị Trung Quốc từ chối nhận hàng phải tiêu thụ nội địa, gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Do đó, nhiều mặt hàng nông sản (xoài, thanh long, dưa hấu) trước đây vận chuyển bằng container lạnh, tuy nhiên do chính sách ưu tiên thông quan xuất khẩu đối với hàng nóng (hàng nông sản vận chuyển xe thường) nên gần đây, doanh nghiệp thực hiện sang tải sang xe nhỏ thông thường để tận dụng chính sách ưu tiên dẫn đến số lượng phương tiện thông quan tăng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 4 ước đạt 390,25 triệu USD tăng 2,29% so với tháng 3/2021, tăng 44,66% so với cùng kỳ 2020; Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.384,53 triệu USD (tăng 69,06% so với cùng kỳ 2020) đạt 30,1% so KH, trong đó: Giá trị xuất khẩu ước đạt 171,85 triệu USD (tăng 6,82% so với tháng 3/2021, tăng 46,33% so với cùng kỳ năm 2020), Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 594,51 triệu USD (tăng 64,07% so với cùng kỳ 2020), đạt 34,97% KH năm. Giá trị nhập khẩu ước đạt 66,86 triệu USD (tăng 8,63% so với tháng 3/2021, tăng 25,11 % so với cùng kỳ năm 2020). Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 224,12 triệu USD (tăng 48,27 % so với cùng kỳ 2020), đạt 28,02 % KH năm.

Trịnh Xuân Quyết
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 3,218
  • Tất cả: 410,802
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn