• Họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai

  CTTĐT - Chiều ngày 24/02, Ban chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng và hát triển công nghệ thông tin của tỉnh năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT các cơ quan nhà nước.

 • Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

  CTTĐT- Sáng ngày 23/02, Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội do đồng chí Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm nắm bắt tình hình việc thực hiện các Luật về bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

 • Chi cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017

  CTTĐT - Sáng ngày 16/02, Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

 • Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc

  CTTĐT - Tối 11/2, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Đây là sự kiện văn hoá  du lịch cấp Quốc gia, do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức.

 • Công ty Apatit Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII

  Công ty Apatit Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực khai thác, tuyển quặng apatit đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có bề dày truyền thống gắn liền với sự phát triển của tỉnh; mỗi bước phát triển của Công ty luôn gắn chặt với quá trình phát triển của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua với sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Apatit đã đạt được nhiều kết quả, hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, đóng góp lớn cho ngân sách và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, chăm lo giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam đã chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, phát huy dân chủ trong từng đơn vị trực thuộc. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 18 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy tỉnh Lào Cai quan tâm, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

 • Bát Xát tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao

  Với các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, cửa khẩu, khoáng sản, du lịch và biên giới; trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao Huyện ủy Bát Xát đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 

 • Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, giai đoạn 2017-2020

  Thực hiện Chương trình phối hợp số 02-CTPH/BDVTU-SGD&ĐT giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Giáo dục – Đào tạo về thực hiện công tác dân vận nhằm phát triển giáo dục giai đoạn 2017 – 2020, qua 04 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận gắn với việc phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động nhân dân cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

  Trong 10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong Nghị quyết 08-NQ/TW. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác TDTT được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức tập luyện TDTT được thực hiện thường xuyên, rộng khắc trên phạm vị toàn tỉnh; phong trào TDTT đã tạo ra không khí hăng hái tập luyện, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị và trong các khu dân cư. Số lượng câu lạc bộ, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện TDTT tăng lên, ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Nhiều môn thể thao truyền thống được duy trì, bảo tồn và phát huy. Một số môn thể thao thành tích cao được đầu tư khai thác và phát huy thế mạnh như các môn võ (Boxing, Wushu, Taekwondo, Pencak Silat,…). Vận động viên, Huấn luyện viên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Trung ương, các tỉnh trong khu vực tổ chức. Thể thao thành tích cao duy trì về xếp hạng, hàng năm đều đạt và vượt số huy chương đề ra trong kế hoạch. Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT được quan tâm, nâng cao chất lượng.

 • Văn Bàn tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025

  Trong những năm gần gần đây sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Văn Bàn có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện, cơ cấu nông nghiệp của huyện chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt; áp dụng cơ giới hóa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; hệ thống dịch vụ nông nghiệp phát triển phục vụ tốt cho phát triển nông, lâm nghiệp của huyện.

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

             Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhận thức rõ yêu cầu thực tiễn tại địa phương trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận vận động; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiến nghị xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. 

 • Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

  Ban Quản lý Khu kinh tế đang quản lý 02 mảng lĩnh vực đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế của tỉnh là công nghiệp, thương mại – dịch vụ; thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có nhiều cố gắng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 17 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Ngành Y tế quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới

         Trong thời gian qua, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo, ngành Y tế đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức bộ máy cơ bản được sắp xếp hợp lý, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; Cơ sở vật chất được tăng cường: Xây mới và đưa vào hoạt động Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện đa khoa Thành phố Lào Cai. Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Si Ma Cai, Văn Bàn; Cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm y tế đã xuống cấp. Trang thiết bị y tế tiếp tục được bổ sung đồng bộ, từng bước hiện đại; thực hiện lộ trình tự chủ chi thường xuyên bệnh viện; diện bao phủ Bảo hiểm y tế năm 2020 là trên 98% dân số. Triển khai có hiệu quả hoạt động chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ các Bệnh viện Trung ương thông qua Đề án Bệnh viện vệ tinh (Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,…). Chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh. Công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để hậu quả nghiêm trọng xảy ra, khống chế kịp thời dịch bệnh Covid-19 với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược, y học cổ truyền; bảo đảm đủ thuốc cho phòng bệnh và chữa bệnh. Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế tiếp tục được nâng cao (qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với y tế đạt trên 80%).

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

            Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có diện tích tự nhiên là 6.364,03 km2 với 182,086 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Dân số trên 730 nghìn người (khu vực thành thị 23,5%, khu vực nông thôn 76,5%) với 25 dân tộc chung sống (dân tộc Kinh 33,8%, các dân tộc khác 66,2%). Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lớn của địa phương, của đất nước được phát động, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ. Các cơ chế, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới tiếp tục được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tháng 4/2021

  Trong tháng 04/2021, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; triển khai các biện pháp kích cầu, quảng bá và thu hút du lịch; quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân chu đáo, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội truyền thống được tổ chức phù hợp, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đưa Lào Cai trở thành “Tỉnh học tập” trong giai đoạn mới

       Trong những năm gần đây, hận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có nhiều bước phát triển, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó tổ chức hội khuyến học các cấp cơ bản phủ kín thôn, tổ dân phố, dòng họ, cơ quan, đơn vị (số lượng hội viên chiếm khoảng 23% dân số toàn tỉnh), khẳng định vai trò nòng cốt về công tác này, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các Trung tâm học tập cộng đồng phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập. Công tác xã hội hóa khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp nhiệt tình tham gia, ủng hộ. Nhân dân, nhất là ở vùng cao, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã quan tâm hơn đến việc học tập của con, cháu và việc học tập, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường...

 • Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

          Trong những năm gần đây, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ dân chủ trong các cấp ủy, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm hơn đến việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ đã được phát huy, đặc biệt là thông qua giám sát việc chấp hành các quy định về dân chủ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên, công chức viên chức đã được nâng lên, hạn chế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân; Nhân dân ý thức hơn về quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện dân chủ.

 • Bắc Hà phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh

          Năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, chủ động Đảng bộ và Nhân dân huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện nằm trong nhóm cao nhất của tỉnh (đạt 10,68%); quy mô GRDP huyện ngày càng lớn, đạt mức gần 3.500 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm, nghiệp trong GRDP còn 33,06 %; công nghiệp - xây dựng 27,3 %; dịch vụ 39,64 %. GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng. Xây dựng, chỉnh trang đô thị được triển khai thực hiện đồng bộ; Huyện đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phối hợp giữa huyện với các Sở, ban, ngành của tỉnh được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

 • Lào Cai tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 đến nay chưa có dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy cơ ca nhiễm xâm nhập và gây lây lan trong cộng đồng vẫn còn thường trực do Lào Cai là tỉnh có tuyến đường biên giới kéo dài, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu tương đối sôi động; đặc biệt là lượng khách du lịch đến Lào Cai trong thời gian gần đây đang tăng cao. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngày 27/4/2021 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 307-CV/TU về việc tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương  triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung:

 • Lào Cai chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

  Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường; gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Lào Cai đã xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 • Tình hình thương mại, xuất nhập khẩu tháng 4 năm 2021

  Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 1.953,29 tỷ đồng, tăng 45,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.527,09 tỷ đồng, tăng 28,78%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 254,09 tỷ đồng, tăng 223,82%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 2,67 tỷ đồng, tăng 28,36%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 169,44 tỷ đồng, tăng 124,26% so với cùng kỳ năm trước.

 • Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4 năm 2021

  Tháng 4, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy xong cây trồng vụ xuân, hiện đang tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ, phòng chống dịch sâu bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; cùng với việc chăm sóc cây trồng vụ xuân bà con nhân dân chuẩn bị làm đất, vật tư phân bón, giống cây trồng để phục vụ sản xuất vụ mùa sớm ở vùng cao. Diện tích gieo cấy ước tính thực hiện được 10.075 ha, bằng 99,36% so với cùng kỳ năm trước giảm 0,64% (-65 ha) do một số xã vùng cao không đủ nước để gieo trồng. Các địa phương đang tích cực chăm sóc và kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh. Hiện lúa sinh trưởng phát triển tốt, trà sớm đang giai đoạn làm đòng - trỗ; trà chính vụ cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn: hồi xanh - đẻ nhánh.

 • Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2021

  Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tháng 4 năm 2021 bằng 97,26% so với tháng trước và tăng 7,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng nhiều nhất là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 20,13%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,18%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,26% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng thấp hơn so với cùng kỳ (tháng 4/2020 tăng 9,47%) do một số doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trong cao trong ngành phải dừng một số công đoạn sản xuất để sửa chữa (Tua bin hơi để sản xuất axit sunfuric và axit photphoric- Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang); thiếu nguyên nhiên vật liệu đầu vào do dịch bệnh Covid -19 (Than cốc phục vụ sản xuất phôi thép- Công ty khoáng sản luyện kim Việt Trung);...

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng

  Công tác tư tưởng của Đảng là hệ thống các hoạt động của Đảng về lý luận, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, nghệ thuật nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp đề ra. 

 • Lào Cai tích cực hỗ trợ các Hiệp hội, doanh nghiệp lĩnh vực Du lịch

  Từ khi tái lập tỉnh đến nay, tỉnh Lào Cai luôn xác định 03 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó là: Công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và dịch vụ, du lịch. Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “Phát triển mạnh dịch vụ, du lịch đảm bảo thực sự là ngành kinh tế đột phá”. 

 • Lào Cai chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

  Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông  năm 2021đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, nhân văn, chất lượng và đúng Quy chế thi; Ngày 22/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Lào Cai.

 • Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã nhận thức rất sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng bộ từ đó triển khai kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên. 

 • Bảo Thắng thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Bảo Thắng đã đạt được những mục tiêu quan trọng. Nông nghiệp của huyện tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng, bộ mặt vùng nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần đưa Bảo Thắng trở thành huyện NTM đầu tiên ở vùng biên cương Lào Cai.

 • Si Ma Cai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Thời gian qua, với sự chủ động, quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy Si Ma Cai đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành chương trình hành động, nghị quyết, đề án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành... để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 18 Đề án trọng tâm; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những chuyển biến rõ nét. 

 • Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học

  Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương quan tâm; những kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về giáo dục và đào tạo được nâng lên. Các cấp, ngành, Nhân dân tích cực ủng hộ công tác giáo dục và đào tạo tạo điều kiện thuận lợi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

 • Mường Khương quyết tâm sớm thoát ra khỏi huyện nghèo, hướng tới là huyện khá của tỉnh

  Với sự chủ động, quyết tâm chính trị cao, trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy Mường Khương đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Đặc biệt, huyện đã tích cực đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, là huyện đầu tiên của tỉnh có sản phẩm nông sản qua chế biến xuất khẩu. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 16 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Lào Cai quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức

  Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

 • Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 10

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10; Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một sự nghiệp của cả hệ thống chính trị; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự án toàn xã hội bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí chiến lược, là nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 • Lào Cai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

  Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã ghi nhận ca mắc tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Một số quốc gia có đường biên giới với Việt Nam có ca nhiễm tăng cao trong thời gian gần đây như Campuchia và Thái Lan. Tại Việt Nam, mặc dù tình hình dịch hiện nay đã được kiểm soát tốt, ngăn chặn kịp thời nhiều đợt bùng phát dịch, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại vẫn luôn thường trực, đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 được nghỉ 04 ngày nên nhu cầu người dân đi du lịch, học sinh, sinh viên các trường về địa bàn tỉnh nghỉ Lễ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 19/4/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1558/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

 • Bắc Hà đẩy mạnh phát triển du lịch

  Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch Bắc Hà đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và được đánh giá là một trong những địa phương phát triển du lịch của tỉnh. 

 • Phát triển Nông nghiệp thực chất

  Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp luôn phải đối mặt với khó khăn thách thức về thời tiết khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; song được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành cũng như nỗ lực của nhân dân, sản xuất Nông nghiệp hết năm 2020 thu được kết quả khá toàn diện. 

 • Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất

  Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực, chủ động, quyết liệt, có nhiều sáng tạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn nhiều tiến bộ, khởi sắc; giáo dục dân tộc phát triển mạnh; quy mô giáo dục phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; cơ sở vật chất, thiết bị được ưu tiên đầu tư; phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng tại 100% xã, phường, thị trấn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; công tác xã hội hóa, hội nhập và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Giáo dục Lào Cai được đánh giá cao, có lĩnh vực xếp thứ hạng cao so với khu vực, cả nước.

 • Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021

  Năm 2021 là năm đầu thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025 theo các nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 15 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Hội nghị công bố quyết định điều động đồng chí Hoàng Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

  Sáng ngày 15/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị, về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

 • Thành phố Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Lào Cai đã thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân. Đặc biệt, công tác hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai, ưu tiên đầu tư từng bước tiếp cận chuyển đổi số trong các khâu thực hiện công vụ và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng, quan tâm đến công tác CCHC; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, thời gian giải quyết còn chậm; việc triển khai nhiều phần mềm ứng dụng, quản lý dữ liệu khác nhau nên việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa liên thông; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đã triển khai song hồ sơ phát sinh còn ít, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của thành phố còn thấp so với các huyện, thị xã trong tỉnh.

 • Bảo Thắng tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú

  Thời gian qua, huyện Bảo Thắng đã tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu của người dân trên địa bàn.

 • Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã nhận thức rất sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng bộ từ đó triển khai kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 14 năm 2021

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 10 tỷ USD

  Lào Cai là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu với vai trò là “cầu nối” thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các tỉnh thành trong cả nước sang thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng của tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc).  Giai  đoạn 2015 -2020, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp từ công tác cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh tiện lợi hóa thông quan tại cửa khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác. Nhờ vậy, hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt được những kết quả tích cực.

 • Lào Cai tích cực thực hiện công tác quản lý đô thị

  Thời gian quan mức độ đô thị hóa đang tăng lên nhanh chóng; quá trình đô thị hoá mang lại nhiều hiệu quả tích cực song cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trong quy hoạch và quản lý đô thị liên quan đến các khía cạnh về kinh tế - xã hội và môi trường. Do đó công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai được các cấp, các ngành hết sức quan tâm thực hiện.

 • Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn Lào Cai

  Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai đã luôn quan tâm, có nhiều chủ trương lãnh đạo đối với lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

   

 • Lào Cai thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

  Trong 20 năm qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự tập trung, đổi mới trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đã tạo thành sức mạnh bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.

 • Văn Bàn phấn đấu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh

  Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, thiên tai, bão lũ nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, sáng tạo, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Bàn đã đoàn kết, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI (Đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội), nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ sau đại hội được khẩn trương triển khai theo đúng tiến độ; Tập trung triển khai phát triển kinh tế - xã hội; Thu ngân sách đạt và vượt so kế hoạch; Hoàn thành 07 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Lào Cai giao, gồm: điện nông thôn, đường, xóa nhà tạm, phòng học tạm, trạm truyền thanh, nhà văn hóa, hộ gia đình thu gom, xử lý rác thải; Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phối hợp giữa Huyện uỷ với các Sở, ban, ngành của tỉnh được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

 • Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

  Việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai cùng với sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nên công tác triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định. Bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hoá văn minh,… ngày càng lan rộng và được nâng cao. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường, quảng cáo, rao vặt… đã giảm đáng kể; công tác quy hoạch, sắp xếp các điểm đỗ xe được chú ý quan tâm và chỉ đạo thực hiện tích cực, làm cho trật tự, mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác Cải cách tư pháp đã có những chuyển biến tích cực; các cơ quan tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chủ động triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác Cải cách tư pháp; đẩy mạnh triển khai thực hiện Cải cách tư pháp gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. 

 • Lào Cai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

     Công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành trong các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Một số cơ quan có nhiều cách làm sáng tạo, tích cực triển khai các hoạt động công tác cải cách hành. Tiến độ công việc cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc của các cơ quan đơn vị tiếp tục được rà soát, bổ sung. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành được chú trọng và đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 13 năm 2021

     Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Văn Bàn làm tốt công tác bảo trợ xã hội

  Bảo trợ xã hội là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Do đó, những năm qua công tác bảo trợ xã hội luôn được các cấp, các ngành huyện Văn Bàn quan tâm thực hiện. Từ đó, đời sống của các đối tượng thụ hưởng chính sách này được cải thiện đáng kể và từng bước nâng cao.

 • Lào Cai tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, giai đoạn 2021-2025

  Trong 5 năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực nên ngoài vốn ngân sách do nhà nước đầu tư tỉnh đã huy động thêm được một nguồn lực đáng kể từ vốn tín dụng và vốn của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt trên 170 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với giai đoạn trước, bình quân tăng 11%/năm. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt ở mức cao, bình quân cả giai đoạn gần 10%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 76,3 triệu đồng, vượt 5,97% so với mục tiêu Đại hội.

 • Bảo Yên phần đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

  Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực huyện Bảo Yên đã quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021 với  chủ đề “Đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chủ động lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

 • Lào Cai tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

  Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Ngày 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng được nâng lên; tạo ra những chuyển biến cụ thể, có tính đồng bộ trong nhận thức và hành động về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành.

 • Lào Cai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

  Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Lào Cai đã tích cực phát triển phong trào thể dục, thể thao với nhiều hình thức tập luyện đa dạng, phong phú về nội dung. Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa nhân dân các địa phương trong tỉnh. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 • Sa Pa phấn đấu là địa phương phát triển thứ 2 của tỉnh

            Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao, Thị ủy Sa Pa đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, xác định rõ những nhiệm vụ cấp bách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ công tác theo phương châm linh hoạt, sáng tạo, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

 • Lào Cai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

  Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị  khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, ngày 24/01/2011 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 123-QĐ/TU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, qua đó chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 • Tỉnh Lào Cai quan tâm phát triển toàn diện thị xã Sa Pa

  Sa Pa là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, có bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây dược liệu, rau - hoa cao cấp, cây ăn quả cận nhiệt đới, nuôi cá nước lạnh; có vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh. Để xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/09/2016 “về lãnh đạo xây dựng huyện Sa Pa phát triển toàn diện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành việc thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 • Lào Cai huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được cụ thể hóa bằng 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 được xác định mang ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các Đề án còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, ngay khi Đề án được thông qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát các mục tiêu Đề án, chủ động, kịp thời đề ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát, trúng, đúng; xây dựng các giải pháp thực hiện đề án nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

 • Lào Cai thực hiện tốt tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp

  Sau gần 05 năm triển khai, thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

 • Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Lào Cai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

  Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã nhận thức rất sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên từ đó kịp thời tham mưu triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên thống nhất thực hiện. 

 • Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 10/2020

  Trong tháng 10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo kế hoạch năm 2020 gắn với phòng chống Covid-19. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V. Tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch năm đã đề ra.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 40

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Công ty Apatit Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất kinh doanh

  Công tác bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề luôn được hầu hết cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung rất quan tâm, là vấn đề nóng của toàn cầu hiện nay. Môi trường có tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của con người hằng giờ, hằng ngày, môi trường chính là “mái nhà” của nhân loại, “mái nhà” ấy có thể đẹp hay không, vững chãi hay không, mãi trường tồn hay không chính là nhờ vào sự bảo vệ tốt hay không môi trường sống của chúng ta.

 • Hoạt động Ngân hàng Lào Cai góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực thi chính sách tiền tệ trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Các hoạt động tiền tệ, thanh toán, ngoại hối nhất là tín dụng ngân hàng luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vốn, lãi suất, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất - kinh doanh, phục vụ đời sống, xóa đói giảm nghèo.

 • Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công tác cán bộ

  Thực hiện Quyết định số 2415-QĐNS/TW, ngày 24/10/2020 của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 30/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan.

 • Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai gắn với phát triển đột phá du lịch giai đoạn 2020 – 2025

  Lào Cai là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú, con người cần cù, sáng tạo, mến khách được lưu truyền, lan tỏa trong cộng đồng 25 nhóm ngành dân tộc. Nhằm hiện thực hóa nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch vào thực tiễn, nhiệm kỳ vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã thực hiện thành công Đề án số 03 về phát triển du lịch và Đề án số 08 về phát triển văn hóa, thể thao. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 44

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ hai

  Ngày 29/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

 • Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Tả Phời đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

  Triển khai Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 06/01/2014 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, bằng lòng yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhiều năm qua, Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai không ngừng vươn lên về mọi mặt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

 • Thái Bá Minh đảng viên học sinh đầu tiên ở Trường Phổ thông trung học số

  Là học sinh đầu tiên được kết nạp Đảng tại Trường Phổ thông trung học số 1, Thành phố Lào Cai, trong ký ức của Thái Bá Minh không bao giờ quên khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ đầu tiên cất lên từ trái tim mình trong buổi lễ kết nạp Đảng “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối phục tùng kỷ luật và sự phân công của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...”, lời tuyên thệ ấy là sự cam kết suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng. Đó chính là niềm tin, mục tiêu, lý tưởng, động lực, dấu ấn giúp bản thân luôn nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đóng góp nhiều tích cực cho công tác Đảng.  

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy

  Thực hiện Quyết định số 2415-QĐNS/TW, ngày 24/10/2020 của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 28/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy. 

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất

  Ngày 28/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 43

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

  Sáng 23/10/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10 thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

 • Thành ủy Lào Cai lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2020

  Năm 2020 là năm về đích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII, tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ngay từ đầu năm Thành ủy Lào Cai đã bám sát vào sự chỉ đạo của của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của thành phố, dự báo, đánh giá sát tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, với sự quyết tâm cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được triển khai có hiệu quả.

 • Lào Cai lãnh đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng

  Là tỉnh miền núi, biên giới nhiều dân tộc, trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 • Văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao

  Sau gần 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991), cùng với sự phát triển chung của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt. Với chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy, Văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai đã bám sát chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh Lào Cai để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác theo đúng quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua xây dựng là“Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc”.

 • Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ Đảng (18/10/1930 - 18/10/2020)

  Ngày 18/10/2020, Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ Đảng (18/10/1930 - 18/10/2020). Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ Lào Cai qua các thời kỳ.

 • Vừa qua Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy xin trân trọng lược trích giới thiệu: Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 • Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Trong 3 ngày từ ngày 14 đến 16/10/2020, Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”. Về dự Đại hội có 348 đại biểu. 

 • Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp đáp ứng yêu cầu lãnh chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Xác định vai trò rất quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước nói chung, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp luôn được Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai ưu tiên hàng đầu. Trong những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã không ngừng chỉ đạo, xây dựng bộ phận tham mưu tổng hợp ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt để đáp ứng được yêu cầu tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp trong giai đoạn năm 2015 – 2020 là những minh chứng thuyết phục về một tập thể trách nhiệm, tâm huyết, năng động sáng tạo, hiệu quả cao trong công việc. 

 • Khái quát về truyền thống văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai giai đoạn 1947 – 1991

  Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 20/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng, tiền thân của văn phòng cấp ủy sau này. 

 • Khái quát về truyền thống văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991 – 2000

  Ngày 01/10/1991, tỉnh Lào Cai đư­ợc tái lập, Văn phòng cấp uỷ tỉnh Lào Cai b­ước vào hoạt động trong một giai đoạn cách mạng mới, thời điểm này đồng chí Bùi Bằng Thịnh là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Phạm Đình Chương và Bùi Hồng Quảng là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 • Khái quát về truyền thống văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 đến 2020

  Giai đoạn 2010 – 2015, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy  Lào Cai có 08 đơn vị trực thuộc, năm 2013 giải thể phòng Nội chính, đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy thường xuyên được đổi mới, củng cố kiện toàn, nhiều đồng chí các cơ quan khối nhà nước được tăng cường nhất là về làm cán bộ lãnh đạo quản lý Văn phòng Tỉnh ủy, cơ sở vật chất đặc biệt là công nghệ thông tin được tăng cường. Đồng chí Đỗ Trường Sơn là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 42

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Ban Biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy xin trân trọng giới thiệu: Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi cán bộ, công chức, ngành Dân vận.

  Kính gửi cán bộ, công chức ngành Dân vận tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ!

  Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng  (15/10/1930 - 15/10/2020), thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức ngành Dân vận tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

   

 • Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020), 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai (18/10/1945-18/10/2020), Ban Biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy xin trân trọng giới thiệu: Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ.

  Kính gửi cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ! Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020), 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai (18/10/1945-18/10/2020), thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

 • Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020), Ban Biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy xin trân trọng giới thiệu: Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng cấp ủy.

  Kính gửi cán bộ, công chức, người lao động làm công tác Văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ! Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020), thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng cấp ủy tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ những tình cảm trân trọng, tri ân và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

 • Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội

  Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lào Cai đã quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ cho các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid- 19. Số hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2.646 hộ, tỷ lệ giảm 2,48%, đạt 82,7% kế hoạch. 

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng được Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 • Tuyên truyền vận động chấp hành các quy định về an toàn giao thông

  Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm thực hiện chỉ đạo tuyên truyền vận động các chủ phương tiện vận tải đường bộ chấp hành các quy định về an toàn giao thông. 

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế

  Năm 2020 là năm về đích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình có nhiều đặc thù, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Lào Cai đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt, sáng tạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm đáp ứng yêu cầu; triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế với phòng, chống dịch Covid-19, với sự quyết tâm cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế được triển khai có hiệu quả.

 • Tỉnh ủy Lào Cai tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

    Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/3/2013 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 ‑ 2020”, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 • Văn Bàn thực hiện tốt công tác thanh tra 9 tháng năm 2020

  Trong 9 tháng năm 2020, huyện Văn Bàn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; hầu hết các đơn thư của công dân đã được giải quyết dứt điểm, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm tại cơ sở. Đã tổ chức tiếp 27 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh (trong đó liên quan đến lĩnh vực đất đai 26 vụ, liên quan đến chế độ chính sách 01 vụ), đã giải quyết 27/27 vụ. 

 • Bảo Thắng trồng rừng đạt đạt 91,15% diện tích

  Để đẩy nhanh tiến độ trồng, phát triển rừng đúng kế hoạch, hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các địa phương vào cuộc vận động, tuyên truyền người dân tích cực triển khai, làm tốt công tác trồng rừng như chuẩn bị cây giống, mặt bằng, làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ đối với những diện tích rừng mới trồng. 

 • Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng năm 2020

    Trong 9 tháng năm 2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai đã tập trung thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ cung cấp thông tin về số liệu, tiến độ thu, chi ngân sách nhà nước cho các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Thường xuyên công khai, phổ biến các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới liên quan đến các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và các chủ đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư. Chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, phổ biến các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới liên quan đến các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, ưu tiên giải quyết các khoản chi theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

 • Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra, giám sát được 533 tổ chức, 4.545 đảng viên theo Quy định 109-QĐ/TW, ngày 30/01/2018 của Ban Bí thư

  Trong thời gian qua cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên theo Quy định 109-QĐ/TW, ngày 30/01/2018 của Ban Bí thư.

 • Lào Cai huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được cụ thể hóa bằng 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 được xác định mang ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các Đề án còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, ngay khi Đề án được thông qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát các mục tiêu Đề án, chủ động, kịp thời đề ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát, trúng, đúng; xây dựng các giải pháp thực hiện đề án nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

 • Lào Cai thực hiện tốt tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp

  Sau gần 05 năm triển khai, thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 40

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

  Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 02/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 95, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 30/9/2020 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp nghe các Tiểu ban Đại hội, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, với các sản phẩm cụ thể; việc phối hợp, khớp nối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để bảo đảm thực hiện theo các nội dung của Chương trình Đại hội và Kế hoạch 329-KH/TU ngày 23/7/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí trưởng, phó các Tiểu ban Đại hội XVI; Các đồng chí Tổ công tác giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

  Thực hiện Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 23. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • Bảo Thắng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

  Những năm qua, huyện Bảo Thắng đã khai thác tốt và phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế để đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh là một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng. Thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. 

 • Bảo Thắng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Tuyên truyền được xem là giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bởi, việc tuyên truyền giúp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách làm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân.

 • Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm phát triển văn hóa, thể thao

   

  Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Lào Cai, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của nhân dân các dân tộc ngày càng tăng. Bên cạnh quá trình hội nhập quốc tế, làn sóng giao thoa, du nhập văn hóa mới có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng không ít những tiêu cực, dẫn đến nguy cơ làm mai một những di sản văn hóa dân tộc. Trong thời gian qua Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt việc đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới

  Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới.

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt việc quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp học

  Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai “về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016-2020”, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp học, quy mô giáo dục phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đến nay, đã sáp nhập 137 trường (26 trường mầm non; 76 trường tiểu học; 32 trường trung học cơ sở; 03 trường tiểu học và trung học cơ sở) thành 67 trường, giảm 70 trường (Đề án sáp nhập 130 thành 65 trường), đạt 105,4% mục tiêu Đề án; sáp nhập 232/194 điểm trường lẻ mầm non với tiểu học, đạt 119,6%; xóa 92/41 điểm trường, đạt 224,4%; đưa 18.191/8.300 học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính, đạt 219,2% mục tiêu Đề án. Nâng cấp 04 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 100% mục tiêu Đề án. 

 • Những điểm nhấn trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh

  Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai hiện có hai chi bộ trực thuộc, với 33 đảng viên. Với đặc thù có nhiều cán bộ, đảng viên giữ những cương vị trọng yếu, chủ chốt của tỉnh, có những đảng viên là đại biểu HĐND tỉnh, có đảng viên là công chức làm công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát qua đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. 

 • Một số vấn đề về bảo hiểm y tế tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới

   

  Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới có 25 dân tộc, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác bảo hiểm y tế tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả.

 • Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Thực hiện Quy định 109-QĐ/TW, ngày 30/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định 1171-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Thực hiện quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, định kỳ, thường xuyên hàng tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đều đánh giá việc học tập và làm theo Bác.

 • Điện lực Lào Cai không ngừng lớn mạnh và trưởng thành

  Thấm nhuần lời Bác Hồ đã căn dặn “Các cô, các chú phải đoàn kết, hăng hái thi đua, sản xuất ra thật nhiều điện để xây dựng quê hương Lào Cai giàu đẹp và kiến thiết nước nhà” vào ngày 24/9/1958, khi Bác Hồ đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân, người lao động Nhà máy điện Lào Cai. Trải qua 62 năm, cùng với sự phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đã giành được những kết quả to lớn, luôn luôn cố gắng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đã đạt được những thành tích đáng khích lệ và tự hào. Luôn là lá cờ đầu trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong số các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

 • Hoạt động Văn hóa, thể thao thiết thực phục vụ các nhiệm vụ chính trị

  Trong 9 tháng năm 2020, các hoạt động văn hóa, thể thao được thực hiện đúng kế hoạch. Ngành Văn hóa đã tổ chức và tham gia các sự kiện lớn gắn với quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao: Mừng Đảng mừng xuân; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình Nông thôn mới; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19; giữ gìn chủ quyền biên giới biển đảo, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các huyện Mường Khương, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai. Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tranh mỹ thuật Kỷ niệm 130 ngày sinh nhật Bác với 65 tác phẩm (gồm 32 tranh cổ động, 09 tranh triển lãm và 24 tranh mỹ thuật) của các họa sỹ trên địa bàn tỉnh tham gia; Tổ chức 01 cuộc trưng bày triển lãm tranh cổ động và tranh mỹ thuật tại Nhà Văn hóa tỉnh.

 • Bồi dưỡng chi ủy viên, bí thư chi bộ góp phần quan trọng nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ

  Thực hiện quy định của Đảng, đến hết tháng 6/2020 tỉnh Lào Cai đã hoàn thành kế hoạch đại hội đảng bộ cấp huyện, là tỉnh được đánh giá hoàn thành kế hoạch sớm nhất trong cả nước, đây là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện khẩn trương, trách nhiệm của các tổ chức đảng từ chi bộ đến cấp huyện. 

 • Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống đảng bộ, địa phương, đơn vị các cấp được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời, qua đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

 • Đảng bộ tỉnh Lào Cai nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát

  Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 26-QĐ/TU ngày 25/9/2018 “về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT và các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai”, qua 2 năm triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.

 • Tỉnh Lào Cai chấn chỉnh và xử lý các phương tiện vận tải đường bộ

  Lào Cai nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có 182,086 km đường biên giới, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoạt động giao thương trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, lượng hàng hóa thông thương qua các cửa khẩu tương đối lớn với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia vận tải hàng hóa, tập trung nhiều phương tiện và hàng hóa; khối lượng khai thác, chế biến, sản xuất công nghiệp, khoáng sản; nhiều phương tiện vận tải tham gia vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ xây dựng, phát triển đô thị Lào Cai… 

 • Đổi mới đánh giá, phân xếp loại cán bộ trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

  Để đổi mới quy trình đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đánh giá đúng hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo ban hành Đề án số 53-ĐA/BCĐCCHC ngày 28/7/2015 về "Đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể theo chất lượng hiệu quả công việc", sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 38

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước ở Bảo Thắng

  Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, huyện Bảo Thắng đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, trong đó trọng tâm và xuyên suốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ phong trào này, tài năng và sức sáng tạo của mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ở từng vị trí công tác được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

 • Bát Xát sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng

  Bát Xát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, có 20 xã, 01 thị trấn, 182 thôn, tổ dân phố (trong đó có 09 xã, 01 thị trấn với 29 thôn biên giới); có đường biên giới dài 84,62 km tiếp giáp với huyện Kim Bình và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 4.190 đảng viên.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp định kỳ

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 16/9/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 94, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một khâu quan trọng trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình đề án của Trung ương, Tỉnh ủy.

 • Lào Cai hoàn thành các mục tiêu về phát triển lâm nghiệp bền vững

  Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 24/4/2017 về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 37

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

  Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách tổ chức bộ máy gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

 • Lào Cai tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

  Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, để đẩy mạnh phát triển, kinh tế, xã hội Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án 10-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã đạt được so với yêu cầu. 

 • Lào Cai dự kiến ban hành 18 Đề án trọng tâm giai đoạn 2020-2025

  Để chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV đã chỉ đạo xây dựng, dự kiến trình Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI xem xét, ban hành 18 Đề án trọng tâm giai đoạn 2020-2025.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo hoàn thiện các chế định luật sư, bổ trợ tư pháp

  Cải cách tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Trong những năm qua công tác hoàn thiện các chế định luật sư, bổ trợ tư pháp đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, của nhân dân và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hoàn thiện các chế định luật sư, bổ trợ tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 36

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Hiệu quả mô hình tuyên vận ở Bảo Thắng

  Trong 5 năm qua công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Bảo Thắng tiếp tục được chỉ đạo và thực hiện bảo đảm yêu cầu, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh

   

  Cải cách tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Trong những năm qua công tác tư pháp nói chung và cải cách tư pháp nói riêng đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, của nhân dân và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/3/2016 “về đẩy mạnh công tác Cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020”. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt công tác thủ tục hành chính trong hệ thống chính trị

  Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

 • Vốn ngân hàng - Đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội

  Tỉnh Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, du lịch, tiềm năng thương mại - kinh tế cửa khẩu, là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Là cửa ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN. Trung tâm của Hành lang Bắc Nam trong hợp tác các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) với thị trường Tây Nam - Trung Quốc. Trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Lào Cai đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế trên để phát triển kinh tế - xã hội. 

 • Huyện ủy Văn Bàn đẩy mạnh quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai nghị quyết đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời đưa nghị quyết vào thực tiễn. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 35

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Lào Cai hoàn thành các mục tiêu về phát triển lâm nghiệp bền vững

    Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 24/4/2017 về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020.

 • Lào Cai làm tốt việc ban hành và triển khai thực hiện các chính sách địa phương giai đoạn 2016-2020

    Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách làm công cụ, giải pháp để điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách toàn diện.

 • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Bảo Yên

  Để triển khai các nhiệm vụ chính trị sau Đại hội, vừa qua Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Bảo Yên. Tại buổi làm việc Thường trực Huyện ủy Bảo Yên đã báo cáo: (1) Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các nội dung nhiệm vụ sau Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Việc tổ chức thực hiện kế hoạch và phấn đấu về đích các mục tiêu kế hoạch năm 2020; các kiến nghị, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Bảo Yên; (3) Tiến độ triển khai, thực hiện các quy hoạch Khu trung tâm hành chính; đô thị Bảo Hà; đền Bảo Hà; (4) Kết quả thực hiện và phối hợp thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đến ngày 20/8/2020.

 • Bảo Thắng đẩy mạnh phát triển thủy sản

 • Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy.

 • Tỉnh Lào Cai lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đề án số 03-ĐA/TU về “Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”

  Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về "Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020", trong thời gian qua du lịch tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là khâu “đột phá” trong phát triển kinh tế của tỉnh và được đánh giá là địa phương dẫn đầu khu vực Tây Bắc. Với sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm nên Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đều đạt cao so với mục tiêu của Đề án và mục tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó có những chỉ tiêu dẫn đầu khu vực Tây Bắc và đạt cao so với cả nước.

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

   

  Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Ngày 21/8/2020 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 49 để xem xét, xử lý đảng viên vi phạm liên quan đến các sai phạm sảy ra tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên và Công an tỉnh. Sau khi nghe các tổ, đoàn kiểm tra báo cáo, xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định xử lý kỷ luật như sau:

 • Lào Cai tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  Trong thời gian qua, nhằm chủ động trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới...và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, bộ, ngành trung ương, Văn phòng Thường trực về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 34

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, từ đầu năm đến nay các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 • Bảo Thắng tăng cường công tác, chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Ngay từ đầu năm 2020, Ngành y tế huyện Bảo Thắng đã tham mưu báo cáo Huyện ủy xây dựng dự thảo Đề án Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số huyện Bảo Thắng giai đoạn 2020 - 2025

 • Các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, từ đầu năm đến nay các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh

  Cải cách tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Trong những năm qua công tác tư pháp nói chung và cải cách tư pháp nói riêng đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, của nhân dân và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 33

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Huyện Bảo Yên thực hiện tốt công tác tiếp xúc đối thoại với cán bộ và Nhân dân

  Công tác đối thoại là cầu nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình trong Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở; đây cũng là một kênh tuyên truyền, vận động quần chúng, Nhân dân hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa về triển khai các nhiệm vụ chính trị sau Đại hội

  Ngày 19/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa về về triển khai các nhiệm vụ chính trị sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thể chế trong hệ thống chính trị

  Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thể chế trong hệ thống chính trị. Thực hiện Đề án số 19 ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách thể chế gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

 • Công tác tuyên vận góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương

  Sau 05 năm thực hiện Đề án “Thí điểm mô hình ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn tỉnh Lào Cai từng bước đi vào nền nếp. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền cấp cơ sở về công tác tuyên vận được nâng lên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận trong Nhân dân. 

 • Xây dựng Bát Xát thành huyện biên giới phát triển của tỉnh Lào Cai

  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Bát Xát đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc giành được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

 • Giai đoạn 2016 – 2020, HĐND tỉnh Lào Cai ban hành 109 nghị quyết quy định cơ chế, chính sách

  Ngày 13/8/2020, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành về chính sách chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo Sở Tàu chính, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

 • Bảo Thắng đẩy mạnh phát triển vùng chè chất lượng cao

  Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người trồng chè, thời gian qua huyện Bảo Thắng tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình thâm canh, phát triển vùng chè chất lượng cao gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu (giai đoạn 2016 - 2020). Hiện quy mô vùng chè của huyện Bảo Thắng là 858 ha, đạt gần 75% mục tiêu đề ra. Trong đó, chè kinh doanh gần 720ha, chè kiến thiết cơ bản 130 ha. Năng suất chè bình quân đạt trên 60 tạ/ha, tăng trung bình 9%/năm. Hiện nay thu hái chè búp tươi được 4.516,5 tấn (Công ty chè Phong Hải thu mua được trên 2.130 tấn, nhân dân tự hái và chế biến được trên 2.386 tấn). Thực hiện mục tiêu gắn sản xuất với chế biến nguyên liệu, Bảo Thắng đã xây dựng xưởng chế biến công suất 5 tấn búp tươi/ngày. Đồng thời, nâng cấp thiết bị của 2 xưởng chế biến hiện có nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 • Lào Cai phấn đấu đưa cây dược liệu trở thành cây chủ lực trong phát triển nông nghiệp

  Lào Cai có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi phát triển cây dược liệu, với các chủng loại phong phú (atiso, đương quy, xuyên khung, tam thất…), góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

 • Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 • Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 11/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 92

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 07/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 92, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 32

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Công văn số 2589- CV/VPTU V/v tổng kết Đề án 53

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 31

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển cây dược liệu và phát triển lâm nghiệp

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 29/7/2020, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị nghe UBND tỉnh báo cáo: Kết quả thực hiện, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững.

 • Lào Cai thực hiện tốt các chương trình dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2016 - 2020

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lào Cai đã tích cực trong việc vận động và thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tạo cơ sở quan trọng cho thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống, sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và giảm nghèo tại các xã, huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

 • Lào Cai phát triển lâm nghiệp bền vững

  Tài nguyên rừng là rất quan trọng đối với đời sống nhân dân, là yếu tố quan trọng trong phòng chống thiên tai, an ninh nguồn nước, cảnh quan, môi trường, du lịch; rừng, đất rừng góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân đã nâng cao trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng. Tổng diện tích quy hoạch cho đất lâm nghiệp là 429.536 ha (rừng tự nhiên 268.599 ha; rừng trồng 98.924 ha); độ che phủ rừng tăng lên 56,01%; nhiều loại cây đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như cây quế, cây trẩu, bồ đề, hồi... số hộ gia đình thoát nghèo, có thu nhập từ rừng trồng ngày càng tăng, đặc biệt ngày càng xuất hiện những gia đình giàu lên từ trồng rừng; công nghiệp chế biên lâm sản được quan tâm đầu tư phát triển, một số sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường như: Ván ghép thanh, ván ghép, tinh dầu quế... 

 • Đảng bộ huyện Bắc Hà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2015 - 2020

  Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của cấp trên cũng như tranh thủ mọi thời cơ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

 • Huyện ủy Văn Bàn tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Ngay sau khi hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở (ngày 29/5/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở hoàn thiện Hồ sơ đại hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách xã, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm xã giúp cơ sở hoàn chỉnh nghị quyết đại hội, chương trình công  hành động thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp cán bộ cấp cơ sở theo đúng Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; tiếp tục chỉ đạo rà soát cán bộ, thực hiện đào tạo, quy hoạch cán bộ, trong đó quan tâm coogn tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

 • Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc Bảo Yên gắn với phát triển du lịch

  Huyện Bảo Yên có quốc lộ 70, quốc lộ 279 và đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua huyện, có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nhiều địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng trong cả nước như Đền Bảo Hà, Đền Phúc Khánh. Trên địa bàn huyện hiện có 9 di tích đã được các cấp xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp Quốc gia, 6 di tích, danh thắng cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Riêng trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện đề nghị và đã được công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 3 di tích danh thắng cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Bảo Yên còn là nơi quần tụ của 26 thành phần dân tộc sinh sống, là chủ nhân của những kho tàng văn hóa mạng đậm bản sắc dân tộc, có thể khẳng định đây là nguồn tài nguyên vô giá để Bảo Yên phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh gắn với khai thác những tiềm năng, thế mạnh về du lịch cộng đồng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, trọng tâm là lãnh chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.

 • Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai thăm người có công với cách mạng

  Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1943 – 27/7/2020), với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với quê hương đất nước, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát tổ chức trao tặng quà cho 05 gia đình chính sách trên địa bàn xã.

 • Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên nắm tình hình các đảng bộ trực thuộc, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực để đánh giá, rút kinh nghiệm.  

 • Lào Cai thực hiện thắng lợi các mục tiêu về đảm bảo an ninh lương thực

  Thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm bảo An ninh lương thực Quốc gia đến năm 2020. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 281-QĐ/TU ngày 15/11/2011, phê duyệt Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn 2011 – 2015, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 07/7/2015 triển khai thực hiện 4 chương trình, 19 đề , trong đó coi trọng phát triển sản xuất cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

 • Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, ngày 07/6/2013 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 119-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 – 2020, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, người sử dụng lao động, người lao động về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 • Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Yên phát huy vai trò trong xây dựng Nông thôn mới

  Phụ nữ với vai trò vừa là chủ thể vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả do nông thôn mới đem lại, sự vào cuộc tích cực của phụ nữ sẽ có tác động rất lớn tới sự thành công của chương trình. Với phương châm tham gia xây dựng nông thôn mới vừa là trách nhiệm đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các phong trào đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; việc duy trì, nhân rộng  mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 30

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Đảng bộ huyện Bảo Yên hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên đã đoàn kết thống nhất, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn hoàn thành cao các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Quy mô nền kinh tế của huyện sau 5 năm tăng trưởng gấp 2,5 lần so với năm 2015, các chỉ tiêu về đích sớm 01 năm so với mục tiêu Đại hội. Tăng trưởng kinh tế nhanh, bình quân đạt 13,35%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 158 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân được cải thiện rõ rệt đạt 39 triệu đồng/người/năm, tăng 18,8 triệu đồng so với năm 2015.

 • Công văn thông báo lịch tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tháng 7/2020

 • Thiếu niên, nhi đồng Lào Cai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

  Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (th¸ng 9 n¨m 1945), Bác Hồ kính yêu đã viết "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, Dân tộc Việt Nam có tự hào bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Đó chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Những lời dạy của Bác đã được thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai thực hiện rất tốt thông qua các chương trình và các phong trào thi đua của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

 • Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 4 Chương trình, 19 Đề án

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 22/7/2020, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 4 Chương trình, 19 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Bảo Thắng chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội

   

  Năm 2020, là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư các Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình nông thôn mới... Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn và thách thức; vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Thắng đã nỗ lực, đoàn kết, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có nhiều giải pháp, nhờ đó kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá. 

 • Ngành Tài chính tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.

  Năm 2020 công tác tài chính - ngân sách của tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2020 ngành Tài chính tỉnh Lào Cai đã chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong ngành, trọng tâm là công tác tham mưu điều hành đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai họp phiên thường kỳ

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 23/7/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 91, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 28

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức tổng kết đại hội cấp trên cơ sở

  Ngày 13/7/2020, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết đại hội cấp trên cơ sở và làm việc với cán bộ chủ chốt các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt 14 ảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

 • Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức xong đại hội 14 đảng bộ trực thuộc trước 02 tháng theo yêu cầu của Trung ương

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo các cấp ủy tập trung tổ chức thực hiện. Đến nay các chi bộ, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tổ chức đại hội xong đầu tháng 6/2020 (xong trước gần 01 tháng so với yêu cầu của Trung ương), các đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội xong trước ngày 01/7/2020 (xong trước 02 tháng so với yêu cầu của Trung ương). Có được kết quả trên là sự nỗ lực của các cấp ủy và sự lãnh đạo chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy Lào Cai. 

 • Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm

  Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh tình hình có nhiều đặc thù, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp. Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm đáp ứng yêu cầu; triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, kế hoạch khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra; chỉ đạo ổn định hoạt động của thị xã Sa Pa; thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14, ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ đề ra. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổng kết 04 Chương trình, 19 Đề án công tác trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên nắm tình hình các đảng bộ trực thuộc, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực để đánh giá, rút kinh nghiệm.  

 • Bảo Thắng tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất

   

  Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện bảo Thắng đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật và công nghệ, khả năng quản lý kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. 

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

  Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai như mưa, lũ, sạt lở, rét hại, nắng nóng, hạn hán..., làm thiệt hại lớn về kinh tế, tác động xấu đến môi trường, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ước thiệt hại về kinh tế hàng năm từ 600-800 tỷ đồng (tương đương 0,8 - 1,0% GRDP của tỉnh). Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương chỉ đạo và tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, từ đó bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

  Chính sách giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Theo quy luật tất yếu của sự phát triển, chuẩn nghèo được nâng lên để phù hợp tình hình thực tiễn. Hiện nay, phương pháp tiếp cận đo lường nghèo chuyển từ đơn chiều sang đa chiều cho thấy chính sách giảm nghèo không chỉ quan tâm nhu cầu vật chất mà còn chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người nghèo. Nhận thức tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, ngày 24/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có xét đến năm 2030, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong toàn tỉnh. 

 • Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Thắng tăng trưởng bình quân 6,11%/năm

 • Nâng cao hoạt động thi hành án dân sự tỉnh trên địa bàn tỉnh

  Trong những năm qua, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã bám sát và triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát huy vai trò quản lý công tác thi hành án dân sự ở địa phương, kết quả thi hành án dân sự hằng năm đảm bảo thực chất, bền vững, phản ánh đúng kết quả tổ chức thi hành án; công tác tiếp dân được chú trọng, các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc. Công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giải quyết việc thi hành án dân sự ngày càng được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Từ đó, góp phần vào việc thi hành triệt để các bản án, quyết định của cơ quan Tòa án, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 27

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 26 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020).

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

  Thực hiện Quy chế làm việc, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành họp kỳ 45 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Văn Pao, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

 • Si Ma Cai làm tốt công tác tuyên vận

  Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Quy định số 11-QĐ/TU, quy định tạm thời về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Huyện ủy Si Ma Cai đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Quy định, chỉ đạo Đảng ủy các xã kiện toàn lại Ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn theo theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 10 Ban tuyên vận xã, thị trấn với tổng số 120 thành viên, trong đó Ban tuyên vận có từ 9 đến 12 thành viên; 64 tổ tuyên vận thôn với tổng số 192 thành viên (mỗi tổ 03 thành viên). Đồng chí Trưởng ban tuyên vận là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phó trưởng ban tuyên vận là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách đều là cán bộ công chức xã, trong đó có 05 đồng chí là cán bộ văn phòng thống kê, 03 đồng chí là cán bộ văn hóa xã hội, 02 đồng chí là cán bộ tư pháp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận; các thành viên ban tuyên vận được lựa chọn từ các ban ngành đoàn thể xã. Công tác tuyên vận đã góp phần đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của huyện.

 • Đảng bộ huyện Bảo Thắng hoàn thành cao các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

  Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã đoàn kết thống nhất, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn hoàn thành cao các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,55%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2015 lên 48,3 triệu đồng năm 2020 (gấp 2,1 lần). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Đã hình thành những vùng sản xuất hàng hoá như: Vùng lúa cao sản 600 ha; vùng cây ăn quả 1.280 ha và các mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác đạt 80 triệu đồng, tăng 14 triệu so với năm 2015.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 25 (từ ngày 16/6/2020 đến ngày 21/6/2020).

  Nội dung: Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI thành công tốt đẹp

  Được sự nhất trí của Ban Thường Tỉnh ủy Lào Cai, trong hai ngày 22 - 23/6/2020, Đảng bộ huyện Văn Bàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI. Về dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho 5.838 đảng viên sinh hoạt tại 58 tổ chức đảng trực thuộc. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng bộ huyện Văn Bàn qua các thời kỳ.

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam lần thứ XXII thành công tốt đẹp

  Được sự nhất trí của Ban Thường Tỉnh ủy Lào Cai, trong hai ngày 18 - 19/6/2020, Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII. Về dự đại hội có 95 đại biểu đại diện cho gần 693 đảng viên sinh hoạt tại 24 tổ chức đảng trực thuộc. Dự đại hội có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam qua các thời kỳ.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 90

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 18/6/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 90, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gia đình

  Thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/6/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 49-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 24 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 15/6/2020)

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xã hội tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Tỉnh Lào Cai hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp

  Trong những năm qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 “về việc đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020”, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp được thực hiện có kết quả.

 • Đảng bộ huyện Bảo Thắng sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XXVIII

  Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Bảo Thắng ra sức thi đua lao động, học tập, công tác lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho tổ chức sự kiện chính trị quan trọng này.

 • Lào Cai đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ môi trường

  Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn đoàn kết, tích cực đổi mới đồng bộ, toàn diện, lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; công tác quản lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; các vấn đề về môi trường ở đô thị, nông thôn và trong hoạt động công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, từng bước được giải quyết đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

  Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Lào Cai, trong hai ngày 10 - 11/6/2020, Đảng bộ huyện Bắc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV. Về dự đại hội có 225 đại biểu đại diện cho hơn 4.463 đảng viên sinh hoạt tại 23 đảng bộ và 32 chi bộ trực thuộc. Dự đại hội có đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Bắc Hà qua các thời kỳ.

 • Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức tín dụng Ngân hàng

  Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai là một tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ và cán bộ, đảng viên Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

 • Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn

  Trong những năm qua Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn được củng cố, kiện toàn, có trình độ năng lực, chuyên môn cao, cơ bản các đoàn viên đều có bề dầy công tác, nhiệt huyết với nghề và có trình độ chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện để tạo nên sự thành công trong hoạt động công đoàn ở cơ sở.

 • Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định về công tác cán bộ

  Thực hiện Quyết định số 1546-QĐ/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “về chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020”, ngày 08/6/2020, tại hội trường Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. 

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 89

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 08/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 89, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tư tưởng, văn hóa, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

  Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2010 để tổ chức thực hiện, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng báo cáo viên của tỉnh tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 46-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. 

 • Điều chỉnh hợp lý chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu Đại hội

  Trong 5 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn tới các ngành, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Lào Cai như du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại, thu ngân sách nhà nước, một số doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, có nguy cơ giải thể, phá sản... Do vậy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai cũng bị ảnh hưởng.

 • Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế đột phá, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai

  Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vừa hoàn thiện Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị, trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV về du lịch là “Du lịch phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, nổi bật với khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai” đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, thương mại, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế đột phá, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 23 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020).

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Giáo dục Lào Cai tiếp tục đổi mới, phát triển

    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra mục tiêu “Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn; 54% số trường đạt chuẩn quốc gia; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục phổ thông và tương đương”, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của Ngành giáo dục và đào tạo đã được hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội.

 • Lào Cai sơ kết 5 năm thực hiện quy định về dân chủ về nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

  Thực hiện Quy định 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015, của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”, Tỉnh ủy Lào Cai đã quán triệt, triển khai, khuyến khích dân chủ trong hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị; tiếp thu và sử dụng kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Coi đây là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay.

 • Một số kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm Đảng bộ huyện Bát Xát

  Trong 3 ngày 19, 20, 21/5/2020, Đảng bộ huyện Bát Xát đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Từ kết quả Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Bát Xát, để công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt kết quả theo đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có Kết luận số 1078-KL/TU ngày 21/5/2020, chỉ đạo các cấp ủy trong quá trình tổ chức đại hội cần lưu ý một số vấn đề đó là:

 • Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh Lào Cai được thực hiện đúng kế hoạch

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tích cực chuẩn bị nội dung các văn kiện, đẩy nhanh tiến độ đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. 

 • Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần 4

  Để tiếp tục chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 27/5/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị lần 4. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 263-KH/TU, ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhằm hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức xin ý kiến đóng góp rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội. 

 • Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Sáng ngày 19/5/2020 Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Trường Sơn Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2020). 

 • Bảo Thắng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2015 – 2020, thời gian qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Bảo Thắng giành được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt cao. 

 • Lào Cai tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện phát triển kinh tế ứng phó với dịch Covid-19

  Tỉnh Lào Cai là tỉnh biên giới, có cửa khẩu quốc tế tại trung tâm tỉnh lỵ, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lớn; là trọng điểm du lịch với rất nhiều du khách quốc tế; có nhiều dự án, đặc biệt là các dự án công nghiệp sử dụng máy móc thiết bị, chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc. Do vậy, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó nhiều giải pháp đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt, đã cách ly hơn 2.300 trường hợp tập trung được đảm bảo an toàn; đồng thời tỉnh đã chuẩn bị phương án bổ sung khu vực cách ly tập trung để tiếp nhận khoảng 3.000 người lao động Việt Nam từ Trung Quốc về. Ngoài 02 trường hợp người Anh đến du lịch tại Sa Pa dương tính với bệnh, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca dương tính mới.

 • Lào Cai tính cực, tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế

  Với vai trò là cửa ngõ, cầu nối giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, ngành và toàn thể hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách chủ động, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại địa phương, để mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực từ các đối tác quốc tế đến đầu tư, hợp tác triển khai các chương trình, dự án, qua đó đã góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định về kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh với các đối tác quốc tế.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020).

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

  Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. 

 • Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

  Trong 02 ngày 23 và 24/5/2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chứcĐại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 44 đảng viên của 3 tổ chức đảng trực thuộc.

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Báo Lào Cai tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

  Công tác tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 06/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Báo Lào Cai trong tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Báo Lào Cai đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 • Tỉnh ủy Lào Cai phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

  Trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nước, tác động lớn tới phát triển kinh tế thế giới và trong nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tỉnh ủy Lào Cai đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trong phòng chống Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Cho đến nay công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả tích cực.

 • Tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Thời gian qua dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo kế hoạch năm 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; với sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, các ngành, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nhiều biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch trên địa bàn được triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả; nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã được áp dụng.

 • Lào Cai thực hiện tốt các Hiệp định thương mại tự do FTA

  Việc tham gia và thực thi các Hiệp định thương mại tự do FTA đem lại nhiều cơ hội to lớn đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời cũng đặt ra những thách thức cần vượt qua để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại, đưa kinh tế tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Bát Xát

  Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. 

 • Bảo Thắng lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án, mô hình giảm nghèo ở địa phương

  Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Thắng đặc biệt quan tâm đầu tư, thực hiện, nhờ vậy, các chương trình xóa đói giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực.

 • Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đăng ký nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, thời gian qua Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký nội dung nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Kết quả tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức… hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm, chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ mang lại hiệu quả tích cực.

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Tỉnh ủy Lào Cai quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, hiệu quả; việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp. Trong 4 năm Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm tạo điểm nhấn và sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

  Trong 3 ngày 19, 20, 21/5/2020, Đảng bộ huyện Bát Xát đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 235 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Bát Xát.

 • Tỉnh ủy Lào Cai công bố quyết định về công tác cán bộ

  Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, ngày 13/5/2020, đồng chí Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. 

 • Văn Bàn tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

  Xác định rõ tầm quan trọng của đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn và các cấp ủy, tổ chức Ðảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể bằng các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội Ðảng.

 • Tỉnh Lào Cai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 24/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua Tỉnh ủy Lào Cai đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung, tinh thần của Nghị quyết, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy, đội cán bộ. 

 • Lào Cai tập trung tháo gỡ khó khăn cho xuất, nhập khẩu

  Lào Cai đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm giảm tối đa những thiệt hại do dịch Covid-19, tuy nhiên, tình hình xuất, nhập khẩu 4 tháng đầu năm vẫn rất khó khăn. Để đảm bảo kế hoạch năm đã đề ra đồng thời tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu Lào Cai sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cho hoạt động xuất nhập khẩu.

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 19 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 11/5/2020)

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

 • Bảo Thắng tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  Những năm qua, Huyện ủy Bảo Thắng đã quan tâm chỉ đạo ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, chế biến thủy sản; đồng thời thay đổi cơ cấu sản xuất, tập trung nuôi trồng các sản phẩm mang thế mạnh, lợi thế riêng của huyện. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập và thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 • Bảo Thắng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy định của Điều lệ Đảng

  Thời gian qua các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, góp ý, phê bình đối với những vấn đề chưa phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phòng ngừa sai phạm. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện thường xuyên và từng bước đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 18 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 04/5/2020)

  Trong tuần qua, cùng với dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Thị ủy Sa Pa làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thị ủy Sa Pa đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung đại hội đảm bảo tiến độ đề ra.

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

  Công tác tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 06/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 • Huyện ủy Bảo Thắng chuẩn bị tốt các nội dung đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, thời gian qua Huyện ủy Bảo Thắng đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • Huyện Bảo Yên làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

     Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Huyện Bảo Yên đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. 

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 17 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Bảo Yên chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn 2015 - 2020

  Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Lào Cai, có diện tích tự nhiên 818,34km2, dân số 84.920 nghìn người, 26 dân tộc anh em sinh sống ở 16 xã, 01 thị trấn. Đảng bộ huyện Bảo Yên hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 24 đảng bộ; 31 chi bộ), 328 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 5.050 đảng viên. Trong những năm qua, để khai thác có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh với các chương trình, dự án, nghị quyết chuyên đề hỗ trợ sinh kế cho Nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai tuần 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020).

  Trong tuần qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả thực hiện một số thực hiện một số lĩnh vực, chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

 • Lào Cai xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân Lào Cai nói riêng có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước. Bằng những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai ngày càng lớn mạnh không ngừng. 

 • Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội

  Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có diện tích tự nhiên là 6.364,03 km2, có 182,086 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Là tỉnh giàu bản sắc văn hóa, với 25 nhóm, ngành dân tộc khác nhau, mỗi một dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, trong cùng một dân tộc nhưng mỗi nhóm, ngành mang một đặc điểm sắc thái riêng với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội rất phong phú

 • Một số điểm mới về nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang công tác cư trú trong Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị

  Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”[1]. So với Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”[2], Quy định 213 có một số điểm mới, nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú, cụ thể là: [1]Gọi tắt là Quy định 213 [2] Gọi tắt là Quy định 76

 • Thành phố Lào Cai đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

  Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", trong thời gian qua Thành ủy Lào Cai đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của Nhân dân, sự nghiệp giáo dục, đào tạo của thành phố Lào Cai đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại đẩy mạnh việc phát triển giáo dục ngoài công lập, phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng đổi mới và hội nhập.

 • Lào Cai chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang tác động mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,... với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, nòng cốt là công nghệ số, công nghệ thông tin giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, mở ra nhiều cơ hội, cũng như đặt ra nhiều thách thức hội nhập cho mỗi địa phương. 

 • Bí thư Chi bộ Lê Thị Mọc nhiệt tình, trách nhiệm

  Cởi mở, nhiệt tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương; phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo chi bộ ở khu dân cư. Đó là hình ảnh của đồng chí Lê Thị Mọc, Bí thư Chi bộ Phú Thịnh 4, Đảng bộ phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai). 

 • Công văn số 2477-CV/VPTU V/v tổng kết Đề án 19, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

  Thực hiện Kết luận số 1033-KL/TU ngày 10/04/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về danh mục các đề án trọng tâm, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Lào Cai, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

 • Tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quý 1/2020

  Quý 1/2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều đặc thù, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp. Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 • Tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai

    Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình hành động số 105-CTr/TU ngày 04/2/2013 “về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Việc triển khai thực hiện đã góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực từ đất đai phục vụ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường.

 • Huyện ủy Bát Xát lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Bát Xát đã mở hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp đến các tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 85

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 09/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 85, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Băc Cường lan tỏa công trình ý Đảng - lòng dân

  Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Bắc Cường thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thêm vui hơn, là năm Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ VI. Trong 3 năm trở lại đây, Đảng bộ và nhân dân phường đã xây dựng được 4 tiểu công viên, 05 nhà văn hóa; lát 10.000m2 đá hành lang… tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Điều đáng nói 100% nguồn kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Thành quả đó có được là từ sự quyết tâm, nỗ lực, sự đồng thuận “ý Đảng - lòng dân” hòa với niềm vui chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

 • Đoàn thanh niên xã Bản Phiệt chung tay xây dựng nông thôn mới

  Cùng với cả nước, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng. Đây là lực lượng xung kích trong vận động, tuyên truyền thanh niên xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể trong đề án xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở đoàn. 

 • Thường trực Tỉnh ủy đánh giá kết quả công tác, chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19

  Ngày 29/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội

  Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu chính xác, đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, phản ánh quá trình  lịch sử công tác, hoạt động chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện tốt các quy định của Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ.

 • Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Trong những năm qua Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy, đội cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. 

 • Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

  Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, khu vực và diễn biến ngày càng phức tạp, tác động sâu, rộng tới sự phát triển kinh tế-xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và đời sống của người dân ở nhiều quốc gia và nước ta. Thực hiện chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có các văn bản chỉ đạo xác định công tác phòng, chống dịch do Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

  Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh. Thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 84

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 26/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 84, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính

            Năm 2019, Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý giải quyết 124 vụ án. Trong đó Án sơ thẩm thụ lý 122 vụ, án phúc thẩm thụ lý giải quyết 02 vụ. Đã giải quyết 112 vụ; đang giải quyết 03 vụ do tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết của vụ án khác có liên quan; tồn 09 vụ do mới thụ lý. Tỷ lệ án giải quyết đạt 90,3%. 

 • Đổi thay ở thôn vùng cao Ú Sì Sung

  Những con đường bê tông thẳng dẫn về thôn, những công trình dân sinh được xây dựng để phục vụ người dân, những ngôi nhà mới ẩn mình trong sương núi... đã minh chứng cho sự thay đổi diện mạo của thôn vùng cao Ú Sì Sung, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

 • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị ủy Sa Pa

  Ngày 23/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị ủy Sa Pa. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình triển khai các hoạt động của Thị xã Sa Pa, tiến độ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của Thị ủy Sa Pa, định hướng tổ chức, triển khai thực hiện một số lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

  Ngày 24/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ biên tập, Bộ phận giúp việc, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 • Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

  Thực hiện Kế hoạch số 263-KH/TU, ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng ngày 20/02/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 82

  Ngày 21/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 82, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 • Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc tại Lào Cai

  Ngày 20/02/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai. Buổi sáng Đoàn công tác đã thăm Cửa khẩu Lào Cai, nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, công tác phòng chống dịch bệnh vi rút Cô-rô-na. Buổi chiều, tại Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai.

 • Sáp nhập thôn, tổ dân phố - Những kết quả đạt được

  Tại thời điểm tháng 01 năm 2015, toàn huyện Bảo Thắng có 264 thôn, tổ dân phố (238 thôn, 26 tổ dân phố) với 2405 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong đó có 147/238 thôn có quy mô dưới 100 hộ chiếm 61,76% số thôn, 10/26 tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ chiếm 38,46% số tổ dân phố. Thôn nhiều hộ nhất là 332 hộ, ít hộ nhất là 21 hộ; tổ dân phố nhiều hộ nhất là 332 hộ, ít hộ nhất là 54 hộ. 

 • Đồng chí trần cẩm tú, bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thăm và làm việc với thường trực tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lào cai

 • Huyện Bảo Thắng tích cực triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

 • Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Thắng tăng cường giám sát việc Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • Lào Cai tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

  Cụ thể hóa Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lịch sử Đảng và Đề án số 17 về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai  đoạn 2016 - 2020”, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch về nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020. Một trong những nội dung trọng tâm trong tư tưởng chỉ đạo là tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong toàn đảng bộ tỉnh.

 • Vấn đề đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai: Thực trạng và những nhiệm vụ đang đặt ra

  Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Đề án về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020” (Đề án số 17). Đây được coi là một trong những giải pháp căn cơ, có tính chiến lược trong cả nhiệm kỳ đại hội Đảng nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động; một trong những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm trong công tác xây dựng Đảng và có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau.

 • Thông báo kết quả điểm sát hạch không qua thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Lào Cai năm 2019

 • Bảo Thắng tập trung lãnh đạo phòng chống dịch bênh corona

  Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh corona, vừa qua đồng chí Nguyễn Đức Bình – Phó chủ tịch UBND huyện, phó ban chỉ đạo phòng chống dịch corona trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã chủ trì cuộc họp BCĐ trực tuyến với 15/15 xã, thị trấn.

 • Bảo Thắng họp Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 2/2020

 • Lào Cai chủ động, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV

  Trước diễn biến ngày càng phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cũng như đặc điểm tình hình địa phương, trong thời gian qua, Lào Cai đã chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều biện pháp đồng bộ, mang lại hiệu quả quan trọng.

 • Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn thi Chuyên nghành (vòng 2) của thí sinh dự thi có đơn phúc khảo

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định các chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Lào Cai

  Chiều ngày 3/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và trao quyết định. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai.

 • 45 năm thăng trầm của cây quế Nậm Đét – Bắc Hà

  Tính đến thời điểm năm 2019, cây quế trồng tại xã Nậm Đét huyện Bắc Hà đã được 45 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố lịch sử cây quế đã gắn bó mật thiết với con người và mảnh đất nơi đây. Đã có thời điểm tưởng chừng phải phá bỏ, nhưng cho đến nay cây quế đã khẳng định giá trị và vị thế trở thành cây trồng chủ lực giúp xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

 • Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai nâng cao vai trò của công đoàn trong giám sát và phản biện xã hội

  Năm 2019, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các cấp công đoàn trong tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động (CNVCLĐ).

 • Làng Giàng đẩy mạnh công tác dân vận để thực hiện các tiêu chí

  Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận ở xã Làng Giàng (Văn Bàn) luôn được thực hiện tích cực, nhất là ở các xã vùng cao, vùng dân trí thấp, đã góp phần phát huy nội lực và quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công việc của địa phương và xã hội. Khi nhân dân hiểu đúng, sẽ tạo được sự tự giác trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 • Hiệu quả từ công tác dân vận ở Lào Cai

  Sau 3 năm triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011 - 2015” ở Lào Cai, đến nay, công tác dân vận trên địa bàn đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời kỳ mới.

 • Tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2018

  Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, ngày 04/4/2018 UBKT Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tăng Ngọc Phòng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

 • Ðảng bộ Công ty Apatít Việt Nam: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

  Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam (viết tắt là Công ty Apatít), được Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

 • Ðảng bộ xã Quang Kim: Nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình

  Thường xuyên thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình, gắn với kiểm tra trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Đảng bộ xã Quang Kim (Bát Xát) đã tạo nên sức bật mới trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 333
 • Trong tuần: 3,116
 • Tất cả: 410,700
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn