• Công ty Apatit Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII

  Công ty Apatit Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực khai thác, tuyển quặng apatit đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có bề dày truyền thống gắn liền với sự phát triển của tỉnh; mỗi bước phát triển của Công ty luôn gắn chặt với quá trình phát triển của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua với sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Apatit đã đạt được nhiều kết quả, hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, đóng góp lớn cho ngân sách và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, chăm lo giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam đã chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, phát huy dân chủ trong từng đơn vị trực thuộc. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 18 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy tỉnh Lào Cai quan tâm, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

 • Bát Xát tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao

  Với các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, cửa khẩu, khoáng sản, du lịch và biên giới; trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao Huyện ủy Bát Xát đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 

 • Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, giai đoạn 2017-2020

  Thực hiện Chương trình phối hợp số 02-CTPH/BDVTU-SGD&ĐT giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Giáo dục – Đào tạo về thực hiện công tác dân vận nhằm phát triển giáo dục giai đoạn 2017 – 2020, qua 04 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận gắn với việc phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động nhân dân cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

  Trong 10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong Nghị quyết 08-NQ/TW. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác TDTT được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức tập luyện TDTT được thực hiện thường xuyên, rộng khắc trên phạm vị toàn tỉnh; phong trào TDTT đã tạo ra không khí hăng hái tập luyện, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và trong các khu dân cư. Số lượng câu lạc bộ, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện TDTT tăng lên, ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Nhiều môn thể thao truyền thống được duy trì, bảo tồn và phát huy. Một số môn thể thao thành tích cao được đầu tư khai thác và phát huy thế mạnh như các môn võ (Boxing, Wushu, Taekwondo, Pencak Silat,…). Vận động viên, Huấn luyện viên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Trung ương, các tỉnh trong khu vực tổ chức. Thể thao thành tích cao duy trì về xếp hạng, hàng năm đều đạt và vượt số huy chương đề ra trong kế hoạch. Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT được quan tâm, nâng cao chất lượng.

 • Văn Bàn tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025

  Trong những năm gần gần đây sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Văn Bàn có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện, cơ cấu nông nghiệp của huyện chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt; áp dụng cơ giới hóa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; hệ thống dịch vụ nông nghiệp phát triển phục vụ tốt cho phát triển nông, lâm nghiệp của huyện.

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

             Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhận thức rõ yêu cầu thực tiễn tại địa phương trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận vận động; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiến nghị xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. 

 • Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

  Ban Quản lý Khu kinh tế đang quản lý 02 mảng lĩnh vực đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế của tỉnh là công nghiệp, thương mại – dịch vụ; thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có nhiều cố gắng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 17 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 378
 • Trong tuần: 3,161
 • Tất cả: 410,745
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn