Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4 năm 2021

Tháng 4, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy xong cây trồng vụ xuân, hiện đang tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phòng chống dịch sâu bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; cùng với việc chăm sóc cây trồng vụ xuân bà con nhân dân chuẩn bị làm đất, vật tư phân bón, giống cây trồng để phục vụ sản xuất vụ mùa sớm ở vùng cao. Diện tích gieo cấy ước tính thực hiện được 10.075 ha, bằng 99,36% so với cùng kỳ năm trước giảm 0,64% (-65 ha) do một số xã vùng cao không đủ nước để gieo trồng. Các địa phương đang tích cực chăm sóc và kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh. Hiện lúa sinh trưởng phát triển tốt, trà sớm đang giai đoạn làm đòng - trỗ; trà chính vụ cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn: hồi xanh - đẻ nhánh.

Các cây trồng khác thuộc nhóm cây lương thực (cây ngô) và cây chất bột cụ thể như sau: Cây ngô xuân: Ước tính trồng được 12.603 ha so với cùng kỳ năm trước giảm 2,34% (-302 ha), nguyên nhân do không còn diện tích bỏ hoang để tận dụng gieo trồng như năm trước. Hiện nay, đã thu hoạch xong cây ngô đông, cây ngô Xuân đang trong giai đoạn vươn đốt - xoáy nõn; Khoai lang trồng được 606 ha, so với cùng kỳ tăng 2,07%; Rau các loại đã trồng 9.867 ha, so cùng kỳ năm trước tăng 0,39%. Hiện tại, các loại rau, đậu đang được chăm sóc và phát triển bình thường.

Cùng với việc chăm sóc cây trồng vụ xuân ở một số huyện nhân dân đang tiến hành làm đất gieo trồng cây lúa mùa. Cây lúa, làm đất được 2.770 ha lũy kế 4.920 ha đạt 43,5% kế hoạch và tăng 23,1% so với cùng kỳ (Bát Xát 750 ha, Thị xã Sa Pa 1.620 ha, Mường Khương 1.250 ha , Bắc Hà 850 ha, Si Ma Cai 450 ha); gieo mạ lũy kế 260,1 tấn (Thị xã Sa Pa 86 tấn, Bát Xát 72 tấn, Mường Khương 32,1 tấn, Bắc Hà 30 tấn, Si Ma Cai 40 tấn). Cây ngô, đến nay đã trồng được 14.255 ha, đạt 99,2% kế hoạch vụ và đạt 95,4% so cùng kỳ. Trong đó: Thị xã Sa Pa 1.350 ha, Mường Khương 4.000 ha, Bắc Hà 4.015 ha, Si Ma Cai 5.006 ha. Hiện nay cây trồng đang trong giai đoạn 3-5 lá, sinh trưởng phát triển tốt, sâu bệnh hại nhẹ.

Hiện nay, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang được chăm sóc tốt. Dự ước đàn trâu hiện có đến tháng 4 năm 2021 là 116,58 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,59% (-5,61 nghìn con). Nguyên nhân đàn trâu giảm so với cùng kỳ là do hiện nay nguồn thức ăn và diện tích chăn thả bị thu hẹp, đồng thời cùng với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật nên nhân dân chủ yếu sử dụng cơ giới hóa (máy cày, máy bừa...) thay thế sức kéo nên nhu cầu sử dụng trâu, bò, ngựa hỗ trợ sản xuất giảm làm cho số lượng đàn trâu giảm. Đàn bò ước 21,3 nghìn con, tăng 4,06% (+0,83 nghìn con).

Dự ước đàn lợn hiện có là 272,51 nghìn con so với cùng kỳ năm trước tăng 2,62% (+6,85 nghìn con). Việc tái đàn lợn chậm do giá con giống tăng cao (2,5 - 3,5 triệu đồng/con giống 8-10 kg); bên cạnh đó người chăn nuôi khó khăn về nguồn vốn để đầu tư tái sản xuất. Sản xuất con giống trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo kinh nghiệm truyền thống, chưa quan tâm nhiều đến công tác chọn lọc, bình tuyển giống nên tình trạng giao phối cận huyết đã và đang làm suy giảm chất lượng con giống, dẫn đến năng suất, hiệu quả chăn nuôi chưa cao (đặc biệt đối với đàn trâu, bò, ngựa và lợn đen vùng cao).

Ước đàn gia cầm là 4,352 triệu con so với cùng kỳ năm trước tăng 4,14% (+173 nghìn con); trong đó đàn gà là 3,12 triệu con tăng 3,79% (+114 nghìn con). Các giống gia cầm lai (gà công nghiệp, gà lai lông màu; ngan, vịt lai) chủ yếu được nhập từ các tỉnh vùng xuôi lên nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất lớn.

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 27 hộ, 07 thôn, to của 04 xã thuộc huyện Văn Bàn làm 166 con lợn (10 con lợn nái, 156 con lợn thịt, lợn con) mắc bệnh phải tiêu hủy; trọng lượng 3.202 kg. Nguyên nhân: Do tư thương vận chuyển 02 chuyến lợn giống đã mang mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ tỉnh Phú Thọ vào bán cho các hộ chăn nuôi làm phát sinh dịch bệnh. Ngày 13/4/2021 bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa làm 07 con bò mắc bệnh, nguyên nhân ban đần xác định là do người dân mua trâu, bò mang mầm bệnh về chăn nuôi làm phát sinh dịch bệnh.

Công tác tiêm phòng: Trong tháng tiêm phòng được 771,10 nghìn liều, lũy kế 1.115,89 nghìn liều, đạt 68% Kế hoạch kỳ I; công tác kiểm dịch xuất tỉnh: 01 con chó; 02 con lợn; 320 nghìn con cá; 05 con ngựa; 01 con lạc đà; 01 con la; lấy 28 mẫu (swab) giám sát Cúm gia cầm do CDC tài trợ tại các chợ Cốc Lếu, Nguyễn Du, Kim Tân và Phố Mới, lũy kế 84 mẫu (swab) gộp hầu họng và môi trường. Kết quả 83/84 mẫu âm tính với virus Cúm gia cầm; 01/84 mẫu dương tính (+) với vi rút Cúm gia cầm (Cúm A/H5N6).

Lâm nghiệp

Trồng và chăm sóc rừng: Trong tháng trồng 2.229,9 ha, lũy kế trồng rừng 3.715,9 ha đạt 39,3% so với kế hoạch và tăng 95,3% so cùng kỳ, các loài cây trồng chủ yếu gồm Quế, Trẩu, Keo, Bồ đề,...

Khai thác lâm sản: Khai thác gỗ, trong tháng tăng 4.514,5 m, lũy kế 15.891 m3; trong đó khai thác chính: 11.942 m3; khai thác cây phân tán: 3.949 m3; khai thác lâm sản ngoài gỗ: Trong tháng tăng 2.012 tấn, lũy kế 3.589,7 tấn, các loại (tre, nứa, măng, các loại hạt, cành lá Quế....); chế biến lâm sản (Sản phẩm từ ván bóc): Trong tháng tăng 1.605,1 m3, lũy kế 6.513 m3 tương đương 8.141,25 m3 gỗ tròn. Khai thác củi, sản lượng củi khai thác đạt 34.000 ste, lũy kế đạt 133.580 ste, đạt 93,2% so với cùng kỳ năm trước (-9.750 ste).

Quản lý bảo vệ rừng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong tháng đã phát hiện xử lý 19 vụ vi phạm, lũy kế 73 vụ3 (tăng 11 vụ so với CK); tang vật, phương tiện tịch thu: 5,98 m3 gỗ các loại, lũy kế 36,87 m3 (trong đó: gỗ tròn 23,27 m3; gỗ xẻ 13,6 m3). Tiền xử lý vi phạm hành chính: 419,7 triệu đồng, lũy kế 764 triệu đồng.

Phòng chống cháy rừng: Tăng cường kiểm tra cơ sở, chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy an toàn. To chức các buổi tuyên truyền lưu động đặc biệt trong những ngày nắng nóng khô hanh kéo dài; trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Thuỷ sản

Theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy sản và sản xuất, cung ứng giống thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương đang tập trung thu hoạch và chăm sóc đàn cá. Tập trung chỉ đạo sản xuất thuỷ sản theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý giống thuỷ sản trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân tu sửa, nạo vét ao, khử trùng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh cho việc nuôi thả mới. Dự ước diện tích thủy sản đang nuôi có đến tháng 4 năm 2021 là 2.197,7 ha, từ đầu năm đến nay công tác thủy sản của người dân vẫn được thực hiện nuôi trồng và chăm sóc đầy đủ, sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng ước tính 675 tấn, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm trước.

Trịnh Xuân Quyết
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 3,207
  • Tất cả: 410,791
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn